Spletne strani MOL Slovenija d.o.o. uporabljajo piškotke (majhne datoteke podatkov, ki se izmenjujejo med strežnikom in stranko), kar omogoča boljšo izkušnjo pri uporabi spletne strani za obiskovalce in s tem boljše storitve, ki so jih deležni.
Zbiramo tudi anonimne statistične podatke z namenom izboljšanja funkcionalnosti in delovanja naše spletne strani.


Več na Politika zasebnosti
Facebook Youtube Linkedin Instagram
  • Čista CCS EBITDA je v drugem četrtletju leta 2022 dosegla 1,347 milijarde USD, v prvi polovici leta 2022 pa 2,179 milijarde USD, predvsem zaradi ugodnih makro pogojev a vendarle pod vplivom državnih intervencij
  • Čista EBITDA v segmentu Upstream se je podvojila in sicer na 576 milijonov USD, kar je posledica rasti cen nafte, v kombinaciji z učinkom povišanih cen plina v drugem četrtletju leta 2022
  • EBITDA za potrošniške storitve se je v drugem četrtletju glede na prejšnje leto znižala za skoraj četrtino, zaradi regulacije cen goriva v nekaterih državah Srednje in Vzhodne Evrope ter davka na maloprodajo na Madžarskem, in je tako znašala 46 milijonov USD
  • CCS EBITDA v segmentu Downstream je v drugem četrtletju leta 2022 znašal 863 milijonov USD, saj je bil manjši prispevek Petchema izravnan z večjim ustvarjanjem EBITDA R&M
  • Ocenjeni vpliv regulacije cen goriva in nepričakovanih davkov je znašal okrog 640 milijonov USD, od tega se 90 % nanaša na poslovanje na Madžarskem v prvem polletju leta 2022
  • Celoletne smernice EBITDA so bile z “približno 2,8 milijarde USD” povišane na približno “3,3 milijarde USD”.

Budimpešta, 5 Avgust 2022 – Skupina MOL je danes objavila finančne rezultate za drugo četrtletje in prvo polovico leta 2022. V prvih šestih mesecih je Skupina MOL dosegla EBITDA v višini 2,179 milijarde USD, v drugem četrtletju pa 1,347 milijarde USD, kar je glede na spremenljivo, nepredvidljivo in negotovo zunanje okolje na splošno dober rezultat. Segmenta Upstream in Downstream sta uspela ublažiti vpliv regulacije cen goriv v nekaterih državah Srednje in Vzhodne Evrope ter nepričakovanih davkov na Madžarskem. Ocenjeni vpliv teh ukrepov je znašal približno 640 milijonov USD, pri čemer se 90 % teh nanaša na dejavnosti na Madžarskem v prvi polovici leta 2022. Skupina MOL je zaradi visokega EBITDA v drugem četrtletju zvišala napoved za celotno leto 2022 s “približno 2,8 milijarde USD” na približno “3,3 milijarde USD”.


Predsednik in Izvršni direktor Skupine MOL Zsolt Hernádi je o rezultatih povedal: „Drugo četrtletje leta 2022 je znova bilo obdobje, ki je prineslo negotovost brez primere za celotno energetsko industrijo.  Naša dolžnost zagotavljanja zanesljive oskrbe v več državah Srednje in Vzhodne Evrope je postala prednostna naloga, ki nam jo je uspelo izpolniti tudi v zadnjih mesecih. Kljub temu so dejavnosti Skupine MOL prizadete zaradi posegov držav v Srednji in Vzhodni Evropi, kar povzroča pritisk na naše finančno stanje in poslovanje. Po drugi strani pa je pomirjajoče, da smo tudi v teh mesecih, ki jih je prizadela kriza, lahko dosegli rezultate v skladu z našimi načrti, da smo na pravi poti za doseganje naših ciljev in da regulativni ukrepi ne ovirajo naših naložbenih načrtov.  V teku je več transformacijskih projektov, ki sledijo ciljem, določenim v naši strategiji 2030+, in krog novih naložb, namenjenih diverzifikaciji oskrbe. V teh zahtevnih časih je Skupina MOL bolj kot kdaj koli prej osredotočena na to, da teh ambicioznih ciljev ne izgubi izpred oči.”

