Spletne strani MOL Slovenija d.o.o. uporabljajo piškotke (majhne datoteke podatkov, ki se izmenjujejo med strežnikom in stranko), kar omogoča boljšo izkušnjo pri uporabi spletne strani za obiskovalce in s tem boljše storitve, ki so jih deležni.
Zbiramo tudi anonimne statistične podatke z namenom izboljšanja funkcionalnosti in delovanja naše spletne strani.


Več na Politika zasebnosti
Facebook Youtube Linkedin Instagram

Filtriranje novic glede na datum:

Filtriranje novic glede na ključno besedo:

Rezultati Skupine MOL v letu 2020: soliden rezultat v zelo zahtevnem letu

 • V celotnem letu 2020 je EBITDA dosegla 2,05 milijarde ameriških dolarjev. Omenjen rezultat je presegel posodobljene smernice, kjer so se upoštevale COVID razmere (približno 1,9 milijarde ameriških dolarjev), vendar se je glede na leto 2016 EBITDA zmanjšala za 16%, na kar sta imeli vpliv pandemija in gospodarska kriza
 • Čista EBITDA je v Q4 leta 2020 znašala 464 milijonov ameriških dolarjev, kar je medletno gledano za 23% nižje, omenjeno je odraz šibkejšega naftnega makro okolja
 • Proizvedena količina v dejavnosti raziskav in proizvodnje se je zaradi prispevka ACH v letu 2020 povečala za 8% na 120 mboepd, kljub temu se je EBITDA medletno znižala za 34% , kar je posledica izjemno šibkega zunanjega cenovnega okolja
 • EBITDA dejavnosti rafinerij in trženja se je v Q4 zmanjšala na 133 milijonov, kar je odraz znižanih rafinerijskih marž in običajnih sezonskih nihanj zadnjega četrtletja. Celoletni rezultat je bil za 15% nižji kot leto prej.
 • EBITDA v segmentu storitev za kupce se je v Q4 povečala za 23%, na 128 milijonov, v celotnem letu 2020 pa je segment ustvaril 510 milijonov ameriških dolarjev EBITDA, kar je za 8% več kot v letu 2019
 • Smernice EBITDA za leto 2021 znašajo približno 2,3 milijarde ameriških dolarjev
 • V celotnem letu 2020 je EBITDA dosegla 2,05 milijarde ameriških dolarjev. Omenjen rezultat je presegel posodobljene smernice, kjer so se upoštevale COVID razmere (približno 1,9 milijarde ameriških dolarjev), vendar se je glede na leto 2016 EBITDA zmanjšala za 16%, na kar sta imeli vpliv pandemija in gospodarska kriza
 • Čista EBITDA je v Q4 leta 2020 znašala 464 milijonov ameriških dolarjev, kar je medletno gledano za 23% nižje, omenjeno je odraz šibkejšega naftnega makro okolja
 • Proizvedena količina v dejavnosti raziskav in proizvodnje se je zaradi prispevka ACH v letu 2020 povečala za 8% na 120 mboepd, kljub temu se je EBITDA medletno znižala za 34% , kar je posledica izjemno šibkega zunanjega cenovnega okolja
 • EBITDA dejavnosti rafinerij in trženja se je v Q4 zmanjšala na 133 milijonov, kar je odraz znižanih rafinerijskih marž in običajnih sezonskih nihanj zadnjega četrtletja. Celoletni rezultat je bil za 15% nižji kot leto prej.
 • EBITDA v segmentu storitev za kupce se je v Q4 povečala za 23%, na 128 milijonov, v celotnem letu 2020 pa je segment ustvaril 510 milijonov ameriških dolarjev EBITDA, kar je za 8% več kot v letu 2019
 • Smernice EBITDA za leto 2021 znašajo približno 2,3 milijarde ameriških dolarjev

