Spletne strani MOL Slovenija d.o.o. uporabljajo piškotke (majhne datoteke podatkov, ki se izmenjujejo med strežnikom in stranko), kar omogoča boljšo izkušnjo pri uporabi spletne strani za obiskovalce in s tem boljše storitve, ki so jih deležni.
Zbiramo tudi anonimne statistične podatke z namenom izboljšanja funkcionalnosti in delovanja naše spletne strani.


Več na Politika zasebnosti
Facebook Youtube Linkedin

Filtriranje novic glede na datum:

Filtriranje novic glede na ključno besedo:

Pravila za sodelovanje v nagradni igri „Izberi sveže ” na BS MOL Pobrežje in BS MOL Lormanje ter BS MOL Mestinje

1. člen (splošne določbe)

(1) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre „IZBERI SVEŽE” (v nadaljevanju: nagradna igra).

(2) Organizator nagradne igre je AGENCIJA NOVELUS, d.o.o, Ulica heroja Nandeta 37, 2000 Maribor (v nadaljevanju producent).

(3) Pokrovitelj nagradne igre je MOL SLOVENIJA d.o.o., Lendavska ulica 24, 9000 Murska Sobota (v nadaljevanju pokrovitelj).

(4) Pravila nagradne igre so javno objavljena na spletni strani MOL Slovenija (https://mol.si/si/o-nas/za-medije/sporocila-za-javnost)

 

2. člen (trajanje nagradne igre)

Nagradna igra poteka od vključno 16. 5. 2018 do vključno 20. 5. 2018.

 

3. člen (pogoji sodelovanja)

 1. Sodelujejo lahko državljani Republike Slovenije, rezidenti Republike Slovenije in državljani držav članic Evropske unije, ki so starejši od 18 let. Če je nagrajenec mlajši od 18 let, ga mora zastopati oseba, starejša od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da zastopa omenjeno mladoletno osebo.
 2. Uslužbenci producenta ali pokrovitelja, ter njihovi najbližji sorodniki (vključno z zunajzakonskimi partnerji), kot tudi uslužbenci vseh, s producentom ali pokroviteljem povezanih pravnih oseb oziroma oseb, povezanih z omenjeno akcijo, ne morejo sodelovati v nagradni igri. Tudi vsi ostali, ki sodelujejo, ne smejo imeti nikakršne podpore s strani zgoraj omenjenih. Vsako takšno sodelovanje se šteje za neveljavno. Pravne osebe in s.p.-ji v nagradnih vprašanjih in objavah ne morejo sodelovati.
 3. Pogoj za sodelovanje je, da se sodelujoči strinjajo s pravili nagradne igre. Šteje se, da s sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči pristane na vse pogoje in pravila v zvezi z nagradno igro.

 

4. člen (Sistemizacija nagradne igre ''IZBERI SVEŽE'')

 1. V času trajanja nagradne igre je v nagradni igri mogoče sodelovati preko naslednjega kanala:
  a) Sodelovanje oz. žreb kroglic na 3 bencinskih servisih in sicer:
  • MOL Lormanje, Lormanje 22d, 2230 Lenart v Slov. Goricah
  • MOL Mestinje, MESTINJE 2 A, 3241 Podplat
  • MOL Pobrežje, Ulica Veljka Vlahovića 8, 2000 Maribor
 2. Nagradno igro lahko po nagradah delimo na en segment:
  - Nagradna igra z žrebanjem kroglic.

 

5. člen (način sodelovanja v nagradni igri »IZBERI SVEŽE« z žrebanjem kroglic ob nakupu na bencinskih servisih MOL Lormanje, MOL Mestinje, MOL Pobrežje)

 1. V nagradni igri z žrebanjem kroglic na
  • MOL Lormanje, Lormanje 22d, 2230 Lenart v Slov. Goricah
  • MOL Mestinje, MESTINJE 2 A, 3241 Podplat
  • MOL Pobrežje, Ulica Veljka Vlahovića 8, 2000 Maribor
  lahko posamezniki sodelujejo v nagradni igri žrebanja kroglic. Vsak posameznik, ki je upravičen do sodelovanja, ima en (1) poskus žrebanja kroglic.
 2. Posameznik je upravičen do sodelovanja v nagradni igri oziroma do poskusa žrebanja v sledečih taksativno naštetih primerih:
  • Ob predložitvi računa, ki izkazuje nakup na istem bencinskem servisu MOL, kjer poteka žrebanje kroglic in ni starejši od 30 min.
  • Z odgovorom na nagradno vprašanje dneva.
 3. Ko udeleženec izžreba kroglico, jo predloži promotorki na licu mesta, ta pa mu izroči nagrado, v kolikor je izžrebal kroglico, ki je dobitna. Dobitne kroglice so tiste, na katerih je nagradna jasno označena. Različne nagrade med seboj niso zamenljive, prav tako nagrade ne gre zamenjati za njeno vrednost v denarju. V primeru, da izžreba nagradni bon, nagrajenec pusti podatke in mu bon po pošti dostavi MOL Slovenija d.o.o.
 4. Udeležencem pri žrebu pomagajo promotorji na licu mesta, prav tako pa bodo podrobnosti o samem poteku žreba oz. navodila za slednjega objavljena na vidnem mestu na lokaciji žreba.

 

6. člen (nagrade)

 1. Nagradna igra ''IZBERI SVEŽE'' je nagradna igra v reklamne namene. Nagrade so razdeljene v 1 segment:
  • nagrade v nagradni igri z žrebanjem kroglic.
 2. Nagrade v nagradni igri z žrebanjem kroglic se delijo na več različnih tipov nagrad majhne vrednosti, katere nagrajenec prejme na licu mesta ali po pošti. Posameznik lahko izžreba prazno kroglico ali kroglico, katera vsebuje nagrado. Dobitnih kroglic je več tipov oziroma obstaja več različnih nagrad, med seboj niso zamenljive in ne obstaja možnost zamenjave dobitne kroglice oz. nagrade za gotovino. Razen bona, je nagrade potrebno prevzeti na licu mesta.
 3. Nagrade v nagradni igri ''IZBERI SVEŽE'' niso prenosljive ali zamenljive.
 4. Nagrad nagradne igre ''IZBERI SVEŽE'' ni možno zamenjati za gotovino.
 5. Nagrajenci nagradne igre ''IZBERI SVEŽE'' krijejo vse stroške povezane s prevzemom nagrade (morebitne potne stroške ipd.).
 6. Producentova odločitev glede vseh zadev je dokončna in je ni moč spremeniti. Producent si pridržuje pravico, da z izločitvijo iz igre kaznuje vsak sum ali izvedbo goljufije v spletni igri.
 7. Dohodnino, vključno z akontacijo dohodnine za prejeto nagrado in morebitne druge dajatve, opredeljene v zakonodaji Republike Slovenije, krije in obračuna pokrovitelj nagradne igre. Prav tako se nagrajenci strinjajo in so seznanjeni s tem, da se lahko s prejemom nagrade uvrstijo v višji dohodninski razred. V tem primeru nosijo vso finančno odgovornost in posledice sami. Dobitek v nagradnih vprašanjih ali objavah je po točki 3. člena odstavka 105. ZDoh-2 obdavčen kot drugi dohodki, vendar le, če njegova vrednost presega 42 EUR (108. Člen ZDoh-2, Ur.l.RS, št. 117/2006). Akontacijo dohodnine sicer plača pokrovitelj.
 8. Nagradni sklad vsebuje naslednje nagrade:
  • Dišava za avto: 0.50 €
  • EVOX čistilo za vetrobransko steklo: 5,70 €
  • (samo BS MOL Pobrežje) pranje avtomobila PRESTIGE in ŽETON ZA SESANJE. (v vrednosti 8,90 € in 1,50 €).
  • BON v vrednosti 10 €.

 

7. člen (varstvo osebnih podatkov)

 1. Z izpolnjenim podatkom o naslovu elektorskega naslova, kot je to določeno v 3. odst. 4. člena teh pravil, sodelujoči izrecno potrjuje, da je v celoti seznanjen s temi pravili nagradne igre ter se z njimi izrecno strinja.
 2. Z izpolnjenim elektronskim naslovom sodelujoči izrecno soglaša z zbiranjem osebnih podatkov v namen nagradne igre. Z izpolnjenim elektronskim naslovom se sodelujoči izrecno strinjajo tudi z zbiranjem podatkov v marketinške namene in soglašajo, da se jim s strani Pokrovitelja, Producenta in s producentom povezanih oseb po pošti in drugih medijih (gsm, e-pošta) pošilja ankete, obvestila o svojih akcijah, novih izdelkih in nagradnih igrah. Vsakdo ima pravico kadarkoli zahtevati prenehanje obveščanja (v pisni obliki), in sicer tako, da na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. pošljejo elektronsko pošto s svojo telefonsko številko.
 3. Pokrovitelj, Producent in s producentom povezane osebe se zavezujejo, da bodo osebne podatke, zbrane v okviru te nagradne igre, varovali v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) (Ur.l.RS, št. 94/2007-UPB1) in Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot) (Ur.l.RS, št. 20/1998 s spremembami in dopolnitvami), ter da jih ne bodo posredovali tretjim osebam. Vsi sodelujoči v nagradnih vprašanjih in objavah soglašajo, da lahko organizator javno objavi njihovo ime in priimek v primeru prejema nagrade. ter da jih ne bodo posredovali tretjim osebam.

