Spletne strani MOL Slovenija d.o.o. uporabljajo piškotke (majhne datoteke podatkov, ki se izmenjujejo med strežnikom in stranko), kar omogoča boljšo izkušnjo pri uporabi spletne strani za obiskovalce in s tem boljše storitve, ki so jih deležni.
Zbiramo tudi anonimne statistične podatke z namenom izboljšanja funkcionalnosti in delovanja naše spletne strani.


Več na Politika zasebnosti
Facebook Youtube Linkedin Instagram

Področju trajnostnega razvoja v Skupini MOL kakor tudi podjetju MOL Slovenija kot članici Skupine MOL, namenjamo veliko pozornost; našo predanost izkazujemo uravnoteženemu vključevanju ekonomskih, okoljevarstvenih in družbenih dejavnikov v naše vsakodnevne poslovne aktivnosti.

Trajnostni razvoj je postal globalno vprašanje in eden najpomembnejših izzivov 21. stoletja. Ta koncept obsega še vse kaj drugega kot le etična in tržna vprašanja; enakovredno in sočasno namreč obravnava tri stebre – okolje, ekonomijo in družbo – ter si tako prizadeva zagotoviti, da bodo enake možnosti, kot jih imamo danes, uživali tudi prihodnji rodovi.

Kaj je trajnostni razvoj za MOL?

Trajnostni razvoj je razvoj, ki zadovoljuje zdajšnje potrebe, ne da bi ogrozil možnosti prihodnjih generacij, da zadovoljijo svoje.

Za nas trajnostni razvoj pomeni predanost korporacije uravnoteženemu vključevanju ekonomskih, okoljevarstvenih in družbenih dejavnikov v naše vsakodnevne poslovne dejavnosti ter s tem povečevanje dolgoročne vrednosti za deležnike in varovanje našega »dovoljenja za opravljanje dejavnosti«.

Skupina MOL ima kot velika naftna in plinska družba ključno vlogo v življenju družbe in gospodarstva. Preko svojih proizvodov lahko prispeva k učinkovitemu prometu, transportu dobrin, pridobivanju energije, kakor tudi v segmentu petrokemikalij, kjer lahko zagotavlja surovine za industrijo plastike, nepogrešljive v moderni dobi.

Skupina MOL se v svojem poslovanju že dlje časa zavzema za uporabo smernic trajnostnega razvoja in zagotavljanja relevantnih informacij družbi in interesnim skupinam. MOL Plc. je kot prva družba na Madžarskem izdala poročilo na področju Zdravja, varnosti in varovanja okolja, in sicer že v letu 1997, kjer so bili že predstavljeni cilji ter rezultati na področjih varovanja zdravja, varnosti in varovanja okolja. Vsebina tega poročila se je od takrat razširila, od leta 2002 pa se to poročilo, ki predstavlja rezultate Skupine MOL na tem področju, izdaja pod naslovom »Sustainable Development«.

Program STEP in promocija zdravja

Program STEP je program Skupine MOL katerega glavno sporočilo je zdrav način življenja in telesna aktivnost. Vsako leto tako tudi v podjetju MOL Slovenija pripravimo srečanjem zaposlenih na STEP dnevu, kjer se trudimo namen tega programa sporočiti v največji možni meri vsem zaposlenim. Promocijo zdravja in pomen zdravega načina življenja ter telesnih aktivnosti želimo s pomočjo raznih predavanj, športnih iger in zabavnega dela dogodka, deliti z našimi zaposlenimi.

V podjetju tudi na druge načine spodbujamo zdrav način življenja. Vsem našim aktivnim tekačem tako omogočamo kritje stroškov udeležbe na tekaških tekmovanjih. Prav tako pa smo zaposleni aktivni tudi v projektu organiziranih udeležb na krvodajalskih akcijah, kjer vsako leto dosegamo lepo udeležbo. Na ta uspeh smo izredno ponosni, saj odraža naša prizadevanja za spodbujanje prostovoljstva. Vsem zaposlenim, ki so se odločili darovati kri bodisi na enem izmed skupinskih darovanj ali individualno, pa kot spodbudo in nagrado omogočamo 1 dan dodatnega letnega dopusta; zavedamo se namreč dragocenosti tovrstnega projekta in pomoči sočloveku, ki jo s tem izkažemo.

Število projektov in zavzetost naših zaposlenih za projekte prostovoljstva, nam potrjuje, da se smernice trajnostnega razvoja podjetja in naše družbene odgovornosti zrcalijo tudi na naše zaposlene, kar je zagotovo največji uspeh našega cilja aktivnega vključevanja smernic trajnostnega razvoja v vsakodnevno poslovanje in v skrb za sočloveka ter prihodnje generacije.

Za več informacij o trajnostnem razvoju obiščite.

 

×