Spletne strani MOL Slovenija d.o.o. uporabljajo piškotke (majhne datoteke podatkov, ki se izmenjujejo med strežnikom in stranko), kar omogoča boljšo izkušnjo pri uporabi spletne strani za obiskovalce in s tem boljše storitve, ki so jih deležni.
Zbiramo tudi anonimne statistične podatke z namenom izboljšanja funkcionalnosti in delovanja naše spletne strani.


Več na Politika zasebnosti
Facebook Youtube Linkedin Instagram

Filtriranje novic glede na datum:

Filtriranje novic glede na ključno besedo:

Nov mejnik v procesu napovedanega prevzema OMV Slovenija

Skupina MOL je sklenila kupoprodajno pogodbo, s katero del bencinskih servisov v svoji slovenski mreži prodaja družbi Shell. Transakcija zajema skupno 39 bencinskih servisov – delno iz mreže MOL Slovenija in delno iz mreže OMV Slovenija. Gre za enega ključnih mejnikov v procesu pridobivanja soglasja Evropske komisije za že napovedani prevzem družbe OMV Slovenija.

Skupina MOL s tem korakom potrjuje svojo zavezanost izpolnjevanju vseh zahtev glede tržne konkurenčnosti, ki jih postavlja Evropska komisija, in izraža pripravljenost, da v prihodnjih mesecih zaključi prevzem 92,25-odstotnega deleža v družbi OMV Slovenija.

»Prepričani smo, da bo prevzem mreže OMV okrepil konkurenčnost na slovenskem trgu, saj bomo lahko v večji meri kot danes izkoriščali celotne proizvodne, logistične in predelovalne zmogljivosti Skupine MOL v širši regiji Srednje Evrope. Skupina MOL nastopa na regijskem trgu kot eden vodilnih neodvisnih ponudnikov naftnih derivatov, saj uspešno obvladuje in razvija celotno logistično verigo. To nam omogoča ohranjanje neodvisne cenovne konkurenčnosti in bo pozitivno vplivalo na zanesljivost oskrbe večjega števila slovenskih potrošnikov z visokokvalitetnimi naftnimi derivati preko povečane mreže lastnih servisov,« je poudaril Robert Pitt, predsednik maloprodaje v Skupini MOL. 

Zaključek prodaje 39 bencinskih servisov je predmet prevzemnega dovoljenja. Medtem ostajajo vse storitve na vseh bencinskih servisih, tudi omenjenih 39, za kupce nespremenjene. Skladno z zavezami kupoprodajne pogodbe bodo lahko zaposleni na bencinskih servisih, ki so predmet prodaje, če bodo želeli, obdržali svojo zaposlitev.

Tudi v prihodnje si bomo prizadevali našim strankam zagotavljati odlično kakovost goriv MOL EVO in raznoliko Fresh Corner ponudbo.

MOL Slovenija s kar dvema Izbranima produktoma leta

V četrtek, 16. februarja, je potekala podelitev priznanj Izbran produkt leta 2023, na kateri je MOL Slovenija prejel dve priznanji, in sicer za MOL EVO Plus Premium goriva in Fresh Corner Hot Dog. Izbran produkt leta (Voted Product of the Year) je največja svetovna potrošniško-glasovana nagrada za trženje inovacij.

Izbran produkt leta je univerzalen in verodostojen znak potrošniškega glasu in izbire ter prepoznavnosti, raziskavo med slovenskimi kupci pa izvaja raziskovalno podjetje Nielsen, ki zagotavlja strokovno, neodvisno in na širokem vzorcu slovenskih kupcev izvedeno raziskavo. Priznanje Izbran produkt leta so prejeli tudi MOL EVO Plus Premium goriva in Fresh Corner Hot Dog. »MOL Slovenija si prizadeva zagotoviti najboljšo možno ponudbo za svoje stranke – tako na področju kakovosti goriv, kot v Fresh Corner ponudbi, ki je po prenovah naših prodajnih mest v preteklih nekaj letih, naših strankam na voljo v celotni maloprodajni mreži MOL v Sloveniji« je ob prejemu priznanj povedala direktorica MOL Slovenija, Valerija Glavač. Izbran produkt leta je pečat, številka 1 v svetu, v regiji in v Sloveniji. Zaupanje proizvajalcev, distributerjev in kupcev črpa iz globalne prisotnosti v več kot 40 državah sveta in aktivnim konceptom, ki deluje od leta 1987.

V MOL Slovenija verjamemo v kakovost nagrajenih produktov in zadovoljstvo kupcev. Izboljšana premium goriva EVO Plus namreč zagotavljajo kar trojni učinek: večjo moč motorja, daljšo življenjsko dobo motorja in manj emisij. Goriva MOL EVO vsebujejo posebne dodatke razvite za goriva MOL, imenovane inteligentna MOL EVOTECH formula, ki ima ugodne učinke na motorje.