8. člen (reklamacije)

Vse morebitne reklamacije v zvezi z nagradno igro ter v zvezi z nagradami lahko pošljete na elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. ali pokličete na številko 08/205 15 51.

 

9. člen (dodatne informacije o nagradni igri)

 1. Pogoje nagradne igre je potrebno tolmačiti v skladu s slovensko zakonodajo.
 2. Producent ima pravico umakniti, spremeniti ali dopolniti pravila sodelovanja v nagradni akciji, ki jo ustvarja.

 

Maribor, 16. 5. 2018

 

Pravila za sodelovanje v nagradni igri "Izberi sveže" na BS MOL Kozina in BS MOL Zasavje

1. člen (splošne določbe)

(1) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre „IZBERI SVEŽE” (v nadaljevanju: nagradna igra).

(2) Organizator nagradne igre je AGENCIJA NOVELUS, d.o.o, Ulica heroja Nandeta 37, 2000 Maribor (v nadaljevanju producent).

(3) Pokrovitelj nagradne igre je MOL SLOVENIJA d.o.o., Lendavska ulica 24, 9000 Murska Sobota (v nadaljevanju pokrovitelj).

(4) Pravila nagradne igre so javno objavljena na spletni strani MOL Slovenija (https://mol.si/si/o-nas/za-medije/sporocila-za-javnost)

 

2. člen (trajanje nagradne igre)

Nagradna igra poteka od vključno 3. 4. 2018 do vključno 7. 4. 2018.

 

3. člen (pogoji sodelovanja)

 1. Sodelujejo lahko državljani Republike Slovenije, rezidenti Republike Slovenije in državljani držav članic Evropske unije, ki so starejši od 18 let. Če je nagrajenec mlajši od 18 let, ga mora zastopati oseba, starejša od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da zastopa omenjeno mladoletno osebo.
 2. Uslužbenci producenta ali pokrovitelja, ter njihovi najbližji sorodniki (vključno z zunajzakonskimi partnerji), kot tudi uslužbenci vseh, s producentom ali pokroviteljem povezanih pravnih oseb oziroma oseb, povezanih z omenjeno akcijo, ne morejo sodelovati v nagradni igri. Tudi vsi ostali, ki sodelujejo, ne smejo imeti nikakršne podpore s strani zgoraj omenjenih. Vsako takšno sodelovanje se šteje za neveljavno. Pravne osebe in s.p.-ji v nagradnih vprašanjih in objavah ne morejo sodelovati.
 3. Pogoj za sodelovanje je, da se sodelujoči strinjajo s pravili nagradne igre. Šteje se, da s sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči pristane na vse pogoje in pravila v zvezi z nagradno igro.

 

4. člen (Sistemizacija nagradne igre ''IZBERI SVEŽE'')

 1. V času trajanja nagradne igre je v nagradni igri mogoče sodelovati preko naslednjega kanala:
  a) Sodelovanje oz. žreb kroglic na 2 bencinskih servisih in sicer:
  • BS Zasavje, Završje 30, 1423 Dobovec
  • BS Kozina, Bazoviška cesta 18, 6240 Kozina
 2. Nagradno igro lahko po nagradah delimo na en segment:
  - Nagradna igra z žrebanjem kroglic.

 

5. člen (način sodelovanja v nagradni igri »IZBERI SVEŽE« z žrebanjem kroglic ob nakupu na bencinskih servisih BS MOL Kozina in BS MOL Zasavje)

 1. nagradni igri z žrebanjem kroglic na BS Zasavje, Završje 30, 1423 Dobovec in BS Kozina, Bazoviška cesta 18, 6240 Kozina
 2. lahko posamezniki sodelujejo v nagradni igri žrebanja kroglic. Vsak posameznik, ki je upravičen do sodelovanja, ima en (1) poskus žrebanja kroglic.
 3. Posameznik je upravičen do sodelovanja v nagradni igri oziroma do poskusa žrebanja v sledečih taksativno naštetih primerih:
  • Ob predložitvi računa, ki izkazuje nakup na istem bencinskem servisu MOL, kjer poteka žrebanje kroglic in ni starejši od 30 min.
  • Z odgovorom na nagradno vprašanje dneva.
 4. Ko udeleženec izžreba kroglico, jo predloži promotorki na licu mesta, ta pa mu izroči nagrado, v kolikor je izžrebal kroglico, ki je dobitna. Dobitne kroglice so tiste, na katerih je nagradna jasno označena. Različne nagrade med seboj niso zamenljive, prav tako nagrade ne gre zamenjati za njeno vrednost v denarju. V primeru, da izžreba nagradni bon, nagrajenec pusti podatke in mu bon po pošti dostavi MOL Slovenija d.o.o.
 5. Udeležencem pri žrebu pomagajo promotorji na licu mesta, prav tako pa bodo podrobnosti o samem poteku žreba oz. navodila za slednjega objavljena na vidnem mestu na lokaciji žreba.

 

6. člen (nagrade)

 1. Nagradna igra ''IZBERI SVEŽE'' je nagradna igra v reklamne namene. Nagrade so razdeljene v 1 segment:
  • nagrade v nagradni igri z žrebanjem kroglic.
 2. Nagrade v nagradni igri z žrebanjem kroglic se delijo na več različnih tipov nagrad majhne vrednosti, katere nagrajenec prejme na licu mesta ali po pošti. Posameznik lahko izžreba prazno kroglico ali kroglico, katera vsebuje nagrado. Dobitnih kroglic je več tipov oziroma obstaja več različnih nagrad, med seboj niso zamenljive in ne obstaja možnost zamenjave dobitne kroglice oz. nagrade za gotovino. Nagrade je potrebno prevzeti na licu mesta.
 3. Nagrade v nagradni igri ''IZBERI SVEŽE'' niso prenosljive ali zamenljive.
 4. Nagrad nagradne igre ''IZBERI SVEŽE'' ni možno zamenjati za gotovino.
 5. Nagrajenci nagradne igre ''IZBERI SVEŽE'' krijejo vse stroške povezane s prevzemom nagrade (morebitne potne stroške ipd.).
 6. Producentova odločitev glede vseh zadev je dokončna in je ni moč spremeniti. Producent si pridržuje pravico, da z izločitvijo iz igre kaznuje vsak sum ali izvedbo goljufije v spletni igri.
 7. Dohodnino, vključno z akontacijo dohodnine za prejeto nagrado in morebitne druge dajatve, opredeljene v zakonodaji Republike Slovenije, krije in obračuna pokrovitelj nagradne igre. Prav tako se nagrajenci strinjajo in so seznanjeni s tem, da se lahko s prejemom nagrade uvrstijo v višji dohodninski razred. V tem primeru nosijo vso finančno odgovornost in posledice sami. Dobitek v nagradnih vprašanjih ali objavah je po točki 3. člena odstavka 105. ZDoh-2 obdavčen kot drugi dohodki, vendar le, če njegova vrednost presega 42 EUR (108. Člen ZDoh-2, Ur.l.RS, št. 117/2006). Akontacijo dohodnine sicer plača pokrovitelj.

 

7. člen (varstvo osebnih podatkov)

 1. Z izpolnjenim podatkom o naslovu elektorskega naslova, kot je to določeno v 3. odst. 4. člena teh pravil, sodelujoči izrecno potrjuje, da je v celoti seznanjen s temi pravili nagradne igre ter se z njimi izrecno strinja.
 2. Z izpolnjenim elektronskim naslovom sodelujoči izrecno soglaša z zbiranjem osebnih podatkov v namen nagradne igre. Z izpolnjenim elektronskim naslovom se sodelujoči izrecno strinjajo tudi z zbiranjem podatkov v marketinške namene in soglašajo, da se jim s strani Pokrovitelja, Producenta in s producentom povezanih oseb po pošti in drugih medijih (gsm, e-pošta) pošilja ankete, obvestila o svojih akcijah, novih izdelkih in nagradnih igrah. Vsakdo ima pravico kadarkoli zahtevati prenehanje obveščanja (v pisni obliki), in sicer tako, da na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. pošljejo elektronsko pošto s svojo telefonsko številko.
 3. Pokrovitelj, Producent in s producentom povezane osebe se zavezujejo, da bodo osebne podatke, zbrane v okviru te nagradne igre, varovali v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) (Ur.l.RS, št. 94/2007-UPB1) in Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot) (Ur.l.RS, št. 20/1998 s spremembami in dopolnitvami), ter da jih ne bodo posredovali tretjim osebam. Vsi sodelujoči v nagradnih vprašanjih in objavah soglašajo, da lahko organizator javno objavi njihovo ime in priimek v primeru prejema nagrade. ter da jih ne bodo posredovali tretjim osebam.