EBITDA v dejavnosti raziskav in proizvodnje (Upstream) – segment je v drugem četrtletju leta 2022 poskočil na 576 milijonov USD EBITDA, poenostavljeni prosti denarni tok pa se je povečal na 504 milijone USD in sicer zaradi več kot 40 USD za sod nafte Brent na letni ravni in več kot štirikratnega povečanja promptnih cen plina. V prvi polovici leta 2022 je področje raziskav in proizvodnje prispevalo največ prostega denarnega toka k rezultatom Skupine MOL in sicer kar 60 %. Proizvodnja nafte in plina je v povprečju znašala 92,4 tisoč sodčkov ekvivalenta na dan, kar je nad letnimi smernicami, vendar se je v primerjavi z enakim obdobjem lani zmanjšala za skoraj 6 %, predvsem zaradi upada naravne proizvodnje in nižje neto proizvodnje pravic ACG, na katere so vplivale višje cene nafte.

EBITDA v segmentu storitev za kupce (maloprodaja) – EBITDA se je v drugem četrtletju letošnjega leta v primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta zmanjšala za 72 % na 46 milijonov USD, kar je posledica predpisov o omejevanju cen na Madžarskem, Hrvaškem, v Srbiji, Sloveniji ter Bosni in Hercegovini. Na Madžarskem so k negativnim rezultatom prispevali tudi enkratni in ponavljajoči se davki na maloprodajo. Regulirane cene so umetno povečale porabo, obseg prodaje na večini srednje- in vzhodnoevropskih trgov, kjer je prisoten MOL, pa se je še naprej povečeval in je v drugem četrtletju leta 2022 predstavljal 16-odstotno medletno rast. Število transakcij se je na letni ravni povečalo za 9%, močna prisotnost strank pa je pripomogla k ustvarjanju marže, ki ni povezana z gorivom, kar je delno ublažilo negativne dejavnike. Število lokacij Fresh Corner se je povečalo s 1.081 v prvem četrtletju na 1.103 v drugem četrtletju.

Dejavnost rafinerij in trženja (Downstream) – Čista EBITDA je v drugem četrtletju letošnjega leta dosegla 863 milijonov USD, kar je posledica pozitivnih in negativnih učinkov: v tem obdobju se je zmanjševanje prispevka za petrokemije izravnalo z visokim ustvarjenim EBITDA iz rafinerije. Prodaja petrokemičnih izdelkov se je zaradi načrtovanih vzdrževalnih del v drugem četrtletju leta 2022 znatno zmanjšala, tudi marže tega segmenta so bile precej nižje od lanskih. Na uspešnost segmenta Downstream je vplival na novo uveden davek na nepričakovane dobičke, povezan z rafiniranjem, kar se bo še bolj odražalo v naslednjih četrtletjih.

EBITDA v plinskem segmentu (Gas Midstream) – v segmentu plina se je v drugem četrtletju EBITDA, v primerjavi z istim obdobjem lani, zmanjšal za 33 % na 15 milijonov USD. Razlog so štirikrat višji stroški porabe plina in oslabitve HUF v primerjavi z USD. Medtem, ko se je obseg prenosa v skladišča plina povečal za skoraj 25 %, sta se v drugem četrtletju zaradi negotovosti na regionalnem trgu plina in trgu plina EU v primerjavi s prejšnjim četrtletjem znatno zmanjšala tako obseg domačega prenosa kot tudi skupni obseg izvoznega prenosa.

Inovativne poslovne ideje in storitve (Innovative Businesses and Services) – segment je dosegel mejnik, saj je Skupina MOL zmagala na madžarskem državnem razpisu za koncesijo za celotne storitve ravnanja s komunalnimi odpadki za obdobje 35 let, z začetkom izvajanja 1. julija 2023. Ta priložnost Skupini MOL omogoča nadaljnjo širitev vrednostne verige, dostop do novih zmogljivosti za proizvodnjo energije iz odpadkov in je v skladu z njeno strategijo 2030+ “Shape Tomorrow” glede zaveze k vlaganju v krožno gospodarstvo.

Dodatne informacije: Arbitražno sodišče ICSID s sedežem v Washingtonu je izreklo sodbo v sporu med Hrvaško in Skupino MOL. Sodišče je soglasno zavrnilo hrvaški ugovor, da so sporazumi, sklenjeni leta 2009, posledica kaznivega dejanja in razsodilo, da je Hrvaška družbi INA povzročila znatno škodo, zato je MOL-u prisodilo odškodnino v skupni vrednosti 236 milijonov USD.

×