Fresh Corner Hot Dog velja za zelo priljubljenega tako v Sloveniji, kot na več kot tisoč prodajnih mestih Fresh Corner Skupine MOL v regiji, kjer letno naši kupci uživajo v več kot 25 milijonih prodanih kosih iz ponudbe hot dogov. V redni ponudbi so na voljo tri vrste Hot Dog-ov: klasični, sir in paprika, vsi pa so na voljo tudi v XL različici. Vseskozi pa je poskrbljeno še za obogatitev ponudbe s sezonskimi okusi. Ponudba Fresh Corner Hot Dog je že na voljo na vseh prodajnih mestih MOL v Sloveniji.

»Izbran produkt leta je največja svetovna nagrada, o kateri glasujejo potrošniki, zato smo na obe priznanji še posebej ponosni. Zadovoljstvo kupcev in dejstvo, da se k nam radi vračajo, je na prvem mestu. S sodelavci stremimo k zagotavljanju visoke kakovosti in to se odraža tudi v tovrstnih nazivih, nagradah in priznanjih. Tudi v prihodnje ostajamo zavezani naši viziji – biti prva izbira kupcev,« je še povedala Valerija Glavač, direktorica MOL Slovenija.

 

 

MOL Slovenija objavlja javni razpis za partnersko upravljanje bencinskih servisov

MOL Slovenija d.o.o. je članica Skupine MOL, mednarodne, integrirane, naftne, plinske, petrokemične in maloprodajne družbe s sedežem v Budimpešti na Madžarskem. S svojimi poslovnimi dejavnostmi in dinamično mednarodno ekipo, ki šteje več kot 24.000 ljudi, je aktivna v več kot 30 državah in beleži več kot 100 let izkušenj v industriji. Skupina MOL upravlja tri rafinerije in dva petrokemična obrata v okviru integriranega upravljanja oskrbovalne verige, in sicer na Madžarskem, Slovaškem in na Hrvaškem in ima v lasti mrežo skoraj 2000 bencinskih servisov v 9 državah Osrednje in Vzhodne Evrope. Raziskovalne in proizvodne dejavnosti Skupine MOL so podprte z več kot 85-letnimi izkušnjami na področju ogljikovodikov ter 30-letnimi izkušnjami pri vbrizgavanju CO2. Trenutno potekajo proizvodne aktivnosti v 9 državah in raziskovalne dejavnosti v 12 državah.

Skupina MOL je zavezana k transformaciji svojega tradicionalnega poslovanja na osnovi fosilnih goriv k nizko-ogljičnem, trajnostnem poslovnem modelu in si prizadeva, da bi postala ogljično nevtralna do leta 2050, medtem ko bo oblikovala nizko-ogljično krožno gospodarstvo v regiji Osrednje in Vzhodne Evrope.

Kot članica Skupine MOL je družba MOL Slovenija d.o.o. na slovenskem trgu prisotna vse od leta 1996. Glavna dejavnost podjetja je prodaja naftnih derivatov na debelo in drobno prek maloprodajne mreže 53 bencinskih servisov MOL po Sloveniji. Če ste se pripravljeni pridružiti naši ekipi, lahko več informacij najdete tudi na naši spletni strani www.mol.si ali na LinkedIn-strani podjetja. Skupina MOL je na slovenskem trgu prisotna že vse od leta 1996, mreža bencinskih servisov MOL v Sloveniji pa danes šteje že 34 bencinskih servisov.

Z namenom zagotavljanja najvišjih standardov poslovanja in vrhunske ravni storitev:

MOL SLOVENIJA OBJAVLJA JAVNI RAZPIS ZA PARTNERJA* BENCINSKEGA SERVISA

V upravljanje** mu/ji bo zaupan spodaj navedeni bencinski servis MOL:

 • RAVNE NA KOROŠKEM

*Na javni razpis se lahko prijavijo fizične in pravne osebe.

**Partnerski sistem upravljanja bencinskih servisov MOL je sistem, ki temelji na Pogodbi o upravljanju bencinskega servisa družbe MOL Slovenija d.o.o. v sistemu partnerstva in v katerem je bencinski servis MOL s celotno podzemno in nadzemno infrastrukturo v lastništvu podjetja MOL Slovenija d.o.o., partner pa v svojem imenu in v interesu podjetja MOL Slovenija d.o.o. bencinski servis upravlja, in sicer v skladu z določili in pogoji, definiranimi v Pogodbi o upravljanju.

