Spletne strani MOL Slovenija d.o.o. uporabljajo piškotke (majhne datoteke podatkov, ki se izmenjujejo med strežnikom in stranko), kar omogoča boljšo izkušnjo pri uporabi spletne strani za obiskovalce in s tem boljše storitve, ki so jih deležni.
Zbiramo tudi anonimne statistične podatke z namenom izboljšanja funkcionalnosti in delovanja naše spletne strani.


Več na Politika zasebnosti
Facebook Youtube Linkedin Instagram

Dogajanje na svetovnem trgu še naprej nepredvidljivo

  • Čista CCS EBITDA je v tretjem četrtletju leta 2021 dosegla 1,025 milijonov ameriških dolarjev, predvsem zaradi makroekonomskega okolja in močnih internih rezultatov.
  • V celoti je čista CCS EBITDA v prvih treh četrtletij leta 2021 dosegla 2,583 milijonov ameriških dolarjev, kar je za kar 63 % več kot v istem obdobju lani. Omenjeni rezultat kaže na okrevanje čiste CCS EBITDA, ki jo je v letu 2020 prizadela pandemija.
  • Letne EBITDA smernice so bile še dodatno nadgrajene. Pričakuje se, da bodo dosegle ali celo presegle 3,2 milijarde ameriških dolarjev.
  • EBITDA v segmentu Upstream se je medletno povečala za 87 %, in sicer na 396 milijonov ameriških dolarjev, kar je posledica izboljšanja makroekonomskega okolja.
  • V tretjem četrtletju leta 2021 se je čista CCS EBITDA v segmentu Downstream povečala na 436 milijonov ameriških dolarjev. Omenjen rezultat lahko pripišemo ugodnim makropogojem, vključno s povečanjem petrokemijskih marž na letni ravni.
  • EBITDA v segmentu storitev za kupce je v tretjem četrtletju dosegla 211 milijonov ameriških dolarjev, kar je za 15 % več kot v istem četrtletju lanskega leta. Rezultat je mogoče pripisati močnemu gospodarskemu okrevanja v regijah, kjer je prisotna Skupina MOL.
  • Naraščanje cen surovin ter nadaljevanje pandemije v regijah, kjer je prisotna Skupina MOL, ustvarjata nestabilno in razmeroma nepredvidljivo poslovno okolje.

Budimpešta, 8. November 2021 – Skupina MOL je objavila finančne rezultate za tretje četrtletje leta 2021. Čista CCS EBITDA Skupine MOL je v tretjem četrtletju leta 2021 dosegla 1,025 milijonov ameriških dolarjev. Omenjeno okrevanje je mogoče pripisati izboljšanju makroekonomskega okolja, višjim maržam petrokemijskih proizvodov (v primerjavi z lanskim letom) ter internemu poslovanju podjetja. S tem je EBITDA prvih treh četrtletij leta 2021 dosegla 2,583 milijonov ameriških dolarjev, kar Skupini omogoča nadaljnjo nadgradnjo celoletnih smernic, da doseže ali celo preseže 3,2 milijarde ameriških dolarjev. Organski CAPEX se je v tretjem četrtletju medletno povečal za 18 %, in sicer na 360 milijonov ameriških dolarjev, od tega je bilo 68 milijonov ameriških dolarjev porabljenih za projekte preoblikovanja, vključno z izgradnjo Poliol obrata. Ob tem pa motnje na svetovnem trgu, naraščajoče cene surovin, logistične težave in četrti val pandemije ustvarjajo razmeroma nepredvidljivo poslovno okolje.

Predsednik upravnega odbora – Izvršni direktor Skupine MOL, Zsolt Hernádi je o rezultatih povedal slednje: »K dobrim rezultatom tretjega četrtletja sta prispevala ugodno zunanje okolje in ponovna rast regionalnega gospodarstva. Hkrati smo izkoristili tudi naše prednosti, odporen integriran poslovni model ter visoko stroškovno učinkovita sredstva in poslovanje. Doseženi medletni rezultati v letu 2021 nam omogočajo, da še dodatno nadgradimo naše letne EBITDA smernice, katerih cilj je doseči ali preseči 3,2 milijarde ameriških dolarjev. Sočasno ob tem pa naraščajoče cene surovin in posledice pandemije COVID-19 predstavljajo veliko tveganje za gospodarstvo in ustvarjajo zelo nestabilno poslovno okolje. Zaradi tega ostajamo osredotočeni na ohranjanje finančne in poslovne odpornosti ter izpolnjevanje naših dolgoročnih zavez glede trajnosti. Ustvarjanje večjega prostega denarnega toka od začetka poslovnega leta nam omogoča financiranje pomembnih prihajajočih transformacijskih naložb v okviru Strategije 2030+ Skupine MOL.«

EBITDA v dejavnosti raziskav in proizvodnje (Upstream) je v tretjem četrtletju leta 2021 Skupini največ prispevala k prostemu denarnemu toku. EBITDA se je tako medletno povečala za 87 %, in sicer na 396 milijonov ameriških dolarjev, kar predstavlja 18 % rast v primerjavi z odličnimi rezultati predhodnega četrtletja in je posledica vpliva makroekonomskega okolja. Obseg proizvodnje se je nekoliko zmanjšal in sicer na 107,4 mboepd (tj. tisoč sodčkov ekvivalenta nafte na dan) zaradi višjih cen surove nafte, ki so vplivale na zmanjšanje proizvodnih pravic v obratu ACG v Azerbajdžanu ter naravnega upada v Srednji in Vzhodni Evropi.