 

8. člen (reklamacije)

Vse morebitne reklamacije v zvezi z nagradno igro ter v zvezi z nagradami lahko pošljete na elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. ali pokličete na številko 08/205 15 51.

 

9. člen (dodatne informacije o nagradni igri)

 1. Pogoje nagradne igre je potrebno tolmačiti v skladu s slovensko zakonodajo.
 2. Producent ima pravico umakniti, spremeniti ali dopolniti pravila sodelovanja v nagradni akciji, ki jo ustvarja.

 

Maribor, 3. 4. 2018

 

Pravila in pogoji za sodelovanje v promociji "NES" v Sloveniji!

1. Organizator promocije

Organizator promocije »NES« v Sloveniji je MOL Slovenija d.o.o., Lendavska ulica 24, 9000 Murska Sobota (v
nadaljevanju »organizator«).

2. Trajanje promocije

Promocija poteka od 15. 3. 2018 do 15. 6. 2018. Nalepke lahko zbirate od 15. 3. 2018 do 15. 6. 2018. Izdelke NES lahko kupite od 15. 3. 2018 do 15. 6. 2018 oz. do razprodaje zalog. V času rednih letnih inventur, ki bi potekale v času promocije na sodelujočih bencinskih servisih, izdaja nalepk in unovčevanje le-teh ni mogoča. V primeru delnih (izrednih) inventur, ki bi potekale v času promocije na sodelujočih bencinskih servisih, bo izdaja nalepk mogoča.

3. Seznam sodelujočih bencinskih servisov v promociji

Seznam sodelujočih bencinskih servisov v promociji je objavljen na spletni strani organizatorja https://mol.si/si/vozite-z-nami/promocije.

4. Pogoji za sodelovanje v promociji

V promociji lahko sodelujejo fizične osebe, ki so dopolnile 18 let starosti in ki z nakupi na bencinskih servisih MOL v Sloveniji v skladu s temi pravili in pogoji zberejo nalepke za popust.

Če natočite gorivo ali kupite kateri koli izdelek ali storitev na sodelujočih bencinskih servisih skupine MOL, na blagajni dobite eno nalepko za vsak nakup nad 10 €. Naenkrat lahko prejmete največ 30 nalepk.

Kupci bodo na bencinskih servisih MOL v Sloveniji, ki sodelujejo v promociji, prejeli brošuro za zbiranje nalepk, ki jim bo služila za zbiranje in lepljenje nalepk. Ko kupec na brošuri za zbiranje nalepk zbere oziroma nanjo nalepi zadostno število nalepk – 3, 8 ali 10 nalepk – v odvisnosti od zahtevanega števila nalepk za izbrani izdelek in le-to predloži na blagajni bencinskega servisa, lahko kupi izdelke NES ugodneje v primerjavi z maloprodajnimi cenami le-teh, ki veljajo v mreži bencinskih servisov MOL v Sloveniji.

Izdelke NES, ki jih bo v času trajanja promocije na sodelujočih bencinskih servisih mogoče kupiti po akcijskih cenah s predložitvijo izpolnjene brošure za zbiranje nalepk, bo mogoče kupiti tudi v redni prodaji po rednih maloprodajnih cenah, ki veljajo v mreži bencinskih servisov MOL v Sloveniji.

Kupec lahko sodeluje v promociji izključno z originalnimi, nepoškodovanimi samolepilnimi nalepkami, izdanimi s strani organizatorja. Nalepke so lahko nalepljene le na originalno brošuro za zbiranje nalepk, prav tako izdano s strani organizatorja. V primeru, da je brošura za zbiranje nalepk tako poškodovana, da iz nje ni mogoče razpoznati števila zbranih nalepk, ali so na brošuro za zbiranje nalepk nalepljene napačne nalepke ipd., organizator kupcu ne bo omogočil nakupa NES izdelkov po nižjih akcijskih cenah. Če ima kupec v eni brošuri zadostno število nalepk za nakup več izdelkov NES po znižani ceni, lahko kupi toliko izdelkov NES po znižani ceni za kolikor izdelkov ima zbrane nalepke. V primeru, da kupec zbere zadostno število nalepk – 3, 8 ali 10 nalepk – in bi imel le-te nalepljene na več brošur za zbiranje nalepk, lahko opravi nakup NES izdelka iz ponudbe po nižji akcijski ceni ob predložitvi več brošur z zadostno zbranimi nalepkami hkrati.

Ponudba velja do odprodaje zalog. V času promocije se lahko zgodi, da bo na katerem izmed sodelujočih bencinskih servisov zaloga izdelkov v ponudbi pošla. Organizator bo storil vse kar je v njegovi moči, da zalogo manjkajočih izdelkov v najkrajšem možnem času dopolni. V primeru, da želeni izdelek kupcu v trenutku njegovega nakupa ni dostopen, lahko izbere drug izdelek iz seznama dostopnih izdelkov ali nakup odloži.

Zadnji dan, ko lahko kupec še prejme nalepke je 15. 6. 2018, le-te lahko unovči pri nakupu NES izdelkov iz prodajne akcije do 15. 6. 2018. Število izdelkov, ki jih lahko kupec kupi na ta način, ni omejeno. Izpolnjene brošure za zbiranje nalepk ali posamičnih nalepk ni mogoče zamenjati za gotovino – tudi v primeru, če posamičnih nalepk ni mogoče zamenjati za gotovino – tudi v primeru, če izbranega izdelka ne bi bilo na voljo.

Seznam NES izdelkov v promociji

V primeru, da kupec zbere zadostno število nalepk –5, 8 ali 10 nalepk – lahko v času unovčevanja nalepk kupi enega izmed NES izdelkov iz promocije po akcijskih cenah, navedenih v spodnji tabeli. V primeru, da kupec ne želi zbirati nalepk, ima možnost kupiti NES izdelke po rednih maloprodajnih cenah brez popusta, ki veljajo v mreži bencinskih servisov MOL v Sloveniji, ki so prav tako navedene v spodnji tabeli. Vse cene vsebujejo DDV. 

Št. Naziv izdelka MPC MOL MPC BCM
1 VELIKI KOVČEK NES 60L 124,98 € 49,99 €
2 MALI KOVČEK NES 30L 99,98 € 39,99 €
3 MESTNI NAHRBTNIK NES 37,84 € 14,99 €
4 ŽENSKI NAHRBTNIK NES 24,98 € 9,99 €
5 VEČNAMENSKA TORBA NES 19,98 € 7,99 €
6 MOŠKA DENARNICA NES 19,98 € 7,99 €
7 SONČNA OČALA PIRANHA NES 29,98 € 8,99 €
8 VEČNAMENSKA VREČA NES 7,98 € 2,95 €
9 ŽENSKA DENARNICA NES 12,48 € 4,99 €
10 STEKLENICA ZA VODO NES 14,98 € 4,49 €

 

Splošno

Ta pravila in pogoji za sodelovanje v promociji »NES« so obvezujoča tako za organizatorja, kot tudi za udeležence promocije (kupce), ki z zbiranjem nalepk na brošuri za zbiranje nalepk priznavajo ta pravila in pogoje ter se obvezujejo, da jih bodo upoštevali.

Organizator si pridržuje pravico spremeniti pravila in pogoje za sodelovanje v promociji. Morebitne spremembe pravil in pogojev bodo dostopne kupcem na sodelujočih bencinskih servisih in na spletni strani organizatorja.

Organizator ne priznava kakršne koli odškodninske odgovornosti, ki bi izhajale iz naslova pomanjkanja zalog NES izdelkov v ponudbi ne glede na razlog. Organizator si pridržuje pravico spremeniti nabor izdelkov v promociji oziroma njihove maloprodajne cene.

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nepravilno ali nepopolno izpolnjene brošure za zbiranje nalepk.

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za ne unovčene brošure z zbranimi nalepkami ne glede na razlog.

Organizator si pridržuje pravico do napak na spletni strani in drugih materialih namenjenih za komuniciranje akcije, tako v slikovnem kot tekstovnem delu in zanje ne prevzema odgovornosti.