MOL Slovenija išče partnerja, ki:

 • stremi k odličnosti izvajanja storitev do kupcev,
 • je podjetniško usmerjen,
 • podaja pobude in izkazuje odgovornost pri upravljanju, razvoju in motivaciji zaposlenih z namenom doseganja poslovnih načrtov,
 • je ambiciozen in motiviran za doseganje izjemnih rezultatov,
 • je odprt za izzive in izvajanje novih nalog,
 • je inovativen in komunikativen,
 • ima finančne vire za vstop v projekt.

Od bodočega partnerja pričakujemo, da svoje strokovno znanje, izkušnje in sposobnosti, uporabi v interesu maksimalne učinkovitosti poslovanja in povečanja zadovoljstva naših kupcev na bencinskem servisu.

Pogoji za prijavo:

 • da ste oziroma se boste registrirali kot pravna oseba:
  • na javni razpis se lahko prijavi tudi kandidat kot fizična oseba, vendar je pogoj za sklenitev Pogodbe o upravljanju bencinskega servisa registracija podjetja – pravne osebe. Samo pravna oseba lahko vstopi v poslovni odnos z MOL Slovenija.
  • v skladu za navedenim, partner ne more biti v delovnem razmerju pri tretji pravni osebi za čas trajanje Pogodbe o upravljanju bencinskega servisa.
 • izkušnje pri vodenju in upravljanju maloprodajnih poslovnih enot,
 • izkušnje pri vodenju in upravljanju bencinskih servisov so zaželene.

Od partnerja pričakujemo:

 • upravljanje poslovnih dejavnosti na bencinskem servisu v imenu in za račun MOL Slovenija,
 • nenehno izboljševanje odnosov s strankami in odličnost izvajanja storitev za dosego vrhunskih rezultatov poslovanja,
 • doseganje zastavljenih prodajnih in ostalih načrtov,
 • spoštovanje in dosledno sledenje pravilom in postopkom poslovanja MOL Slovenija.

Partnerju nudimo:

 • partnerstvo pri upravljanju sodobnega bencinskega servisa,
 • operativno znanje in strateško podporo pri poslovanju.

Na podlagi izpolnjenega prijavnega obrazca vključno z izjavo o varovanju zaupnih podatkov, ki sta dosegljiva na naši spletni strani mol.si, bodo kandidati nadaljnjo razpisno dokumentacijo lahko prevzeli do vključno 28.12.2022 na sledeči način:

 • Po predhodni dostavi originala izpolnjenega in podpisanega obrazca IZJAVA O VAROVANJU ZAUPNIH PODATKOV "Partnerski sistem upravljanja bencinskega servisa" ter izpolnjenega in podpisanega Prijavnega obrazca za upravljanje bencinskega servisa na naslov MOL Slovenija d.o.o., Ulica arhitekta Novaka 6, 9000 Murska Sobota (kot pravočasni štejejo vsi Prijavni obrazci z Izjavami o varovanju zaupnih podatkov, ki so poslani po pošti vključno z dnem 28.12.2022 – šteje veljavnost na podlagi poštnega žiga), prejmete nadaljnjo razpisno dokumentacijo po elektronski pošti na elektronski naslov, ki ga navedete kot vaš kontaktni elektronski naslov v Prijavnem obrazcu.

V kolikor izpolnjujete navedene pogoje in imate željo postati del ekipe družbe MOL Slovenija, nam nato vso nadaljnjo potrebno dokumentacijo, ki bo navedena v razpisni dokumentaciji, pošljite najkasneje do 9.1.2023 (veljavnost na podlagi poštnega žiga) s priporočeno poštno pošiljko na naslov MOL Slovenija d.o.o., Oddelek obratovanja maloprodaje, Ulica arhitekta Novaka 6, 9000 Murska Sobota, s pripisom »Za partnersko upravljanje bencinskih servisov«.

Nepopolne in nepravočasno prispele prijave bo podjetje MOL Slovenija d.o.o. smatralo kot neveljavne.

MOL Slovenija si pridržuje pravico izbire kandidatov brez pojasnila udeležencem v postopku izbire.

Podjetje MOL Slovenija d.o.o. bo tekom postopka ocenjevanja ponudb preverilo, ali obstaja navzkrižje interesov med ponudnikom in podjetjem MOL Slovenija d.o.o. Takšne ponudbe bo podjetje MOL Slovenija d.o.o. smatralo za neveljavne.

Podjetje MOL Slovenija d.o.o. lahko kadarkoli brez navedbe razlogov razpis prekliče.

Podjetje MOL Slovenija d.o.o. bo vse prispele ponudbe obravnavalo kot zaupne v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov. Vsi podatki o ponudnikih in o sami ponudbi se ne bodo v nobenem primeru posredovali tretjim osebam.

