Spletne strani MOL Slovenija d.o.o. uporabljajo piškotke (majhne datoteke podatkov, ki se izmenjujejo med strežnikom in stranko), kar omogoča boljšo izkušnjo pri uporabi spletne strani za obiskovalce in s tem boljše storitve, ki so jih deležni.
Zbiramo tudi anonimne statistične podatke z namenom izboljšanja funkcionalnosti in delovanja naše spletne strani.


Več na Politika zasebnosti
Facebook Youtube Linkedin Instagram

Skupina MOL si prizadeva za pravično delovanje na trgu; prizadevanja na trgu so izvedena v skladu s pravično konkurenco in v duhu ter skladno z zakonodajo.

Polno upoštevanje zakonodaje o konkurenci ni samo pravna obveznost, ampak temelj poslovne kulture.

Namen našega programa za skladnost je povečati ozaveščenost naših zaposlenih in zmanjšati pravna tveganja, s čimer podpiramo učinkovito izvajanje poslovnih strategij na zakonit način. Skupina MOL v celoti spoštuje ustrezno konkurenčno zakonodajo, pravne pogodbe Evropske unije in vso nacionalno zakonodajo, določeno v konkurenčni zakonodaji držav, v katerih delujejo podjetja Skupine MOL.

Naše aktivnosti na področju skladnosti z zakonodajo vključujejo naslednje elemente:

  • standardi konkurenčnega prava so opisani v našem Kodeksu etike in poslovnega ravnanja;
  • podroben opis proti-konkurenčnih ravnanj in postopki, ki jih je treba izvajati v primeru kakršnega koli neupoštevanja ali suma neustreznega ravnanja, so vključeni v naše interne pravilnike;
  • izvajanje temeljitega usposabljanja zaposlenih, za katere je konkurenčna zakonodaja relevantna, z namenom zagotavljanja dobrega razumevanja pravil, vključno z rednimi preverjanji znanja;
  • oblikovali smo sistem poročanja o dejavnostih, povezanih s skladnostjo;
  • v skladu z Etičnim kodeksom za poslovne partnerje Skupine MOL, morajo tudi naši poslovni partnerji svoje poslovne dejavnosti izvajati v skladu z normami poštene konkurence in ustrezne zakonodaje o konkurenci. V primeru hude kršitve norm, vsebovanih v Etičnem kodeksu za poslovne partnerje, Skupina MOL prekine sodelovanje z zadevnimi poslovnimi partnerji.
×