Ta pravila in pogoji sodelovanja v promociji so dostopna na vseh sodelujočih bencinskih servisih MOL v Sloveniji in objavljena na spletni strani organizatorja https://mol.si/si/vozite-z-nami/promocije.

2 ekipi iz Slovenije sta se uspeli uvrstiti v finale tekmovanja Skupine MOL Freshhh 2017

 • Freshhh je mednarodno spletno tekmovanje za študente, ki jih zanima naftna in plinska industrija
 • Preko Freshhh tekmovanja, si Skupina MOL prizadeva sodelovati z generacijo, ki ji je digitalizacija blizu in jim ponuditi privlačne potencialne karierne poti
 • Letos je v tekmovanju sodelovalo 1.450 ekip iz približno 60 držav. Zmagovalka je postala madžarska ekipa “Petronauts”, slovenski ekipi pa sta zasedli 5. in 6. mesto

Budimpešta, 29. januar 2018 – V petek se je v Budimpešti odvijalo že 11. tekmovanje Freshhh – nagrajeno študentsko tekmovanje Skupine MOL. Vse večja priljubljenost tega tekmovanja dokazuje, da je Skupina MOL atraktiven delodajalec za mlajšo, po večini digitalno generacijo in da jim ponuja privlačne karierne poti, tudi izven področja ključne dejavnosti naftno plinske industrije. Najboljših 7 mednarodnih ekip iz Madžarske, Hrvaške, Slovenije in Nigerije se je potegovalo za nagrade; po težki tekmi pa je zmagala madžarska ekipa »Petronauts«.

Freshhh je mednarodno spletno študentsko tekmovanje, kjer ekipe sestavljene iz treh članov, vodijo naftno družbo. V tekmovanju udeleženci sprejemajo odločitve o razvojnih projektih na področju naftne in plinske industrije, o gradnji rafinerije, razvoju maloprodajne mreže, določajo pa tudi najboljši portfolio produktov.

Letos je tekmovanje privabilo udeležence iz približno 60 držav. Skupno je v tekmovanju Freshhh 2017 sodelovalo 1.450 ekip, kar dokazuje, da je tekmovanje resnično postala blagovna znamka v industriji na mednarodni ravni. Po dveh krogih virtualne igre se je tekmovanje zaključilo s finalnim krogom za 7 najboljših ekip. V letošnjem finalnem delu tekmovanja, ki poteka v živo, so se tekmovalci soočali z izzivalno nalogo. Skupina MOL si prizadeva postati vodilni regijski ponudnik mobilnih rešitev v transportu. Ekipe so tako pripravljale predlog strategije mobilnosti Skupine MOL, ki bi lahko predstavila potencialne poslovne priložnosti na tem rastočem in hkrati zelo perspektivnem trgu. V drugem koraku pa so ekipe pokazale svoje sposobnosti pri reševanju strateške situacijske igre v naftni in plinski industriji. Odlična priložnost, da demonstrirajo svoje timsko delo, pogajalske sposobnosti in strateške vodstvene veščine.

Vse ekipe so bile odlične, po mnenju žirije sestavljene iz vodij v Skupini MOL, pa se je za najboljšo izkazala madžarska ekipa »Petronauts«. Slovenska ekipa imenovana »Who’s the boss”, je zasedla 5. mesto, prav tako slovenska ekipa “Techjab” pa 6. mesto. “Predstavitev na finalnem delu tekmovanja se nam je zdela polna izzivov, hkrati pa smo se na dogodku zelo zabavali. Množica je bila zelo raznolika in srečali smo ljudi iz veliko različnih držav. To je bilo naše prvo mednarodno tekmovanje in resnično smo uživali v njem.” – je povedal Erik Starc, član slovenske ekipe “Techjab”.

Drugo mesto je zasedla hrvaška ekipa »Delay«, tretjo pa nigerijska ekipa »Awo Omoluabi«. Najboljše tri ekipe so prejele nagrade v skupni vrednosti 25.000 EUR.

»V hitro se spreminjajočem se svetu so inovacije bolj pomembne kot kadarkoli, kar je predvideno tudi v naši strategiji transformacije MOL Group 2030. Vsi vemo, da bo naša industrija kmalu zelo drugačna od tega kakšna je danes. Znanja potrebna za inovacije v tradicionalni naftno-plinski industriji so v veliki meri prisotna tudi v mlajši generaciji. Privabiti tako imenovane digitalne domorodce – generacijo kateri je digitalizacija zelo blizu, je vsekakor izziv.  S programi kot je Freshhh lahko ta izziv spremenimo v priložnost, da  najboljšim talentom ponudimo pot naprej za pričetek izjemne kariere v dinamičnem in raznolikem okolju. Iskreno čestitam zmagovalcem in spodbujam vse udeležence, da se pridružijo skupnosti Skupine MOL kot udeleženci programa Growww.« - je povedala Zdravka Demeter Bubalo, Izvršna predsednica kadrovskega oddelka Skupine MOL

Več o tekmovanju Freshhh: https://www.freshhh.net/

Več o programu Growww: https://growww.molgroup.info/

Skupina MOL v Budimpešti lansirala storitev car sharing

 • Storitev car sharing oziroma storitev souporabe avtomobilov MOL Limo, trenutno vključuje floto 300 avtomobilov Volkswagen up! (tretjino predstavljajo električni avtomobili)
 • Celoten sistem souporabe avtomobilov je v lasti in upravljanju Skupine MOL
 • Skupina MOL je s svojimi storitvami souporabe avtomobilov in koles, vodilni ponudnik mobilnih rešitev v Budimpešti
 • Transformacija na področju mobilnosti na osnovi tradicionalne maloprodaje, ima pomembno vlogo v strategiji Skupine MOL 2030

Budimpešta, 25. januar 2017 – Skupina MOL je danes predstavila svojo novo storitev souporabe avtomobilov imenovano MOL Limo, ki je resničen odraz ambicije Skupine MOL postati prva izbira kupcev in pionir mobilnih rešitev v regiji Osrednje in Vzhodne Evrope. Kot del svoje strategije 2030, se želi Skupina MOL prilagoditi spreminjajoči se tržni dinamiki in transformirati svojo tradicionalno maloprodajo goriv v raznolike proizvode in storitve za kupce.

»Mobilnost predstavlja pomembno smer v strategiji Skupine MOL 2030. Svoje maloprodajno poslovanje želimo transformirati s prilagajanjem rastočim področjem povpraševanja potrošnikov in biti del prenove transporta v regiji Osrednje in Vzhodne Evrope. Želimo biti prva izbira kupcev in jim ponuditi vse proizvode in storitve, ki jih potrebujejo na poteh ter tako le-te narediti za njih čim bolj udobne.  Ponudba storitev souporabe avtomobilov, ki bo igrala ključno vlogo v transportnih možnostih velikih mest, se odlično ujema tudi z našo strategijo.« - je povedal Peter Ratatics, Operativni direktor za potrošniške storitve v Skupini MOL.

MOL Limo ponuja fleksibilno rešitev, ki uporabnikom omogoča, da pustijo njihove avtomobile na krajih po njihovem izboru in poteka z roko v roki z javnim transportom in celo souporabo koles. S svojimi sistemi za souporabo avtomobilov in koles (slednji je bil vzpostavljen pred tremi leti), je Skupina MOL vodilni ponudnik mobilnih rešitev za prebivalce madžarske prestolnice.

Dolgoročni cilj Skupine MOL je razširiti mrežo v Budimpešti in drugod ter sčasoma upravljati floto popolnoma električnih vozil, v skladu z razvojem električne infrastrukture na Madžarskem in regiji Osrednje in Vzhodne Evrope. Pričakuje se, da bodo spremembe v potrošniških vzorcih, kot so zmanjševanje pomena lastništva avtomobila in vse večja okoljska ozaveščenost, doprinesle k povpraševanju po storitvah souporabe avtomobilov, kar lahko znatno izboljša kakovost zraka in prometne zastoje v velikih mestih.

Več o sistemu za souporabo avtomobilov MOL Limo najdete na povezavi: https://www.mollimo.hu/en/

Več o sistemu za souporabo koles MOL Bubi najdete na povezavi: https://molbubi.bkk.hu/

Pravila za sodelovanje v nagradni igri "Izberi sveže"

1. člen (splošne določbe)

(1) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre „IZBERI SVEŽE” (v nadaljevanju: nagradna igra).

(2) Organizator nagradne igre je AGENCIJA NOVELUS, d.o.o, Ulica heroja Nandeta 37, 2000 Maribor (v nadaljevanju producent).