Priloge:

VELIKA NAGRADNA IGRA »ODPELJI MERCEDES Z MOL LOYALTY«

Za vse člane MOL Loyalty smo pripravili veliko nagradno igro, v kateri lahko med 10. 10. in 11. 12. 2022 sodelujete za bogate nagrade!

Vsak teden trajanja nagradne igre bomo namreč trem strankam podelili 40 EUR, enkrat na mesec eni stranki 1.000 EUR, ob koncu nagradne igre pa glavno nagrado Mercedes-Benz CLA. Poleg tega vas bo vsak teden v vaši aplikaciji čakala tudi srečka za dodatne ugodnosti.

Vse, kar morate storiti, je, da se registrirate v program zvestobe MOL Loyalty, v svoji aplikaciji MOL Loyalty sprejmete splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri in ob vsakem nakupu na bencinskih servisih MOL pokažete svojo kartico. S tem že avtomatsko sodelujete za veliko žrebanje!

Več informacij o nagradni igri na strani mol-odpelji-mercedes.si.

 

Varnost kartic – Preprečevanje nepooblaščene uporabe poslovnih kartic

Imeti kartico za gorivo pomeni preprosto in udobno potovanje, s tem pa tudi večjo odgovornost. Kot ponudnik poslovnih kartic za gorivo se trudimo po svojih najboljših močeh, da bo vaša kartica za gorivo varna, vendar je zelo pomembno poudariti tudi dejstvo, da imate veliko odgovornost za varno ravnanje s karticami tudi uporabniki kartic. Zbrali smo nekaj nasvetov, ki jih je vredno upoštevati. Kliknite tukaj, da si ogledate naša priporočila.

MOL LOYALTY

Zaradi dodajanja novih funkcionalnosti bomo 23.09.2022 izvedli posodobitev MOL Loyalty aplikacije. Aplikacija in spletna stran ne bosta delovali od 22:00 ure naprej. Prav tako ne bo možna uporaba MOL Loyalty aplikacije na bencinskih servisih MOL. Takoj, ko bo posodobitev končana, vas bomo o tem obvestili. Hvala za razumevanje.

Učinkovito poslovanje Skupine MOL kljub negotovemu in nepredvidljivemu tržnemu in zakonodajnemu okolju

 • Čista CCS EBITDA je v drugem četrtletju leta 2022 dosegla 1,347 milijarde USD, v prvi polovici leta 2022 pa 2,179 milijarde USD, predvsem zaradi ugodnih makro pogojev a vendarle pod vplivom državnih intervencij
 • Čista EBITDA v segmentu Upstream se je podvojila in sicer na 576 milijonov USD, kar je posledica rasti cen nafte, v kombinaciji z učinkom povišanih cen plina v drugem četrtletju leta 2022
 • EBITDA za potrošniške storitve se je v drugem četrtletju glede na prejšnje leto znižala za skoraj četrtino, zaradi regulacije cen goriva v nekaterih državah Srednje in Vzhodne Evrope ter davka na maloprodajo na Madžarskem, in je tako znašala 46 milijonov USD
 • CCS EBITDA v segmentu Downstream je v drugem četrtletju leta 2022 znašal 863 milijonov USD, saj je bil manjši prispevek Petchema izravnan z večjim ustvarjanjem EBITDA R&M
 • Ocenjeni vpliv regulacije cen goriva in nepričakovanih davkov je znašal okrog 640 milijonov USD, od tega se 90 % nanaša na poslovanje na Madžarskem v prvem polletju leta 2022
 • Celoletne smernice EBITDA so bile z “približno 2,8 milijarde USD” povišane na približno “3,3 milijarde USD”.

Budimpešta, 5 Avgust 2022 – Skupina MOL je danes objavila finančne rezultate za drugo četrtletje in prvo polovico leta 2022. V prvih šestih mesecih je Skupina MOL dosegla EBITDA v višini 2,179 milijarde USD, v drugem četrtletju pa 1,347 milijarde USD, kar je glede na spremenljivo, nepredvidljivo in negotovo zunanje okolje na splošno dober rezultat. Segmenta Upstream in Downstream sta uspela ublažiti vpliv regulacije cen goriv v nekaterih državah Srednje in Vzhodne Evrope ter nepričakovanih davkov na Madžarskem. Ocenjeni vpliv teh ukrepov je znašal približno 640 milijonov USD, pri čemer se 90 % teh nanaša na dejavnosti na Madžarskem v prvi polovici leta 2022. Skupina MOL je zaradi visokega EBITDA v drugem četrtletju zvišala napoved za celotno leto 2022 s “približno 2,8 milijarde USD” na približno “3,3 milijarde USD”.