Skupina MOL je objavila svoje finančne rezultate za leto 2020. Kljub spopadanju s pandemijo in gospodarsko krizo, je Skupina MOL v zadnjem četrtletju (Q4) leta 2020 ustvarila čisti EBITDA v višini 464 milijonov ameriških dolarjev, s čimer je celoletna čista EBITDA dosegla 2,05 milijarde ameriških dolarjev. Končni letni rezultat leta 2020 je tako presegel med letom posodobljen načrt oziroma smernice, kjer so se upoštevale COVID razmere. V letu 2020 so vsi segmenti kljub letu motenj, nestanovitnosti in negotovosti dosegli 636 milijonov ameriških dolarjev prostega denarnega toka, kar je več kot pred letom dni. Organski CAPEX za leto 2020 so znašale 1,41 milijarde ameriških dolarjev, kar je v skladu z predvidenimi smernicami (le-te so predvidevale do 1,5 milijarde ameriških dolarjev). MOL pričakuje, da si bo makro okolje verjetno opomoglo ter bo EBITDA za leto 2021 znašala približno 2,3 milijarde ameriških dolarjev. 

Predsednik upravnega odbora – Izvršni direktor Skupine MOL Zsolt Hernádi je o rezultatih povedal slednje:

Leta 2020 smo dosegli več kot 2 milijardi ameriških dolarjev EBITDA in čeprav je bil zaslužek v primerjavi z letom 2019 nižji, nam je hiter in pravočasen odziv na krizo omogočil ustvariti še močnejši prosti denarni tok, kot je bilo predvideno v naših smernicah pred COVID-OM. To je bilo mogoče le pod pogojem, če je imelo vsako poslovno področje pozitivni denarni tok, kljub letu večjih motenj.

Leto 2020 je bilo zagotovo leto, kot ga še ni bilo in z nikoli videnimi izzivi. Zelo sem ponosen na vse naše kolege, saj je naše poslovanje tudi v času največje krize potekalo nemoteno, še naprej smo bili zanesljiv partner vsem našim strankam in partnerjem. Nadaljevali smo tudi z našimi strateškimi naložbami, ki so se na žalost zaradi omejitev gibanja nekoliko upočasnile. Tudi pod velikim stresom smo se nadalje osredotočali na našo vizijo in v letu 2021 načrtujemo podvojiti svoja prizadevanja za napredek pri preobrazbi poslovanja. Pričakujemo, da bo leto 2021 leto, ki bo prineslo nekaj normalizacije in okrevanja, kar je tudi v skladu s pričakovanji naših naraščajočih smernic EBITDA v višini 2,3 milijarde ameriških dolarjev. Tudi naše kapitalske naložbe se morajo nadoknaditi, tako da bo naš organski CAPEX znašal približno 1,7-1,9 milijarde ameriških dolarjev. Omenjeno pomeni, da bomo naložbe ponovno popolnoma financirali s pozitivnim prostim denarnim tokom.”

EBIDTA v dejavnosti raziskav in proizvodnje (Upstream) – se je v zadnjem četrtletju (Q4) zmanjšala na 181 milijonov, na omenjeno znižanje so vplivale tehnične prilagoditve povezane z ACG, MOL-ovo novo pridobitvijo v Azerbajdžanu. Celoletni EBITDA tega segmenta je doseglo 689 milijonov USD, kar je za 34% nižje kot pred letom dni. Nižje cene nafte in plina so le delno izravnale prispevek ACG, ki je celoletni obseg proizvodnje povečal za 8% v primerjavi z lanskim letom. Dokazane in verjetne rezerve so se do konca leta 2020 povečale na 364 mboepd (iz 270 mboepd ob koncu leta 2019), kar odraža prispevek ACG in neto popravek rezerve navzgor v portfelju, kar pomeni 312% nadomestitev rezerv.