(3) Pokrovitelj nagradne igre je MOL SLOVENIJA d.o.o., Lendavska ulica 24, 9000 Murska Sobota (v nadaljevanju pokrovitelj).

(4) Pravila nagradne igre so javno objavljena na spletni strani MOL Slovenija (https://mol.si/si/o-nas/za-medije/sporocila-za-javnost)

 

2. člen (trajanje nagradne igre)

Nagradna igra poteka od vključno 24. 1. 2018 do vključno 30. 1. 2018.

 

3. člen (pogoji sodelovanja)

 1. Sodelujejo lahko državljani Republike Slovenije, rezidenti Republike Slovenije in državljani držav članic Evropske unije, ki so starejši od 18 let. Če je nagrajenec mlajši od 18 let, ga mora zastopati oseba, starejša od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da zastopa omenjeno mladoletno osebo.
 2. Uslužbenci producenta ali pokrovitelja, ter njihovi najbližji sorodniki (vključno z zunajzakonskimi partnerji), kot tudi uslužbenci vseh, s producentom ali pokroviteljem povezanih pravnih oseb oziroma oseb, povezanih z omenjeno akcijo, ne morejo sodelovati v nagradni igri. Tudi vsi ostali, ki sodelujejo, ne smejo imeti nikakršne podpore s strani zgoraj omenjenih. Vsako takšno sodelovanje se šteje za neveljavno. Pravne osebe in s.p.-ji v nagradnih vprašanjih in objavah ne morejo sodelovati.
 3. Pogoj za sodelovanje je, da se sodelujoči strinjajo s pravili nagradne igre. Šteje se, da s sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči pristane na vse pogoje in pravila v zvezi z nagradno igro.

 

4. člen (Sistemizacija nagradne igre ''IZBERI SVEŽE'')

 1. V času trajanja nagradne igre je v nagradni igri mogoče sodelovati preko naslednjega kanala:
  a) Sodelovanje oz. žreb kroglic na bencinskem servisu MOL Trbovlje,  Vodenska cesta 28A, 1420 Trbovlje
 2. Nagradno igro lahko po nagradah delimo na en segment:
  - Nagradna igra z žrebanjem kroglic.

 

5. člen (način sodelovanja v nagradni igri »IZBERI SVEŽE« z žrebanjem kroglic ob nakupu na bencinskem servisu MOL Trbovlje)

 1. V nagradni igri z žrebanjem kroglic na MOL Trbovlje,  Vodenska cesta 28A, 1420 Trbovlje
 2. lahko posamezniki sodelujejo v nagradni igri žrebanja kroglic. Vsak posameznik, ki je upravičen do sodelovanja, ima en (1) poskus žrebanja kroglic.
 3. Posameznik je upravičen do sodelovanja v nagradni igri oziroma do poskusa žrebanja v sledečih taksativno naštetih primerih:
  • Ob predložitvi računa, ki izkazuje nakup na istem bencinskem servisu MOL, kjer poteka žrebanje kroglic in ni starejši od 30 min.
  • Z odgovorom na nagradno vprašanje dneva.
 4. Ko udeleženec izžreba kroglico, jo predloži promotorki na licu mesta, ta pa mu izroči nagrado, v kolikor je izžrebal kroglico, ki je dobitna. Dobitne kroglice so tiste, na katerih je nagradna jasno označena. Različne nagrade med seboj niso zamenljive, prav tako nagrade ne gre zamenjati za njeno vrednost v denarju. V primeru, da izžreba nagradni bon, nagrajenec pusti podatke in mu bon po pošti dostavi MOL Slovenija d.o.o.
 5. Udeležencem pri žrebu pomagajo promotorji na licu mesta, prav tako pa bodo podrobnosti o samem poteku žreba oz. navodila za slednjega objavljena na vidnem mestu na lokaciji žreba.

 

6. člen (nagrade)

 1. Nagradna igra ''IZBERI SVEŽE'' je nagradna igra v reklamne namene. Nagrade so razdeljene v 1 segment:
  • nagrade v nagradni igri z žrebanjem kroglic.
 2. Nagrade v nagradni igri z žrebanjem kroglic se delijo na več različnih tipov nagrad majhne vrednosti, katere nagrajenec prejme na licu mesta ali po pošti. Posameznik lahko izžreba prazno kroglico ali kroglico, katera vsebuje nagrado. Dobitnih kroglic je več tipov oziroma obstaja več različnih nagrad, med seboj niso zamenljive in ne obstaja možnost zamenjave dobitne kroglice oz. nagrade za gotovino. Nagrade je potrebno prevzeti na licu mesta.
 3. Nagrade v nagradni igri ''IZBERI SVEŽE'' niso prenosljive ali zamenljive.
 4. Nagrad nagradne igre ''IZBERI SVEŽE'' ni možno zamenjati za gotovino.
 5. Nagrajenci nagradne igre ''IZBERI SVEŽE'' krijejo vse stroške povezane s prevzemom nagrade (morebitne potne stroške ipd.).
 6. Producentova odločitev glede vseh zadev je dokončna in je ni moč spremeniti. Producent si pridržuje pravico, da z izločitvijo iz igre kaznuje vsak sum ali izvedbo goljufije v spletni igri.
 7. Dohodnino, vključno z akontacijo dohodnine za prejeto nagrado in morebitne druge dajatve, opredeljene v zakonodaji Republike Slovenije, krije in obračuna pokrovitelj nagradne igre. Prav tako se nagrajenci strinjajo in so seznanjeni s tem, da se lahko s prejemom nagrade uvrstijo v višji dohodninski razred. V tem primeru nosijo vso finančno odgovornost in posledice sami. Dobitek v nagradnih vprašanjih ali objavah je po točki 3. člena odstavka 105. ZDoh-2 obdavčen kot drugi dohodki, vendar le, če njegova vrednost presega 42 EUR (108. Člen ZDoh-2, Ur.l.RS, št. 117/2006). Akontacijo dohodnine sicer plača pokrovitelj.

 

7. člen (varstvo osebnih podatkov)

 1. Z izpolnjenim podatkom o naslovu elektorskega naslova, kot je to določeno v 3. odst. 4. člena teh pravil, sodelujoči izrecno potrjuje, da je v celoti seznanjen s temi pravili nagradne igre ter se z njimi izrecno strinja.
 2. Z izpolnjenim elektronskim naslovom sodelujoči izrecno soglaša z zbiranjem osebnih podatkov v namen nagradne igre. Z izpolnjenim elektronskim naslovom se sodelujoči izrecno strinjajo tudi z zbiranjem podatkov v marketinške namene in soglašajo, da se jim s strani Pokrovitelja, Producenta in s producentom povezanih oseb po pošti in drugih medijih (gsm, e-pošta) pošilja ankete, obvestila o svojih akcijah, novih izdelkih in nagradnih igrah. Vsakdo ima pravico kadarkoli zahtevati prenehanje obveščanja (v pisni obliki), in sicer tako, da na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. pošljejo elektronsko pošto s svojo telefonsko številko.
 3. Pokrovitelj, Producent in s producentom povezane osebe se zavezujejo, da bodo osebne podatke, zbrane v okviru te nagradne igre, varovali v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) (Ur.l.RS, št. 94/2007-UPB1) in Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot) (Ur.l.RS, št. 20/1998 s spremembami in dopolnitvami), ter da jih ne bodo posredovali tretjim osebam. Vsi sodelujoči v nagradnih vprašanjih in objavah soglašajo, da lahko organizator javno objavi njihovo ime in priimek v primeru prejema nagrade.  ter da jih ne bodo posredovali tretjim osebam.

 

8. člen (reklamacije)

Vse morebitne reklamacije v zvezi z nagradno igro ter v zvezi z nagradami lahko pošljete na elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. ali pokličete na številko 08/205 15 51.

 

9. člen (dodatne informacije o nagradni igri)

 1. Pogoje nagradne igre je potrebno tolmačiti v skladu s slovensko zakonodajo.
 2. Producent ima pravico umakniti, spremeniti ali dopolniti pravila sodelovanja v nagradni akciji, ki jo ustvarja.

 

Maribor, 24. 1. 2018

 

V MOL Slovenija december znova v znamenju dobrodelnosti

 • V podjetju MOL Slovenija mesec december tradicionalno posvečamo projektom in iniciativam na področju dobrodelnosti.
 • V decembru smo donacije v skupnem znesku več kot 8.000 EUR, predali trem organizacijam, ki delujejo v naši lokalni skupnosti – Dnevnemu centru Kekec, Društvu Bumerang Sreče in otroškemu oddelku Splošne bolnišnice v Murski Soboti

Murska Sobota, 12. 12. 2017; Z včerajšnjo predajo televizijskih sprejemnikov in igrač otroškemu oddelku Splošne bolnišnice Murska Sobota v podjetju MOL Slovenija zaključujemo naš tradicionalni mesec dobrodelnosti, ki ga vsako leto obeležujemo prav decembra. Otroci so naša prihodnost in z veseljem smo letošnji december namenili prav njim.