Predsednik in Izvršni direktor Skupine MOL Zsolt Hernádi je o rezultatih povedal: „Drugo četrtletje leta 2022 je znova bilo obdobje, ki je prineslo negotovost brez primere za celotno energetsko industrijo.  Naša dolžnost zagotavljanja zanesljive oskrbe v več državah Srednje in Vzhodne Evrope je postala prednostna naloga, ki nam jo je uspelo izpolniti tudi v zadnjih mesecih. Kljub temu so dejavnosti Skupine MOL prizadete zaradi posegov držav v Srednji in Vzhodni Evropi, kar povzroča pritisk na naše finančno stanje in poslovanje. Po drugi strani pa je pomirjajoče, da smo tudi v teh mesecih, ki jih je prizadela kriza, lahko dosegli rezultate v skladu z našimi načrti, da smo na pravi poti za doseganje naših ciljev in da regulativni ukrepi ne ovirajo naših naložbenih načrtov.  V teku je več transformacijskih projektov, ki sledijo ciljem, določenim v naši strategiji 2030+, in krog novih naložb, namenjenih diverzifikaciji oskrbe. V teh zahtevnih časih je Skupina MOL bolj kot kdaj koli prej osredotočena na to, da teh ambicioznih ciljev ne izgubi izpred oči.”

EBITDA v dejavnosti raziskav in proizvodnje (Upstream) – segment je v drugem četrtletju leta 2022 poskočil na 576 milijonov USD EBITDA, poenostavljeni prosti denarni tok pa se je povečal na 504 milijone USD in sicer zaradi več kot 40 USD za sod nafte Brent na letni ravni in več kot štirikratnega povečanja promptnih cen plina. V prvi polovici leta 2022 je področje raziskav in proizvodnje prispevalo največ prostega denarnega toka k rezultatom Skupine MOL in sicer kar 60 %. Proizvodnja nafte in plina je v povprečju znašala 92,4 tisoč sodčkov ekvivalenta na dan, kar je nad letnimi smernicami, vendar se je v primerjavi z enakim obdobjem lani zmanjšala za skoraj 6 %, predvsem zaradi upada naravne proizvodnje in nižje neto proizvodnje pravic ACG, na katere so vplivale višje cene nafte.

EBITDA v segmentu storitev za kupce (maloprodaja) – EBITDA se je v drugem četrtletju letošnjega leta v primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta zmanjšala za 72 % na 46 milijonov USD, kar je posledica predpisov o omejevanju cen na Madžarskem, Hrvaškem, v Srbiji, Sloveniji ter Bosni in Hercegovini. Na Madžarskem so k negativnim rezultatom prispevali tudi enkratni in ponavljajoči se davki na maloprodajo. Regulirane cene so umetno povečale porabo, obseg prodaje na večini srednje- in vzhodnoevropskih trgov, kjer je prisoten MOL, pa se je še naprej povečeval in je v drugem četrtletju leta 2022 predstavljal 16-odstotno medletno rast. Število transakcij se je na letni ravni povečalo za 9%, močna prisotnost strank pa je pripomogla k ustvarjanju marže, ki ni povezana z gorivom, kar je delno ublažilo negativne dejavnike. Število lokacij Fresh Corner se je povečalo s 1.081 v prvem četrtletju na 1.103 v drugem četrtletju.

Dejavnost rafinerij in trženja (Downstream) – Čista EBITDA je v drugem četrtletju letošnjega leta dosegla 863 milijonov USD, kar je posledica pozitivnih in negativnih učinkov: v tem obdobju se je zmanjševanje prispevka za petrokemije izravnalo z visokim ustvarjenim EBITDA iz rafinerije. Prodaja petrokemičnih izdelkov se je zaradi načrtovanih vzdrževalnih del v drugem četrtletju leta 2022 znatno zmanjšala, tudi marže tega segmenta so bile precej nižje od lanskih. Na uspešnost segmenta Downstream je vplival na novo uveden davek na nepričakovane dobičke, povezan z rafiniranjem, kar se bo še bolj odražalo v naslednjih četrtletjih.

EBITDA v plinskem segmentu (Gas Midstream) – v segmentu plina se je v drugem četrtletju EBITDA, v primerjavi z istim obdobjem lani, zmanjšal za 33 % na 15 milijonov USD. Razlog so štirikrat višji stroški porabe plina in oslabitve HUF v primerjavi z USD. Medtem, ko se je obseg prenosa v skladišča plina povečal za skoraj 25 %, sta se v drugem četrtletju zaradi negotovosti na regionalnem trgu plina in trgu plina EU v primerjavi s prejšnjim četrtletjem znatno zmanjšala tako obseg domačega prenosa kot tudi skupni obseg izvoznega prenosa.

