Spletne strani MOL Slovenija d.o.o. uporabljajo piškotke (majhne datoteke podatkov, ki se izmenjujejo med strežnikom in stranko), kar omogoča boljšo izkušnjo pri uporabi spletne strani za obiskovalce in s tem boljše storitve, ki so jih deležni.
Zbiramo tudi anonimne statistične podatke z namenom izboljšanja funkcionalnosti in delovanja naše spletne strani.


Več na Politika zasebnosti
Facebook Youtube Linkedin Instagram

Zaveza etičnemu poslovanju

Ena ključnih komponent delovanja Skupine MOL je naša zavezanost k etičnemu poslovanju. Dolgoročno se lahko uspešno soočamo z izzivi konkurenčnih tržnih okolij le s sprejemanjem nujnosti moralne odgovornosti, tako kot posamezniki in kot podjetje. Ugled podjetja lahko ohranimo samo z etičnim ravnanjem in s polno skladnostjo z  zakonodajo. Vsekakor pa razvoj trdnih etičnih temeljev našega podjetja ni odraz zunanjih dejavnikov, ampak veliko bolj rezultat prizadevanj Skupine MOL.

Ponosni smo na naše dosežke: etično ravnanje v podjetjih Skupine MOL ima dolgo tradicijo in zgodovino, do danes pa se je že dodobra ukoreninilo. Pri etični kodeks je bil izdan že leta 1992 in vse od takrat je bil deležen več posodobitev, povezanih z našim razvojem. V skladu z integriranim poslovanjem, smo leta 2006 integrirali etične komiteje v družbah MOL Plc., TVK Nyrt. in Slovnaft a.s. na nivo Skupine MOL in vzpostavili Svet za etiko Skupine MOL.

Naša odgovornost ni omejena na korporativne okvirje: Skupina MOL se v celoti zaveda odgovornosti do vseh svojih internih in zunanjih interesnih skupin, zato se nenehno trudimo naše ključne vrednote posredovati tudi drugim stranem:

  • Skupina MOL  je zavezana pravičnemu delovanju na trgu in se trudi za vključevanje etičnih vrednot in pričakovanj v celotno dobavno verigo;
  • Skupina MOL spoštuje temeljne človekove pravice;
  • Integriteta in transparentnost sta pomembni vrednoti za Skupino MOL, boj proti korupciji pa predstavlja pomemben del naše korporativne strategije.

Da bi okrepili in ohranili etične temelje našega poslovanja ter da bi zaščitili etične vrednote, smo oblikovali celovit sistem etičnega upravljanja. Na tej strani lahko prenesete Etični kodeks Skupine MOL za poslovne partnerje, Sistem etičnega upravljanja v Skupini MOL ter Upravljanje etičnih poročil v Skupini MOL. Prav tako so vam na voljo kontaktni podatki za prijave etičnih kršitev ter informacije o našem sistemu SpeakUp! Vse od leta 2011, ne le, da poročamo o številu etičnih primerov, pač pa tudi anonimno razkrivamo podrobnosti razkritih etičnih kršitev, da bi prispevali k ozaveščanju in preprečevanju podobnih primerov.

Kodeks etike in poslovnega ravnanja

Prvi Etični kodeks na ravni Skupine MOL za vse članice in podjetja znotraj Skupine, je bil izdan leta 2007. Pri osnovanju trenutno veljavne različice, ki smo jo revidirali leta 2010, smo upoštevali mednarodne standarde in najboljše prakse, kakor tudi interne prakse in izkušnje, da bi izboljšali našo sposobnost doseganja pričakovanj interesnih skupin in okrepili dosledno uporabo pri vsakodnevnem poslovanju.

Namen Kodeksa etike in poslovnega ravnanja je, da interesnim skupinam zagotovi pregled etičnih norm, za katere Skupina MOL smatra, da so ključnega pomena za njeno poslovanje znotraj in izven Skupine; Skupina MOL pričakuje, da interesne skupine upoštevajo in delujejo v skladu s temi normami. Prav tako nudi Skupina MOL podporo pri identifikaciji in upravljanju etičnih vprašanj, podpira pa tudi poročanje o vprašanjih etične skladnosti. Kodeks predstavlja povzetek etičnih norm, ki jih je treba upoštevati, opozarja na morebitne kršitve kodeksa, vključuje smernice za identifikacijo in upravljanje etičnih vprašanj ter predstavi, kako prijaviti etične kršitve. Vsi vodje in zaposleni podjetij članic Skupine MOL – matičnega podjetja MOL Plc. in vseh podjetij, ki jih nadzira MOL Plc. – morajo delovati v skladu s kodeksom. Posebno pozornost posvečamo zagotavljanju, da se tudi zaposleni na bencinskih servisih Skupine MOL seznanijo in upoštevajo Kodeks etike in poslovnega ravnanja.

Pri podjetjih v lasti MOL Plc., vendar ne pod neposrednim nadzorom Skupine MOL, si zavestno prizadevamo za uvedbo naših etičnih norm. Poleg tega tudi od drugih interesnih skupin pričakujemo, da bodo delovale v skladu z normami, navedenimi v Kodeksu.

Etični kodeks za poslovne partnerje Skupine MOL je izvleček Kodeksa etike in poslovnega ravnanja Skupine MOL in vsebuje etične norme, ki se nam zdijo še posebej pomembne v naših poslovnih odnosih in za katere pričakujemo, da jih upoštevajo tudi naši poslovni partnerji.

Osnovni namen Sistema etičnega upravljanja v Skupini MOL ter Pravilnika o upravljanju etičnih poročil v Skupini MOL je promocija etičnega vedenja, predpisanega v Kodeksu etike in poslovnega ravnanja; specifikacija vlog in odgovornosti vključenih organizacijskih enot in posameznikov; definiranje pravil, ki veljajo za postopke etičnih preiskav in delovanje Sveta za etiko (etičnih funkcionarjev).

Dokumenti za prenos

×