Spletne strani MOL Slovenija d.o.o. uporabljajo piškotke (majhne datoteke podatkov, ki se izmenjujejo med strežnikom in stranko), kar omogoča boljšo izkušnjo pri uporabi spletne strani za obiskovalce in s tem boljše storitve, ki so jih deležni.
Zbiramo tudi anonimne statistične podatke z namenom izboljšanja funkcionalnosti in delovanja naše spletne strani.


Več na Politika zasebnosti
Facebook Youtube Linkedin Instagram

Imamo jasno začrtano vizijo in sledimo strogim etičnim normam, ki smo si jih zastavili, kar pomeni, da se strogo držimo svojih vrednot; le na takšen način lahko svojim strankam, partnerjem in delničarjem zagotovimo zanesljivost. Kot integrirano naftno podjetje si prizadevamo postati najbolj spoštovano mednarodno podjetje v Srednji Evropi, z najmanj 10-milijard evrov vrednim tržnim kapitalom, ki povezuje več morij.

Naše temeljno poslanstvo

Spreminjanje energetskih virov v pomembne dobrine, ki naj jih ljudje v svojem vsakdanjem življenju uživajo tako na poti kot tudi doma.

Naše temeljne vrednote

Prizadevanje za vrednostno rast: prizadevanje za vrednostno rast je za naše delničarje ključnega pomena, poleg tega pa nudi nove priložnosti našim zaposlenim in drugim deležnikom.

Narekovanje tempa in spodbujanje izboljšav: kot skupina podjetij, ekip in posameznikov si prizadevamo biti odločilni dejavnik pri razvoju in izboljšavah našega poslovanja ter regije.

Trdo delo in nenehno samoizpopolnjevanje: kot temelj svoje konkurenčnosti smo si zastavili učinkovitost in predanost nenehnemu samoizpopolnjevanju.

Timsko delo in partnerski odnos: kot posamezniki, ekipe in podjetja si skupno prizadevamo za uspeh Skupine. Sodelovanje je ključnega pomena za maksimizacijo vrednosti našega integriranega podjetja.

Kakovost in priljubljenost: izjemno kakovost nudimo po konkurenčnih cenah. S prizadevanjem za kakovost izdelkov in storitev ter profesionalnostjo pri vseh nalogah si želimo postati priljubljeno podjetje naših interesnih skupin.

Zdravje, varnost, okoljska in družbena odgovornost: izpolniti želimo svojo odgovornost do zaposlenih, skupnosti in družb, v katerih delujemo, zato si prizadevamo preseči zakonsko določene standarde.

Naše vrednote (vključno s temeljnimi vrednotami)

Poslovne vrednote

Delničarske vrednosti: nenehno se osredotočamo na povečanje vrednosti delnice in izjemne finančne rezultate.

Prizadevanje za vrednostno rast: prizadevanje za vrednostno rast je za naše delničarje ključnega pomena, poleg tega pa nudi nove priložnosti našim zaposlenim in drugim deležnikom.

Kakovost in priljubljenost: izjemno kakovost nudimo po konkurenčnih cenah. S prizadevanjem za kakovost izdelkov in storitev ter profesionalnostjo pri vseh nalogah si želimo postati priljubljeno podjetje naših interesnih skupin. S takšnim pogledom gradimo obojestransko koristne odnose s partnerji iz panoge, dobavitelji in drugimi poslovnimi partnerji.

Na rezultate osredotočena organizacija: naše poslovanje, procesi in organizacijska struktura so podrejeni našim strateškim in poslovnim ciljem ter dodajanju vrednosti na vseh nivojih.

Etika in transparentnost: poslujemo pošteno in popolnoma transparentno, na odkrit ter etičen način.

Zdravje, varnost, okoljska in družbena odgovornost: izpolniti želimo svojo odgovornost do zaposlenih, skupnosti in družb, v katerih delujemo, zato si prizadevamo preseči zakonsko določene standarde.

Obvladovanje tveganja: ker smo odgovorni našim deležnikom, nenehno nadzorujemo in skušamo zmanjševati tveganja, ki so neločljivo povezana z našimi poslovnimi dejavnostmi.

Človeške vrednote in vrednote sodelovanja

Narekovanje tempa in spodbujanje izboljšav: kot skupina podjetij, ekip in posameznikov si prizadevamo biti odločilni dejavnik pri razvoju ter izboljšavah našega poslovanja in regije.

Trdo delo in nenehno samoizpopolnjevanje: kot temelj svoje konkurenčnosti smo si zastavili učinkovitost in predanost nenehnemu samoizpopolnjevanju. 

Enake možnost v skladu z rezultati: želimo delati z najboljšimi in najpametnejšimi. Vsem nudimo enake možnosti; naši zaposleni napredujejo in so nagrajeni v skladu z zaslugami ter rezultati.

Timsko delo in partnerski odnos: kot posamezniki, ekipe in podjetja si skupno prizadevamo za uspeh Skupine. Sodelovanje je ključnega pomena za maksimizacijo vrednosti našega integriranega podjetja.

Učenje in prenašanje znanja: kot učeča se organizacija nenehno razvijamo svoje strokovne in organizacijske veščine ter znotraj Skupine razširjamo znanje, informacije in najboljše prakse.

Spoštovanje lokalne kulture: spoštujemo različne lokalne in nacionalne kulture ter vrednote, ki tvorijo osnovo večnacionalne kulture našega podjetja.

Angleščina kot skupni jezik: četudi uporabljamo več jezikov, je angleščina tisti jezik, v katerem vodimo in koordiniramo podjetja znotraj Skupine.

×