Inovativne poslovne ideje in storitve (Innovative Businesses and Services) – segment je dosegel mejnik, saj je Skupina MOL zmagala na madžarskem državnem razpisu za koncesijo za celotne storitve ravnanja s komunalnimi odpadki za obdobje 35 let, z začetkom izvajanja 1. julija 2023. Ta priložnost Skupini MOL omogoča nadaljnjo širitev vrednostne verige, dostop do novih zmogljivosti za proizvodnjo energije iz odpadkov in je v skladu z njeno strategijo 2030+ “Shape Tomorrow” glede zaveze k vlaganju v krožno gospodarstvo.

Dodatne informacije: Arbitražno sodišče ICSID s sedežem v Washingtonu je izreklo sodbo v sporu med Hrvaško in Skupino MOL. Sodišče je soglasno zavrnilo hrvaški ugovor, da so sporazumi, sklenjeni leta 2009, posledica kaznivega dejanja in razsodilo, da je Hrvaška družbi INA povzročila znatno škodo, zato je MOL-u prisodilo odškodnino v skupni vrednosti 236 milijonov USD.

Nagradna igra Cedevita

PRAVILNIK SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI

»OSVEŽI SE IN ZADENI«

AGENCIJA NOVELUS d.o.o. v sodelovanju z MOL Slovenija d.o.o. in Cedevito vam podarjata več kot 285 poletnih nagrad

  

ORGANIZATOR 

1. člen

Ta Pravilnik določa pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri »OSVEŽI SE IN ZADENI« „AGENCIJA NOVELUS d.o.o. v sodelovanju z MOL Slovenija d.o.o. in Cedevito vam podarjata različne poletne nagrade.“, katere organizator je Agencija Novelus d.o.o., Ulica Heroja Nandeta 37, 2000 Maribor, matična številka: 3571246000, ID za DDV: SI: 86192876 (v nadaljevanju organizator) v sodelovanju z MOL Slovenija d.o.o., Ulica Arhitekta Novaka 6, 9000 Murska Sobota, matična številka: 5952441000, ID za DDV: SI: 88362264.

Odgovornost za nagradno igro je izključno na Organizatorju.

Pravilnik nagradne igre bo objavljen na internetnem naslovu www.mol.si ter na socialnem omrežju Facebook- https://www.facebook.com/molslo/.

 

NAMEN NAGRADNE IGRE 

2. člen

Namen organiziranja nagradne igre je promocija pijače Cedevita in blagovnih znamk podjetja MOL Slovenija d.o.o.

 

TRAJANJE NAGRADNE IGRE 

3. člen

Nagradna igra traja od 12.7.2022 do vključno do 31.8.2022 do 24.00 ure in poteka izključno na socialnem omrežju Facebook podjetja MOL Slovenija d.o.o.

 

ORGANIZACIJA IN NAČIN SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI

4. člen

 4.1       V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe, ki sprejemajo pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri, objavljene na spletnih naslovih www.mol.si. Zaposleni pri Organizatorju ali podjetju MOL Slovenija d.o.o. ali upravljalci bencinskih servisov MOL in njihovi zaposleni v nagradni igri ne smejo sodelovati. V nagradni igri ne smejo sodelovati tudi njihovi ožji družinski člani (zakonec, zunajzakonski partner ali partner iz registrirane istospolne partnerske skupnosti, otroci oziroma posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oziroma posvojitelji zaposlenega) ter vse druge pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji nagradne igre ali zaposleni v podjetjih, ki so kakorkoli povezani s poslovanjem Organizatorja. Mladoletne osebe lahko sodelujejo v nagradni igri na podlagi pisne odobritve staršev oz. zakonitega zastopnika.

 4.2      V nagradni igri lahko sodelujete tako, da komentirate pod tedenskimi Cedevita objavami v skladu z navodili, objavljenimi v objavi tistega tedna.

 4.3      S Prijavo v nagradno igro sodelujoči izrecno izjavlja, da je v celoti seznanjen s temi pravili nagradne igre in izjavlja, da se z njimi v celoti strinja. Prav tako se zavezuje, da bo v celoti spoštoval pravila nagradne igre.

  

NAGRADNI SKLAD

5. člen

 5.1 Sklad nagrad vsebuje:

 • Tedenske nagrade: 70 Powerbankov, 15 Bluetooth zvočnikov in 100 piknik odejic Cedevita

 Vsak teden bomo izmed sodelujočih izžrebali tiste, ki dobijo eno ali več od izbranih nagrad.

  

5.2 Nagrad ni možno zamenjati za denar, druge nagrade ali storitve. Slike na promocijskem materialu so simbolične narave.