Dejavnost rafinerij in trženja (Downstream) – v celotnem letu 2020 se je čista CCS EBIDTA znižala za 15%, ter ustvarila 740 milijonov ameriških dolarjev, kar je odraz šibkega makro okolja. Rezultat zadnjega četrtletja (Q4) je dosegel 133 milijonov ameriških dolarjev, na kar so vplivale znižane rafinerijske marže in sezonska nihanja. Prodaja rafiniranih proizvodov se je v primerjavi z lanskim četrtletjem zmanjšala za 14%, na kar je vplival drugi val pandemije. Poliol projekt je ob koncu zadnjega četrtletja presegel 75% celotne realizacije. Za dotični projekt je MOL skupaj z izvajalcem za inženiring, nabavo in gradnjo ocenil, da se bo dokončanje projekta zaradi pandemije premaknilo v drugo polovico leta 2022 (prvotno je bilo planirano za drugo polovico leta 2021), posledično se zaradi zamude lahko skupni investicijski izdatki povečajo na približno 1,3 milijarde EUR (prvotno je bilo planirano 1,2 milijarde EUR).

Rast EBIDTA v segmentu storitev za kupce (maloprodaja) se je v zadnjem četrtletju (Q4) v primerjavi z lanskim letom povečala za 23% in je EBITDA znašala 128 milijonov ameriških dolarjev, predvsem zaradi višjega prispevka goriv  in nižjih stroškov poslovanja. Dotični segment je v celotnem letu 2020 ustvaril EBITDA v višini 510 milijonov ameriških dolarjev, kar je za 8% višji rezultat kot v letu 2019. Prosti denarni tok se je v Q4 več kot podvojil in v letu 2020 medletno poskočil za 28% na 381 milijonov ameriških dolarjev. Uvajanje konceptov na področju negoriv se je kljub pandemiji nadaljevalo: število rekonstruiranih lokacij z vključenimi Fresh Corner-ji se je od konca leta 2019 povečalo z 877 na 955.

EBIDTA v plinskem segmentu (Gas Midstream) - je v letu 2020 dosegel 201 milijon EBITDA, kar je 8% več kot pred letom dni. V zadnjem četrtletju (Q4) se je EBITDA medletno znižala za 41%, torej na 42 milijonov ameriških dolarjev. Omenjeno je posledica bistveno nižjih rezervacij čezmejnih zmogljivosti in s tem nižjih reguliranih prihodkov, zmanjšanja tranzitnih prihodkov in višjih stroškov poslovanja. 

O Skupini MOL

Skupina MOL je integrirana, mednarodna naftna in plinska družba s sedežem v Budimpešti na Madžarskem. Aktivna je v več kot 40 državah z dinamično mednarodno ekipo, ki šteje 25.000 ljudi in beleži več kot 100 let izkušenj v naftni industriji. Raziskovalne in proizvodne dejavnosti podjetja MOL so podprte z več kot 75-letnimi izkušnjami na področju ogljikovodikov. Trenutno poteka proizvodnja v 9 državah, raziskovalne dejavnosti pa v 14-ih. Skupina MOL upravlja 4 rafinerije in 2 petrokemijski enoti v okviru integriranega upravljanja oskrbovalne verige, in sicer na Madžarskem, Slovaškem in Hrvaškem. V Skupini MOL obratuje blizu 2.000 bencinskih servisov v 10 državah Srednje in Jugovzhodne Evrope. 

Služba za odnose z mediji:

Katja Grabrovec,

E: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.,

T: +386 41 829 180

Skupina MOL predstavila posodobljeno, integrirano dolgoročno strategijo

 • MOL gradi na spremembah zunanjega okolja in posodablja svojo strategijo za leto 2030 ter jo povezuje s trajnostnimi cilji.
 • MOL ohranja ključno iniciativo, saj se je le-ta izkazala za napredno in uspešno, trenutno pa pospešuje preobrazbo podjetja
 • MOL bo svoje tradicionalno poslovanje preoblikoval v smeri, da bo zagotavljal nizkoogljično prihodnost, kar pomeni, da bo še bolj učinkovit in osredotočen. Downstream bo postal visoko učinkovit, trajnosten, kemijsko usmerjen vodilni Downstream igralec; segment Storitve za kupce bo postal najboljši digitalno usmerjen prodajalec potrošniškega blaga v kategoriji, tudi Upstream bo postal še bolj učinkovit in trajnosten strateški steber z generiranjem vrednosti.
 • Posodobljena strategija, ‘’SHAPE TOMORROW’’ Skupine MOL 2030+ se osredotoča na zmanjšanje CO2, učinkovitost in krožno gospodarstvo
 • MOL pospešuje potek svoje preobrazbe v smeri, da bi do leta 2050 dosegel neto nič emisij CO2
 • Do leta 2030 bo za trajnostne projekte porabljen vsaki drugi ameriški dolar, medtem ko bodo vse naložbe do leta 2050 zelene
 • MOL bo v naslednjih petih letih porabil 1 milijardo ameriških dolarjev za nove, nizkoogljične in trajnostne oblike poslovanja, ki bodo postala ključni akter v krožnem gospodarstvu Srednje in Vzhodne Evrope: integracija in koriščenje odpadkov, zajemanje, uporaba in skladiščenje ogljika, napredna proizvodnja biogoriv in priložnosti povezane z vodikom.

