Spletne strani MOL Slovenija d.o.o. uporabljajo piškotke (majhne datoteke podatkov, ki se izmenjujejo med strežnikom in stranko), kar omogoča boljšo izkušnjo pri uporabi spletne strani za obiskovalce in s tem boljše storitve, ki so jih deležni.
Zbiramo tudi anonimne statistične podatke z namenom izboljšanja funkcionalnosti in delovanja naše spletne strani.


Več na Politika zasebnosti
Facebook Youtube Linkedin Instagram

Odgovorna poslovna veriga

Skupina MOL kot mednarodno podjetje vzpostavlja odnose in posluje z na tisoče dobavitelji iz več kot 40 držav. Prizadevamo si graditi in ohranjati odgovorno in trajnostno poslovno verigo, zato naše sodelovanje z dobavitelji temelji na spoštovanju ustrezne zakonodaje in predpisov ter najvišjih etičnih standardih. Našim dobaviteljem nudimo podporo pri upoštevanju slednjih in od njih pričakujemo, da ravnajo odgovorno in trajnostno.

Poseben poudarek posvečamo:

 • izogibanju in preprečevanju korupcije v vseh okoliščinah, bodisi pri poslovanju z vladnimi uradniki oziroma javnimi uslužbenci, bodisi s predstavniki zasebnega sektorja;
 • spoštovanju človekovih pravic in ne toleriranju kakršnih koli kršitev človekovih pravic;
 • upoštevanju ustrezne zakonodaje za varovanje zdravja, varnosti in okolja, pravnih predpisov in pravilnikov Skupine MOL;
 • upoštevanju pravil poštene konkurence.

Svoje dobavitelje prosimo:

 • da se seznanijo z etičnimi standardi Skupine MOL, te zahteve vedno upoštevajo ter jih prenesejo v svojo poslovno verigo. Podrobna pravila najdete v Kodeksu etike in poslovnega ravnanja Skupine MOL, najpomembnejše zahteve do poslovnih partnerjev pa v Etičnem kodeksu za poslovne partnerje. Pričakujemo, da partnerji nemudoma obvestijo Skupino MOL o kršitvi Kodeksa etike in poslovnega ravnanja in izvedbi korekcijskih ukrepov, v povezavi s kakršno koli dejavnostjo povezano s poslovanjem Skupine MOL.
 • da demonstrirajo – glede na velikost, kompleksnost in tveganje v okolju – trud za spoštovanje teh načel z lastnimi ustreznimi ukrepi za skladnost, npr. z lastnim kodeksom vedenja/etičnim kodeksom, politiko ali drugo vrsto vodstvene zaveze ter sredstvi, ki omogočajo njihovo izvajanje. Da bi naše partnerje pri tem podprli, objavljamo brezplačni vzorčni kodeks, ki ga lahko uporabijo in prilagodijo za oblikovanje svojih kodeksov, ki morajo biti javno objavljeni in predstavljeni svojim zaposlenim in poslovnim partnerjem.

V primeru bistvene ali trajne kršitve Etičnega kodeksa za poslovne partnerje:

 • v okviru poslovanja naših partnerjev (npr. z lastnim ravnanjem, ravnanjih lastnih zaposlenih ali s strani dobaviteljev, podizvajalcev, posrednikov, pooblaščencev ali zastopnikov), si Skupina MOL pridržuje pravico do izvedbe korektivnih ukrepov, vključno z odpovedjo poslovnega sodelovanja v skladu z veljavno zakonodajo. Tako kršitev lahko določi Svet za etiko Skupine MOL v skladu z načeli, navedenimi v Pravilih izvrševanja Etičnega kodeksa.
 • v primeru neupoštevanja norm, domnevah o neskladnosti ali kršenju, morajo naši partnerji sodelovati pri razjasnitvi okoliščin. V okviru tega sodelovanja lahko družbe Skupine MOL, ki sodelujejo pri razjasnitvi, zahtevajo preverjanje, če obstaja razlog za dvom in podajo korektivne ukrepe v naslednjih oblikah:
  • samoocena: npr. izpolnjevanje vprašalnika, izvajanje interne preiskave ali zahteva po informacijah od tretjih strank, npr. ponudnika podatkov ali javne informacije o skladnosti;
  • potrdila / izjave: npr. potrdilo ali izjava, ki potrjuje skladnost;
  • revizije na kraju samem: Skupina MOL ali tretja stranka, ki deluje v imenu Skupine MOL, se lahko obrne na poslovne partnerje in jih prosi za dovoljenje za preverjanje skladnosti na mestu samem.
DOKUMENTI ZA PRENOS
×