  

ŽREBANJE NAGRAD 

6. člen

 6.1 Žrebanje nagrad bo potekalo interno, na tedenskem nivoju. O nagrajencih bo odločil elektronski žreb, s pomočjo aplikacije Random. Tedenska žrebanja bodo izvedena vsak petek do 12. ure in objavljena do 16. ure.

 

7. člen

 7.1 O poteku elektronskega žrebanja se mora voditi zapisnik, ki mora vsebovati: kraj in čas žrebanja, skupno število prijav, način žrebanja dobitnikov in naziv ter vrednost nagrade posameznega dobitnika. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije.

 7.2 Rezultati žrebanja so dokončni, pritožba na rezultate žrebanja ni mogoča.

  

DOBITNIKI NAGRAD 

8. člen

 Imena in priimki ter kraj bivanja dobitnikov bodo objavljeni na Facebook strani podjetja MOL Slovenija, po žrebanju do 16. ure.

 Dobitniki nagrad s sodelovanjem in potrditvijo, da se strinjajo s splošnimi pogoji sodelovanja v nagradni igri, soglašajo, da se njihovo ime, priimek, kraj bivanja in fotografija ter prejete nagrade objavijo na omenjenih spletnih straneh. V primeru mladoletnikov je za objavo podatkov in fotografije na internetni strani potrebno pridobiti pisno soglasje zakonitih zastopnikov.

Organizator bo v imenu in za račun nagrajencev obračunal in plačal davčni odtegljaj v višini 25 % za prejete nagrade skladno z veljavno zakonodajo.

Prejemnik nagradne igre je seznanjen, da lahko prejem nagrade vpliva na letni obračun dohodnine.

 

PREVZEM NAGRAD

9. člen

 9.1 Dobitniki nagrade, ki so izpolnili pogoje po tem Pravilniku, dobijo nagrade po pošti v 30-ih dneh od datuma žrebanja, na naslov, ki ga bo dobitnik posredoval organizatorju. O pošiljki bo organizator dobitnika obvestil.

9.2 Mladoletnik je lahko dobitnik nagrade in jo lahko prejme v primeru, da starši ali zakoniti zastopniki mladoletnika pisno pristanejo in se strinjajo s tem Pravilnikom in nagrado v imenu mladoletnika tudi prevzamejo.

9.3 S trenutkom prevzema nagrade oziroma po potrebi s podpisom posebnega dogovora ali izjave o prevzemu nagrade, prenehajo vse obveze Organizatorja do dobitnika.

9.4 Nagrada se ne podeli, izžrebanec pa izgubi pravico do nagrade, če izžrebanec:

 • V roku 8-ih dni ne posreduje vseh zahtevanih točnih podatkov,
 • Krši pravila ali ne izpolnjuje pogojev za sodelovanje v nagradni igri ali če ne sodeluje v nagradni igri na v teh pravilih opredeljen način,
 • Pisno ali ustno izrazi voljo, da se nagradi odpoveduje,
 • Nagrade ne prevzame v roku 14-ih dni od prvega poskusa vročitve ali v primeru,
 • Če nagrajenca ni mogoče obvestiti o pravici do nagrade na komunikacijske poti, ki jih je nagrajenec v okviru sodelovanja v nagradni igri posredoval prireditelju.

9.6 Nagrade ni mogoče prenesti na tretjo osebo ali pri organizatorju unovčiti za gotovino ali zamenjati za drugo nagrado.

9.7 V primeru, da se nagrada ne podeli zaradi razlogov navedenih v tem pravilniku se izvede ponovno žrebanje za posamezne nagrade, ki niso bile podeljene.  

 

PREKINITEV NAGRADNE IGRE 

10. člen

Nagradna igra se lahko prekine samo v primeru, da nastopijo okoliščine, za katere Organizator ni odgovoren, oziroma jih ni mogel preprečiti, odpraviti ali se jim izogniti. Sodelujoči bodo o morebitni prekinitvi nagradne igre obveščeni preko elektronskih ali drugih javnih medijev.

 

VARSTVO PODATKOV  

11. člen

11.1 Organizator se obvezuje, da bo vse prejete osebne podatke obdeloval in varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in Splošno uredbo EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR).

Sodelujoči v nagradni igri Organizatorju kot upravljavcu osebnih podatkov dovoljujejo, da do preklica sodelujočega vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko njihovih zbranih osebnih podatkov izključno za namene obveščanja o nagradni igri. Sodelujoči v nagradni igri lahko pošlje pisni preklic soglasja za obdelavo podatkov na naslov Agencija Novelus, Ulica Heroja Nandeta 37, 2000 Maribor. Organizator je dolžan osebne podatke izbrisati iz svojih evidenc v roku 15-ih dni od prejema zahteve. Sodelujoči ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.