Budimpešta, 24. Februar 2021- Upravni odbor Skupine MOL je pregledal in odobril posodobljeno dolgoročno strategijo "MOL Group 2030+"– prvotna strategija je bila objavljena oktobra 2016. Prvotna strategija je tako popolnoma integrirana z novo trajnostno strategijo in dopolnjena z dolgoročnejšo vizijo in ambicijami po letu 2030.

Dolgoročna strategija MOL 2030 se je doslej izkazala za napredno, verodostojno in pravilno usmerjeno. V skladu s tem je MOL v zadnjih petih letih sprejel pomembne strateške korake v pravo smer. Vendar smo v zadnjem času opazili neverjetno hitre spremembe vključno s hitrim napredkom pri prehodu na zeleno energijo. Naša posodobljena strategija poskuša pospešiti naš prehodni proces, da bi okrepila odpornost MOL-a in našo sposobnost oblikovanja trajnostne prihodnosti. Ostrili bomo svoj fokus, še naprej krepili svojo učinkovitost, hkrati pa z novo odločnostjo iskali nove priložnosti. Ena stvar, ki se od leta 2016 ni spremenila je, da smo še vedno globoko zavezani preoblikovanju naših tradicionalnih dejavnosti na osnovi fosilnih goriv v nizkoogljični, trajnostni poslovni model. (Zsolt Hernádi, predsednik in izvršni direktor)

 

Potrjene so bile smernice strateškega preoblikovanja v obstoječih poslovanjih. Z nespremenjeno vizijo strukturnega, dolgoročnega upada povpraševanja po fosilnih motornih gorivih v Srednji ter Vzhodni Evropi bo MOL nadaljeval in pospešil preobrazbo goriv v kemikalije in postal vodilno podjetje za trajnostne kemikalije v Srednji in Vzhodni Evropi. MOL ima na področju segmenta Storitev za kupce nespremenjene ambicije, torej postati vodilni digitalno usmerjen prodajalec potrošniškega blaga in celovit ponudnik mobilnih  storitev v regiji.

“Ena glavnih prednosti MOL-a je v njegovem odpornem, edinstveno uravnoteženem, integriranem poslovnem modelu. Da bi ohranili to odpornost in oblikovali svojo prihodnost, bomo morali svoj poslovni portfelj nenehno prilagajati izzivom prihodnjega gospodarstva, omejenega z ogljikom. (Zsolt Hernádi, predsednik in izvršni direktor)

Downstream: preoblikovanje v visoko učinkovitega, trajnostnega, kemijsko usmerjenega vodilnega igralca v industriji. MOL Downstream bo obdržal najvišji položaj pri ustvarjanju denarnega toka v evropskem rafiniranju in bo do leta 2025 ciljal na 1,2 milijarde USD EBITDA, podprto z dodatnimi 150 milijoni USD za izboljšanje učinkovitosti. Preoblikovanje goriv v kemikalije se bo nadaljevalo s polno hitrostjo, da bi zmanjšali delež motornega goriva v rafiniranem sistemu in do leta 2030 pretvorili 1,8 milijona ton v petrokemično surovino. To bo doseženo z dvema investicijskima cikloma z uporabo zelo učinkovitih tehnologij in ciljnimi datumih zagona v letih 2027 in 2030. Hkrati bo MOL v svoje osnovne dejavnosti vedno več vključeval krožne tehnologije, pri čemer bo uporabljal bio in odpadke v proizvodnji, povečeval recikliranje in izkoriščal možnosti CCS (zajemanje in shranjevanje ogljika) z jasnim poudarkom na bistvenem zmanjšanju odtisa CO2 v segmentu. Skupni CAPEX za transformacijo Downstream-a lahko v naslednjih desetih letih doseže 4,5 milijarde USD.