MOL Slovenija je podjetje, ki si v skladu s smernicami trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti, stalno prizadeva za pomoč lokalnim skupnostim, v katerih delujemo z našo maloprodajno mrežo, ki šteje že 46 bencinskih servisov po Sloveniji. Tako že vrsto let odlično sodelujemo z organizacijami prostovoljnih gasilskih društev, katerih poslanstvo pomagati ljudem v stiski, izredno cenimo. Letošnje leto smo pri nakupu potrebne gasilske opreme pomagali Prostovoljnemu gasilskemu društvu Ljutomer, Radvanje, Ajdovščina ter Gasilski zvezi Novo mesto. Veseli smo, da smo ob priložnosti otvoritve našega, že 3 bencinskega servisa v Ljubljani, junija letos donacijo predali tudi Slojenčkom, iniciativi katere glavno poslanstvo je zbirati sredstva za opremo ljubljanske porodnišnice.

Leto 2017 pa tudi zaključujemo z mislijo na otroke. Naše decembrske dobrodelne projekte smo namreč namenili prav njim. Sredstva v višini več kot 8.000 EUR smo namenili trem organizacijam, ki delujejo neposredno v naši okolici in katere skrbijo za dobrobit otrok in jim nudijo svojo nesebično pomoč. Z donacijami smo se jim želeli vsaj malo zahvaliti za njihov trud in otrokom polepšati praznični čas.

Podjetje MOL Slovenija je tako prav v mesecu decembru 10 sob na otroškem oddelku Splošne bolnišnice Murska Sobota opremilo s televizijskimi sprejemniki, otroci pa so se razveselili tudi novih igrač. Donacijo smo namenili tudi Društvu Bumerang Sreče iz Goričkega, katerega namen je  vključevanje mladih v lokalno skupnost in skrb za aktivno preživljanje prostega časa otrok ter medgeneracijsko sodelovanje. Donacije za namene organizacije izletov in dogodkov, pa so se razveselili tudi otroci vključeni v Dnevni center za otroke in mladostnike Kekec iz Murske Sobote, ki deluje pod okriljem Centra za socialno delo Murska Sobota.

Poleg donacij podjetja pa smo ponosni, da že peto leto zapored v dobrodelnem decembru sodelujemo tudi sodelavci iz MOL Slovenija. Kot družbeno odgovorno podjetje podpiramo tudi dobrodelne in prostovoljne iniciative naših zaposlenih. Udeležbe na krvodajalskih akcijah skozi celo leto spodbujamo z dnevom dodatnega letnega dopusta. Ponosni smo, da se več kot četrtina naših zaposlenih redno udeležuje krvodajalskih akcij. In veseli smo, da kot ekipa sodelujemo tudi v dobrodelnih projektih, ki nas še bolj združujejo. Letos decembra tako za otroke v Dnevnem centru Kekec zbiramo knjige za ureditev njihovega knjižnega kotička.

Leto 2017 zaključujemo z mislijo na ljudi okrog nas. Ker ljudi postavljamo na prvo mesto, smo v preteklih nekaj letih že 9 naših bencinskih servisov opremili z avtomatskimi defibrilatorji, tako imenovanimi AED napravami. V tem mesecu pa smo AED napravo namestili tudi pred vhod našega sedeža podjetja, na Lendavski ulici 24 v Murski Soboti. AED je elektronska naprava, ki je sposobna zaznati zastoj srca pri človeku. S pomočjo električnega sunka lahko srce ponovno požene in s tem reši življenje. Čeprav si tega nihče ne želi, lahko do srčnega zastoja pride hitro, AED naprava pa nam lahko reši življenje. Veseli smo, da smo jo predali uporabi lokalni skupnosti, saj je naprava nameščena na zunanjo steno in je na voljo vsem, ki bi jo morda potrebovali.

Valerija Glavač, Direktorica MOL Slovenija je ob predaji donacij povedala:

»Vesela sem, da smo z donacijami ponovno pomagali organizacijam, ki delujejo v naši lokalni skupnosti. Če smo s televizijskimi sprejemniki vsaj malo olajšali čas otrokom v bolnici in vsaj malo polepšali prihajajoče praznike otrokom vključenim v programe Društva Bumerang Sreče ter Dnevnega centra Kekec, sem tega iskreno vesela. Verjamem, da dobra dela, in tukaj ne mislim samo na finančne donacije, prinašajo svetlejšo prihodnost. Izredno sem ponosna na ekipo zaposlenih v našem podjetju, ki s prostovoljnimi iniciativami leto za letom odražajo prav to – z majhnimi koraki za boljši jutri.«

Pravila za sodelovanje v nagradni igri "Izberi sveže"

1. člen (splošne določbe)

(1) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre „IZBERI SVEŽE” (v nadaljevanju: nagradna igra).

(2) Organizator nagradne igre je AGENCIJA NOVELUS, d.o.o, Ulica heroja Nandeta 37, 2000 Maribor (v nadaljevanju producent).

(3) Pokrovitelj nagradne igre je MOL SLOVENIJA d.o.o., Lendavska ulica 24, 9000 Murska Sobota (v nadaljevanju pokrovitelj).

(4) Pravila nagradne igre so javno objavljena na spletni strani MOL Slovenija (https://mol.si/si/o-nas/za-medije/sporocila-za-javnost)

 

2. člen (trajanje nagradne igre)

Nagradna igra poteka od vključno 5. 12. 2017 do vključno 9. 12. 2017.

 

3. člen (pogoji sodelovanja)

 1. Sodelujejo lahko državljani Republike Slovenije, rezidenti Republike Slovenije in državljani držav članic Evropske unije, ki so starejši od 18 let. Če je nagrajenec mlajši od 18 let, ga mora zastopati oseba, starejša od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da zastopa omenjeno mladoletno osebo.
 2. Uslužbenci producenta ali pokrovitelja, ter njihovi najbližji sorodniki (vključno z zunajzakonskimi partnerji), kot tudi uslužbenci vseh, s producentom ali pokroviteljem povezanih pravnih oseb oziroma oseb, povezanih z omenjeno akcijo, ne morejo sodelovati v nagradni igri. Tudi vsi ostali, ki sodelujejo, ne smejo imeti nikakršne podpore s strani zgoraj omenjenih. Vsako takšno sodelovanje se šteje za neveljavno. Pravne osebe in s.p.-ji v nagradnih vprašanjih in objavah ne morejo sodelovati.
 3. Pogoj za sodelovanje je, da se sodelujoči strinjajo s pravili nagradne igre. Šteje se, da s sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči pristane na vse pogoje in pravila v zvezi z nagradno igro.

 

4. člen (Sistemizacija nagradne igre ''IZBERI SVEŽE'')

 1. V času trajanja nagradne igre je v nagradni igri mogoče sodelovati preko naslednjega kanala:
  a) Sodelovanje oz. žreb kroglic na bencinskem servisu MOL Ajdovščina, Mirce 10, 5270 Ajdovščina
 2. Nagradno igro lahko po nagradah delimo na en segment:
  - Nagradna igra z žrebanjem kroglic.

 

5. člen (način sodelovanja v nagradni igri »IZBERI SVEŽE« z žrebanjem kroglic ob nakupu na bencinskem servisu MOL Ajdovščina)

 1. V nagradni igri z žrebanjem kroglic na MOL Ajdovščina, Mirce 10, 5270 Ajdovščina
 2. lahko posamezniki sodelujejo v nagradni igri žrebanja kroglic. Vsak posameznik, ki je upravičen do sodelovanja, ima en (1) poskus žrebanja kroglic.
 3. Posameznik je upravičen do sodelovanja v nagradni igri oziroma do poskusa žrebanja v sledečih taksativno naštetih primerih:
  • Ob predložitvi računa, ki izkazuje nakup na istem bencinskem servisu MOL, kjer poteka žrebanje kroglic in ni starejši od 30 min.
  • Z odgovorom na nagradno vprašanje dneva.
 4. Ko udeleženec izžreba kroglico, jo predloži promotorki na licu mesta, ta pa mu izroči nagrado, v kolikor je izžrebal kroglico, ki je dobitna. Dobitne kroglice so tiste, na katerih je nagradna jasno označena. Različne nagrade med seboj niso zamenljive, prav tako nagrade ne gre zamenjati za njeno vrednost v denarju. V primeru, da izžreba nagradni bon, nagrajenec pusti podatke in mu bon po pošti dostavi MOL Slovenija d.o.o.
 5. Udeležencem pri žrebu pomagajo promotorji na licu mesta, prav tako pa bodo podrobnosti o samem poteku žreba oz. navodila za slednjega objavljena na vidnem mestu na lokaciji žreba.

