Spletne strani MOL Slovenija d.o.o. uporabljajo piškotke (majhne datoteke podatkov, ki se izmenjujejo med strežnikom in stranko), kar omogoča boljšo izkušnjo pri uporabi spletne strani za obiskovalce in s tem boljše storitve, ki so jih deležni.
Zbiramo tudi anonimne statistične podatke z namenom izboljšanja funkcionalnosti in delovanja naše spletne strani.


Več na Politika zasebnosti
Facebook Youtube Linkedin Instagram

Skupina MOL spoštuje temeljne človekove pravice, naš Kodeks etike in poslovnega ravnanja vsebuje etične norme, ki jih je treba upoštevati.

"Človekove pravice temeljijo na načelu spoštovanja posameznika. Njihova temeljna predpostavka je, da je vsaka oseba moralno in racionalno bitje, ki si zasluži spoštljivo obravnavo. Imenujemo jih človekove pravice, ker so univerzalne." (United for Human Rights, 2012)

Poleg spoštovanja pravic naših zaposlenih, je spoštovanje človekovih pravic temeljni vidik našega sodelovanja s skupnostmi. Delovanje Skupine MOL zagotavlja varovanje pravic avtohtonega prebivalstva.

Skupina MOL spoštuje Splošno deklaracijo o človekovih pravicah, ki povzema temeljne človekove pravice v 30 členih (Generalna skupščina Združenih narodov, 1948), in druge usmeritvene dokumente o človekovih pravicah, kot so globalni dogovor ZN (2000), vodilna načela ZN ("Ruggie Framework", 2011), smernice OECD za multinacionalna podjetja (2011) in prostovoljna načela glede varnosti in človekovih pravic. Trudimo se za njihovo vključitev v naše vsakodnevno poslovanje.

Naše prakse na področju varovanja človekovih pravic vključujejo:

  • Skupina MOL spoštuje temeljne človekove pravice, ki so opisane v našem Kodeksu etike in poslovnega ravnanja;
  • izobraževanja in predstavitve na področju etike so obvezna za zaposlene z intranet dostopom Skupine MOL, med drugim pa vključujejo tudi področja povezana s človekovimi pravicami;
  • letna etična vodstvena predstavitev o etičnih normah je obvezna za vse zaposlene;
  • vodstvo podjetja kot del svojih letnih etičnih zadolžitev, med drugim poroča tudi o tveganjih v povezavi s človekovimi pravicami v relevantni državi;
  • vzpostavljen je etični sistem poročanja, ki podpira ravnanje z internimi in eksternimi pritožbami;
  • v skladu z Etičnim kodeksom za poslovne partnerje, morajo tudi poslovni partnerji Skupine MOL spoštovati človekove pravice. Prizadevamo si, da je Etični kodeks za poslovne partnerje, del vsake pogodbe. Če so norme definirane v Etičnem kodeksu Skupine MOL za poslovne partnerje trajno in bistveno kršene, Skupina MOL prekine sodelovanje z zadevnimi poslovnimi partnerji.
×