Dejavnost rafinerij in trženja (Downstream) – čista CCS EBITDA se je v primerjavi z enakim obdobjem lani, povečala za 116 %, in sicer na 436 milijonov ameriških dolarjev. Omenjeno je mogoče pripisati višjim prispevkom petrokemijskih izdelkov in rafiniranja, ki so si opomogli od najnižje doseženih rezultatov v letu 2020. Zaradi povečanega povpraševanja po gorivu v regiji, se je obseg prodaje v tretjem četrtletju medletno povečal za 7 %. V tretjem četrtletju se je napram leta prej podvojila integrirana petrokemijska marža, se je pa zaradi naraščajočih cen nafte in nižjih cen polimernih produktov znižala iz rekordno visoko dosežene ravni iz drugega četrtletja. Poliol projekt uspešno napreduje ter je konec tretjega četrtletja leta 2021 presegel že 89 % celotne realizacije.

EBITDA v segmentu storitev za kupce (maloprodaja) je v tretjem četrtletju leta 2021 dosegla 211 milijonov ameriških dolarjev, zahvaljujoč povečanju obsega prodanih količin in prispevkov na področju negoriv. Rast oziroma povišanje je tudi posledica močnega gospodarskega okrevanja na ključnih trgih, kjer je prisotna Skupina. Poraba motornih goriv je na Madžarskem, Slovaškem in Hrvaškem celo presegla raven zabeležene stopnje porabe iz tretjega četrtletja leta 2019. Število transakcij se je medletno povečalo za 12 %, saj je pandemija v istem četrtletju lanskega leta imela večji vpliv na vedenje strank. Število Fresh Corner kotičkov se je v tretjem četrtletju leta 2021 povečalo na 1.028 iz predhodnih 1.008 (kolikor jih je bilo v drugem četrtletju leta 2021).

EBITDA v plinskem segmentu (Gas Midstream) se je v tretjem četrtletju medletno zmanjšala za 30 %, in sicer na 30 milijonov ameriških dolarjev. Omenjeno je posledica zmanjšanja čezmejnih zmogljivosti in povpraševanja po transportu, kar vpliva na upadanje prihodkov iz tranzita kot tudi na zmanjšanje reguliranih prihodkov. Obseg domačega prometa kot tudi obseg izvoza se je v tretjem četrtletju, v primerjavi z enakim obdobjem leta 2020, zmanjšal za dodatnih 26 %. CAPEX se je povečal zaradi srbsko-madžarskega projekta povezovalnega priključka (oz. interkonektorja).

Poročilo o oceni tveganja ESG podjetja Sustainalytics še naprej priznava prizadevanja MOL-a na področju ESG. Skupina MOL se je nedavno v panogi izmed 256 svetovnimi naftnimi in plinskimi korporacijami uvrstila med top 3 % podjetij s sedmim najnižjim tveganjem. Materialna vprašanja, povezana s podnebjem in okoljem, so bila v okviru naftne in plinske industrije ocenjena z nizko stopnjo tveganja.

 

O Skupini MOL

Skupina MOL je integrirana, mednarodna naftna in plinska družba s sedežem v Budimpešti na Madžarskem. Aktivna je v več kot 30 državah z dinamično mednarodno ekipo, ki šteje 25.000 ljudi in beleži več kot 100 let izkušenj. Skupina MOL upravlja 3 rafinerije in 2 petrokemijski enoti v okviru integriranega upravljanja oskrbovalne verige, in sicer na Madžarskem, Slovaškem in Hrvaškem. V Skupini MOL obratuje blizu 2.000 bencinskih servisov v 10 državah Srednje in Jugovzhodne Evrope. Raziskovalne in proizvodne dejavnosti podjetja MOL so podprte z več kot 85-letnimi izkušnjami na področju ogljikovodikov in 30 let izkušenj pri geološkem shranjevanju CO2. Trenutno poteka proizvodnja v 9 državah, raziskovalne dejavnosti pa v 14-ih. MOL je zavezan k preoblikovanju svojih tradicionalnih dejavnosti, ki temeljijo na fosilnih gorivih, v nizkoogljični in trajnostni poslovni model ter si prizadeva, da bi do leta 2050 postal neto ogljično nevtralen, ob hkratnem oblikovanju nizkoogljičnega krožnega gospodarstva v Srednji in Vzhodni Evropi.

×