 

6. člen (nagrade)

 1. Nagradna igra ''IZBERI SVEŽE'' je nagradna igra v reklamne namene. Nagrade so razdeljene v 1 segment:
  • nagrade v nagradni igri z žrebanjem kroglic.
 2. Nagrade v nagradni igri z žrebanjem kroglic se delijo na več različnih tipov nagrad majhne vrednosti, katere nagrajenec prejme na licu mesta ali po pošti. Posameznik lahko izžreba prazno kroglico ali kroglico, katera vsebuje nagrado. Dobitnih kroglic je več tipov oziroma obstaja več različnih nagrad, med seboj niso zamenljive in ne obstaja možnost zamenjave dobitne kroglice oz. nagrade za gotovino. Nagrade je potrebno prevzeti na licu mesta.
 3. Nagrade v nagradni igri ''IZBERI SVEŽE'' niso prenosljive ali zamenljive.
 4. Nagrad nagradne igre ''IZBERI SVEŽE'' ni možno zamenjati za gotovino.
 5. Nagrajenci nagradne igre ''IZBERI SVEŽE'' krijejo vse stroške povezane s prevzemom nagrade (morebitne potne stroške ipd.).
 6. Producentova odločitev glede vseh zadev je dokončna in je ni moč spremeniti. Producent si pridržuje pravico, da z izločitvijo iz igre kaznuje vsak sum ali izvedbo goljufije v spletni igri.
 7. Dohodnino, vključno z akontacijo dohodnine za prejeto nagrado in morebitne druge dajatve, opredeljene v zakonodaji Republike Slovenije, krije in obračuna pokrovitelj nagradne igre. Prav tako se nagrajenci strinjajo in so seznanjeni s tem, da se lahko s prejemom nagrade uvrstijo v višji dohodninski razred. V tem primeru nosijo vso finančno odgovornost in posledice sami. Dobitek v nagradnih vprašanjih ali objavah je po točki 3. člena odstavka 105. ZDoh-2 obdavčen kot drugi dohodki, vendar le, če njegova vrednost presega 42 EUR (108. Člen ZDoh-2, Ur.l.RS, št. 117/2006). Akontacijo dohodnine sicer plača pokrovitelj.

 

7. člen (varstvo osebnih podatkov)

 1. Z izpolnjenim podatkom o naslovu elektorskega naslova, kot je to določeno v 3. odst. 4. člena teh pravil, sodelujoči izrecno potrjuje, da je v celoti seznanjen s temi pravili nagradne igre ter se z njimi izrecno strinja.
 2. Z izpolnjenim elektronskim naslovom sodelujoči izrecno soglaša z zbiranjem osebnih podatkov v namen nagradne igre. Z izpolnjenim elektronskim naslovom se sodelujoči izrecno strinjajo tudi z zbiranjem podatkov v marketinške namene in soglašajo, da se jim s strani Pokrovitelja, Producenta in s producentom povezanih oseb po pošti in drugih medijih (gsm, e-pošta) pošilja ankete, obvestila o svojih akcijah, novih izdelkih in nagradnih igrah. Vsakdo ima pravico kadarkoli zahtevati prenehanje obveščanja (v pisni obliki), in sicer tako, da na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. pošljejo elektronsko pošto s svojo telefonsko številko.
 3. Pokrovitelj, Producent in s producentom povezane osebe se zavezujejo, da bodo osebne podatke, zbrane v okviru te nagradne igre, varovali v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) (Ur.l.RS, št. 94/2007-UPB1) in Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot) (Ur.l.RS, št. 20/1998 s spremembami in dopolnitvami), ter da jih ne bodo posredovali tretjim osebam. Vsi sodelujoči v nagradnih vprašanjih in objavah soglašajo, da lahko organizator javno objavi njihovo ime in priimek v primeru prejema nagrade.  ter da jih ne bodo posredovali tretjim osebam.

 

8. člen (reklamacije)

Vse morebitne reklamacije v zvezi z nagradno igro ter v zvezi z nagradami lahko pošljete na elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. ali pokličete na številko 08/205 15 51.

 

9. člen (dodatne informacije o nagradni igri)

 1. Pogoje nagradne igre je potrebno tolmačiti v skladu s slovensko zakonodajo.
 2. Producent ima pravico umakniti, spremeniti ali dopolniti pravila sodelovanja v nagradni akciji, ki jo ustvarja.

 

Maribor, 4. 12. 2017

 

MOL Slovenija z razširjeno ponudbo goriv: Od 1. decembra na avtocestnih bencinskih servis MOL na voljo tudi PREMIUM dizelsko gorivo EVO DIESEL Plus

 • Goriva EVO so goriva vrhunske kakovosti z odlično močjo čiščenja in ohranjanja čistosti motorja
 • EVO Diesel Plus z inovativno formulo in izboljšano vsebnostjo dodatkov, zmanjšuje nastajanje oblog, zagotavlja čistejši sistem vbrizga in optimalno doziranje količine goriva. Na ta način poveča moč motorja ter znižuje porabo goriva in emisij
 • EVO Diesel Plus je popoln sopotnik dizelskih vozil tudi v ekstremnih zimskih razmerah do -40°C.

Murska Sobota, december 2017 –  Pri MOL-u svojim strankam vselej zagotavljamo le visokokakovostna goriva. EVO Diesel Plus je vrhunsko premium gorivo, proizvedeno na podlagi najnovejših inovativnih raziskav Skupine MOL, kot nalašč za najsodobnejše dizelske motorje. Uporaba goriva EVO Diesel Plus zagotavlja daljšo življenjsko dobo motorja, kot tudi izjemno zmogljivost v vseh vremenskih razmerah, celo v izjemnem mrazu do -40°C.

Nova generacija goriv EVO je plod raziskav strokovnjakov v Skupini MOL, ki imajo več desetletij izkušenj v proizvodnji goriv vrhunske kakovosti. Že junija letos je Skupina MOL na bencinskih servisih predstavila novo generacijo goriv EVO, ki jo odlikuje izjemna moč čiščenja motorjev. Goriva EVO poskrbijo za zmanjševanje nastajanja oblog in čistejši vbrizg za optimalno doziranje količine goriva.

Prvega decembra se obstoječi ponudbi goriv EVO 100 Plus, EVO 95 in EVO Diesel, na avtocestnih bencinskih servisih MOL Pince in MOL Lormanje, pridružuje tudi premium dizelsko gorivo EVO Diesel Plus.

EVO Diesel Plus – užitek v vožnji pri temperaturah tudi do -40° C

Gorivo EVO Diesel Plus ponuja optimalno zmogljivost in daljšo življenjsko dobo motorja. Redna uporaba goriva ne zagotavlja samo daljše življenjske dobe motorja, učinkovitejšega izgorevanja ter večje moči motorja, temveč tudi izjemno zmogljivost v vseh vremenskih razmerah, celo v izjemnem mrazu. EVO Diesel Plus zagotavlja zanesljiv zagon in tekoče delovanje motorja tudi pri ekstremno nizkih temperaturah do -40 ˚C. Gorivo je idealno tako za sodobne sisteme z visokotlačnim vbrizgavanjem, kot tudi za običajne dizelske motorje. Ob redni uporabi, gorivo EVO Diesel Plus vzdržuje čistočo celotnega sistema za vbrizg goriva, od rezervoarja prek injektorjev pa vse do sesalnih ventilov, s čimer bosta prožnost in sposobnost pospeševanja motorja podobni kot pri novem vozilu. Posebni dodatki preprečujejo obrabo sestavnih delov sistema za vbrizg goriva. Redna uporaba EVO Diesel Plus goriva zmehča in odstrani stare obloge v rezervoarju in v ventilih, zato je verjetnost okvar manjša, življenjska doba motorja pa se podaljša.

Kakovost dizelskega goriva odražajo različni parametri, pri čemer sta filtrirnost ter cetansko število najbolj izpostavljeni karakteristiki. Gorivo EVO Diesel Plus z višjim cetanskim številom, poskrbi za boljši izkoristek, kar povečuje učinkovitost goriva in nudi izjemno izkušnjo pri vožnji skozi odzivnost, zanesljiv zagon ter gladko delovanje motorja. S tekočim delovanjem motorja tudi pri ekstremno nizkih temperaturah, je gorivo EVO Diesel Plus iz nove generacije goriv vrhunske kakovosti EVO, zanesljiv sopotnik vsem dizelskim motorjem.