11.2 Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre. Sodelujoči je seznanjen in se izrecno strinja, da lahko Organizator posamezna opravila v zvezi z obdelavo pridobljenih osebnih podatkov zaupa pogodbenemu obdelovalcu, skladno z veljavno zakonodajo.

 

KONČNE DOLOČBE

12. člen

12.1 Sodelujoči, ki sodeluje v nagradni igri s prijavo izrecno izjavlja, da je seznanjen s Pravilnikom sodelovanja v nagradni igri ter z njim soglaša.

Organizator si pridržuje pravico do sprememb Pravilnika, če to zahtevajo vzroki tehnične ali izvedbene narave, vzroki na strani javnosti ter drugi vzroki (višja sila). Spremembe bodo komunicirane pisno.

Za predmetna pravila nagradne igre velja pravo, veljavno na območju Republike Slovenije.

Za spore, nastale v zvezi s to nagradno igro, ki jih ne bo mogoče sporazumno rešiti, bo pristojno stvarno pristojno sodišče v Mariboru.

  

Maribor, dne, 12.7.2022

 

Organizator za MOL Slovenija, d.o.o. in Cedevito:

Agencija Novelus, d.o.o.

 

MOL v ponudbo svojih lastnih blagovnih znamk dodaja Crunch&Go čips in energijsko pijačo JIM

Stranke na vseh bencinskih servisih MOL po Sloveniji lahko uživajo v novi ponudbi izdelkov lastnih blagovnih znamk; Crunch&Go čipsu in energijski pijači JIM. Energijska pijača JIM je na voljo v klasični različici in različici brez aspartama ter sladkorja, medtem ko je čips Crunch&Go na voljo v štirih različnih okusih, in sicer v okusu s soljo, papriko ter čebulo in kislo smetano, pa tudi v različici lahkega krompirjevega čipsa z zmanjšano vsebnostjo maščob. Povsem nove izdelke lastne blagovne znamke, je Skupina MOL istočasno lansirala na ravni Skupine MOL v vseh državah v regiji na skupno približno 2.000 bencinskih servisih.

Skupina MOL je v zadnjih letih v skladu s svojo dolgoročno strategijo pričela s korenitim preoblikovanjem svoje maloprodajne dejavnosti, s ciljem razumeti, kaj stranke potrebujejo in kako se naj odzove na njihove potrebe. V skladu s tem se podjetje vidi kot veriga trgovin in ne le kot tradicionalen bencinski servis. Z uvedbo energijske pijače JIM in čipsa Crunch&Go, Skupina MOL širi svojo ponudbo izdelkov lastnih blagovnih znamk.

"Najnovejše izdelke lastne blagovne znamke smo razvili tako, da ustrezajo potrebam strank, hkrati pa z njimi sledimo tudi tržnim trendom. Naše raziskave so namreč potrdile, da stranke ne sprejemajo več kompromisov pri kakovosti, kadar se odločijo za izdelke lastnih blagovnih znamk. Zato smo ves čas imeli v mislih potrebo strank po visoki kakovosti,« je povedal Neven Kolanović, Vodja prodaje in marketinga v MOL Slovenija d.o.o.

Energijska pijača JIM nam da toliko energije, kot če bi spili eno skodelico espressa, poleg tega pa vsebuje še 5 različnih B vitaminov. Energijska pijača je brez konzervansov, prav tako pa je na voljo tudi različica brez sladkorja, ki ne vsebuje aspartama.

Čips Crunch&Go je narejen iz kakovostnega krompirja in je po najnovejši tehnologiji oblikovan v popolnoma hrustljavo, valovito poslastico. Slana in lahka »light« različica sta še bolj posebni, saj vsebujeta sol, ki izvira iz slavnih rudnikov soli Praid. Omenjena sol je v obliki kristalov, ki so stari več kot 20 milijonov let in vsebujejo kar 84 različnih mineralov.

 

40. Maraton treh src

Letošnjega jubilejnega, 40. Maratona treh src smo se udeležili tudi v podjetju MOL Slovenija. Zdrav življenjski slog v našem podjetju zelo spodbujamo med sodelavkami in sodelavci, zato smo še kako veseli, ko se tudi na športnih dogodkih zberemo v velikem številu. Maraton treh src, ki je za naše podjetje postal že skorajda tradicionalen, pa nas je letos spomnil, da se tovrstnih srečanj v bodoče še večkrat udeležimo in dokažemo, da še kako velja pregovor »zdrav duh v zdravem telesu«. Kar nekaj sodelavk in sodelavcev se je na dogodek aktivno pripravljajo že kar nekaj časa, tako da smo v ekipi MOL tudi na letošnjem maratonu v Radencih, v najboljši družbi skupaj uspešno premagali vse kilometre.

 

×