Spletne strani MOL Slovenija d.o.o. uporabljajo piškotke (majhne datoteke podatkov, ki se izmenjujejo med strežnikom in stranko), kar omogoča boljšo izkušnjo pri uporabi spletne strani za obiskovalce in s tem boljše storitve, ki so jih deležni.
Zbiramo tudi anonimne statistične podatke z namenom izboljšanja funkcionalnosti in delovanja naše spletne strani.


Več na Politika zasebnosti
Facebook Youtube Linkedin Instagram

Integriteta in transparentnost sta naši pomembni vrednoti, boj proti korupciji pa predstavlja bistveni del naše korporativne strategije.

"Korupcija je zloraba zaupane moči za zasebne finančne ali nefinančne koristi. Vire odvrača od njihove ustrezne uporabe, izkrivlja konkurenco in ustvarja veliko neučinkovitost tako v javnem kot tudi v zasebnem sektorju. Korupcija se lahko pojavi v obliki podkupovanja, prejemanja podkupnine ali izsiljevanja." (International Chamber of Commerce, 2013)

Skupina MOL kot multinacionalno podjetje deluje v več državah, ki so močno podvržene tveganjem zaradi korupcije. Integriteta in transparentnost sta naši pomembni vrednoti, boj proti korupciji pa predstavlja bistveni del naše korporativne strategije.

Skupina MOL spoštuje smernice glede protikorupcije, kot so globalni dogovor ZN (2000), smernice OECD za multinacionalne družbe (2011), Konvencija Združenih narodov proti korupciji (UNCAC), in upošteva predloge organizacije Transparency International ter pobudo Svetovnega gospodarskega foruma za partnerstvo proti korupciji (PACI). Trudimo se za njihovo vključitev v vsakodnevno poslovanje.

Naše protikorupcijske prakse vključujejo:

  • protikorupcijski standardi so opisani v našem Kodeksu etike in poslovnega ravnanja;
  • postopki, ki jih je treba izvajati v primeru suma goljufivega ravnanja, nepravičnega tržnega ravnanja, so določeni v priročniku za nabavo;
  • gradiva za e-učenje, povezana z etičnimi vprašanji, ki med drugim vključujejo protikorupcijske teme, so obvezna za vse zaposlene, ki imajo dostop do intraneta Skupine MOL;
  • letna etična vodstvena predstavitev o etičnih normah je obvezna za vse zaposlene;
  • vodstvo podjetja kot del svojih letnih etičnih zadolžitev, med drugim poroča tudi o tveganjih v povezavi s korupcijo v relevantni državi;
  • vzpostavljen je etični sistem poročanja, ki podpira ravnanje z internimi in eksternimi pritožbami. Pravila izvrševanja etičnega kodeksa Sveta za etiko določajo pravila, ki se nanašajo na postopke preiskovanja etičnih vprašanj;
  • v skladu z Etičnim kodeksom za poslovne partnerje Skupine MOL, morajo tudi poslovni partnerji poslovati brez kakršne koli oblike korupcije ali goljufije, vključno z zavrnitvijo predlogov ali poskusov v korist ali v imenu svojih zaposlenih ali organizacij, katerih cilj je plačilo nepravičnih vsot ali pridobitev neupravičenih koristi. Prizadevamo si, da je Etični kodeks za poslovne partnerje del vsake pogodbe. V primeru trajne in bistvene kršitve norm Etičnega kodeksa za poslovne partnerje, Skupina MOL prekine sodelovanje z zadevnimi poslovnimi partnerji.
×