Razširitev ponudbe novega premium goriva EVO Diesel Plus na ostale bencinske servise MOL v Sloveniji, je odvisna od nadaljnjega razvoja tržnih pogojev, predvsem glede sprememb na področju regulacije cen naftnih derivatov.

Pravila za sodelovanje v nagradni igri "Izberi sveže"

1. člen (splošne določbe)

(1) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre „IZBERI SVEŽE” (v nadaljevanju: nagradna igra).

(2) Organizator nagradne igre je AGENCIJA NOVELUS, d.o.o, Ulica heroja Nandeta 37, 2000 Maribor (v nadaljevanju producent).

(3) Pokrovitelj nagradne igre je MOL SLOVENIJA d.o.o., Lendavska ulica 24, 9000 Murska Sobota (v nadaljevanju pokrovitelj).

(4) Pravila nagradne igre so javno objavljena na spletni strani MOL Slovenija (https://mol.si/si/o-nas/za-medije/sporocila-za-javnost)

 

2. člen (trajanje nagradne igre)

Nagradna igra poteka od vključno 21. 11. 2017 do vključno 25. 11. 2017.

 

3. člen (pogoji sodelovanja)

 1. Sodelujejo lahko državljani Republike Slovenije, rezidenti Republike Slovenije in državljani držav članic Evropske unije, ki so starejši od 18 let. Če je nagrajenec mlajši od 18 let, ga mora zastopati oseba, starejša od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da zastopa omenjeno mladoletno osebo.
 2. Uslužbenci producenta ali pokrovitelja, ter njihovi najbližji sorodniki (vključno z zunajzakonskimi partnerji), kot tudi uslužbenci vseh, s producentom ali pokroviteljem povezanih pravnih oseb oziroma oseb, povezanih z omenjeno akcijo, ne morejo sodelovati v nagradni igri. Tudi vsi ostali, ki sodelujejo, ne smejo imeti nikakršne podpore s strani zgoraj omenjenih. Vsako takšno sodelovanje se šteje za neveljavno. Pravne osebe in s.p.-ji v nagradnih vprašanjih in objavah ne morejo sodelovati.
 3. Pogoj za sodelovanje je, da se sodelujoči strinjajo s pravili nagradne igre. Šteje se, da s sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči pristane na vse pogoje in pravila v zvezi z nagradno igro.

 

4. člen (Sistemizacija nagradne igre ''IZBERI SVEŽE'')

 1. V času trajanja nagradne igre je v nagradni igri mogoče sodelovati preko naslednjega kanala:
  a) Sodelovanje oz. žreb kroglic na bencinskem servisu MOL Šmarje pri Jelšah, Celjska cesta 55, 3240 Šmarje pri Jelšah
 2. Nagradno igro lahko po nagradah delimo na en segment:
  - Nagradna igra z žrebanjem kroglic.

 

5. člen (način sodelovanja v nagradni igri »IZBERI SVEŽE« z žrebanjem kroglic ob nakupu na bencinskem servisu MOL Šmarje pri Jelšah)

 1. V nagradni igri z žrebanjem kroglic na MOL Šmarje pri Jelšah, Celjska cesta 55, 3240 Šmarje pri Jelšah,
 2. lahko posamezniki sodelujejo v nagradni igri žrebanja kroglic. Vsak posameznik, ki je upravičen do sodelovanja, ima en (1) poskus žrebanja kroglic.
 3. Posameznik je upravičen do sodelovanja v nagradni igri oziroma do poskusa žrebanja v sledečih taksativno naštetih primerih:
  • Ob predložitvi računa, ki izkazuje nakup na istem bencinskem servisu MOL, kjer poteka žrebanje kroglic in ni starejši od 30 min.
  • Z odgovorom na nagradno vprašanje dneva.
 4. Ko udeleženec izžreba kroglico, jo predloži promotorki na licu mesta, ta pa mu izroči nagrado, v kolikor je izžrebal kroglico, ki je dobitna. Dobitne kroglice so tiste, na katerih je nagradna jasno označena. Različne nagrade med seboj niso zamenljive, prav tako nagrade ne gre zamenjati za njeno vrednost v denarju. V primeru, da izžreba nagradni bon, nagrajenec pusti podatke in mu bon po pošti dostavi MOL Slovenija d.o.o.
 5. Udeležencem pri žrebu pomagajo promotorji na licu mesta, prav tako pa bodo podrobnosti o samem poteku žreba oz. navodila za slednjega objavljena na vidnem mestu na lokaciji žreba.

 

6. člen (nagrade)

 1. Nagradna igra ''IZBERI SVEŽE'' je nagradna igra v reklamne namene. Nagrade so razdeljene v 1 segment:
  • nagrade v nagradni igri z žrebanjem kroglic.
 2. Nagrade v nagradni igri z žrebanjem kroglic se delijo na več različnih tipov nagrad majhne vrednosti, katere nagrajenec prejme na licu mesta ali po pošti. Posameznik lahko izžreba prazno kroglico ali kroglico, katera vsebuje nagrado. Dobitnih kroglic je več tipov oziroma obstaja več različnih nagrad, med seboj niso zamenljive in ne obstaja možnost zamenjave dobitne kroglice oz. nagrade za gotovino. Nagrade je potrebno prevzeti na licu mesta.
 3. Nagrade v nagradni igri ''IZBERI SVEŽE'' niso prenosljive ali zamenljive.
 4. Nagrad nagradne igre ''IZBERI SVEŽE'' ni možno zamenjati za gotovino.
 5. Nagrajenci nagradne igre ''IZBERI SVEŽE'' krijejo vse stroške povezane s prevzemom nagrade (morebitne potne stroške ipd.).
 6. Producentova odločitev glede vseh zadev je dokončna in je ni moč spremeniti. Producent si pridržuje pravico, da z izločitvijo iz igre kaznuje vsak sum ali izvedbo goljufije v spletni igri.
 7. Dohodnino, vključno z akontacijo dohodnine za prejeto nagrado in morebitne druge dajatve, opredeljene v zakonodaji Republike Slovenije, krije in obračuna pokrovitelj nagradne igre. Prav tako se nagrajenci strinjajo in so seznanjeni s tem, da se lahko s prejemom nagrade uvrstijo v višji dohodninski razred. V tem primeru nosijo vso finančno odgovornost in posledice sami. Dobitek v nagradnih vprašanjih ali objavah je po točki 3. člena odstavka 105. ZDoh-2 obdavčen kot drugi dohodki, vendar le, če njegova vrednost presega 42 EUR (108. Člen ZDoh-2, Ur.l.RS, št. 117/2006). Akontacijo dohodnine sicer plača pokrovitelj.

 

7. člen (varstvo osebnih podatkov)

 1. Z izpolnjenim podatkom o naslovu elektorskega naslova, kot je to določeno v 3. odst. 4. člena teh pravil, sodelujoči izrecno potrjuje, da je v celoti seznanjen s temi pravili nagradne igre ter se z njimi izrecno strinja.
 2. Z izpolnjenim elektronskim naslovom sodelujoči izrecno soglaša z zbiranjem osebnih podatkov v namen nagradne igre. Z izpolnjenim elektronskim naslovom se sodelujoči izrecno strinjajo tudi z zbiranjem podatkov v marketinške namene in soglašajo, da se jim s strani Pokrovitelja, Producenta in s producentom povezanih oseb po pošti in drugih medijih (gsm, e-pošta) pošilja ankete, obvestila o svojih akcijah, novih izdelkih in nagradnih igrah. Vsakdo ima pravico kadarkoli zahtevati prenehanje obveščanja (v pisni obliki), in sicer tako, da na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. pošljejo elektronsko pošto s svojo telefonsko številko.
 3. Pokrovitelj, Producent in s producentom povezane osebe se zavezujejo, da bodo osebne podatke, zbrane v okviru te nagradne igre, varovali v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) (Ur.l.RS, št. 94/2007-UPB1) in Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot) (Ur.l.RS, št. 20/1998 s spremembami in dopolnitvami), ter da jih ne bodo posredovali tretjim osebam. Vsi sodelujoči v nagradnih vprašanjih in objavah soglašajo, da lahko organizator javno objavi njihovo ime in priimek v primeru prejema nagrade.  ter da jih ne bodo posredovali tretjim osebam.

 

8. člen (reklamacije)

Vse morebitne reklamacije v zvezi z nagradno igro ter v zvezi z nagradami lahko pošljete na elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. ali pokličete na številko 08/205 15 51.

 

9. člen (dodatne informacije o nagradni igri)

 1. Pogoje nagradne igre je potrebno tolmačiti v skladu s slovensko zakonodajo.
 2. Producent ima pravico umakniti, spremeniti ali dopolniti pravila sodelovanja v nagradni akciji, ki jo ustvarja.

 

Maribor, 20. 11. 2017

 

×