 

Segment Storitve za kupce: do leta 2030 postati najboljši digitalno usmerjeni prodajalec potrošniškega blaga in integriran ponudnik storitev iz področja mobilnosti z bistveno višjimi prihodki in prostim denarnim tokom. Segment storitve za kupce bo bistveno povečal svoj prispevek k Skupini tako, da bo do leta 2025 dosegel več kot 700 milijonov USD EBITDA na leto in kumulativni prosti denarni tok v višini več kot 2 milijardi ameriških dolarjev v letih 2021–25. Segment bo vlagal v nadaljnji razvoj ponudbe hrane ter nadaljeval postopke standardizacije in digitalizacije znotraj mreže. Naš poudarek se bo nato vse bolj usmerjal k diverzifikaciji prodajnih kanalov, razširitvi portfelja alternativnih goriv ter celovitih platform in storitev za mobilnost.

 

Upstream (E&P): osredotočenost na ustvarjanje denarnega toka, upravljanje upada proizvodnje v Srednji in Vzhodni Evropi, oportunističen pristop k mednarodnemu raziskovanju in proizvodnji ter vlaganje v CCUS (geološko skladiščenje ogljikovega dioksida). Še naprej se bo upravljalo z obstoječimi viri z namenom povečanja denarnega toka in ustvarjanja vrednosti z okoli 1,8 milijarde ameriških dolarjev prostega denarnega toka v letih 2021–25 s predpostavko cene surove nafte 50 ameriških dolarjev na sod (in ob predpostavki, da ne bo anorganske nadomestitve rezerve). To zahteva stroškovno ozaveščeno in učinkovito obvladovanje upada proizvodnje v Srednji in Vzhodni Evropi ter aktiven a oportunističen pristop k mednarodnemu raziskovanju in pridobivanju brez določanja volumetričnih ciljev. Cilj MOL-a je, da s svojim strokovnim znanjem iz geologije Panonskega bazena do leta 2030 postane ključni akter pri zajemanju, uporabi in shranjevanju ogljika (CCUS) v Srednji in Vzhodni Evropi, kar bo tudi podprlo njegovo prizadevanje, da postane ogljično nevtralen (področji 1 in 2).

“Trajnost in dobičkonosnost se ne izključujeta; morata se povezovati. Brez ustvarjanja prihodkov ne morete biti vzdržni, prav tako ne morete biti donosni, ne da bi se osredotočili na to, kako se ti prihodki ustvarjajo; oba gresta z roko v roki. To je razvidno že nekaj časa in bo v prihodnosti vedno bolj očitno. Vsi želimo živeti v boljšem, varnejšem in čistejšem okolju; za boljši in bolj trajnosten svet pa moramo preiti na krožen gospodarski model z nizkimi emisijami ogljika.” (Zsolt Hernádi, predsednik in izvršni direktor)

 

Naložbe oziroma vlaganja v nove modele poslovanja za oblikovanje nizkoogljičnega krožnega gospodarstva. MOL želi bistveno povečati svoje podnebju prijazne naložbe, usklajene s taksonomijo EU, da bi do leta 2030 presegle 50% celotnega CAPEX-a in se do leta 2050 ali prej približale 100%. MOL želi igrati tudi ključno vlogo pri oblikovanju nizkoogljičnega krožnega gospodarstva z naložbami v nova poslovanja, kot so integracija in uporaba odpadkov, recikliranje, zajemanje, uporaba in skladiščenje ogljika (CCUS), napredna biogoriva in potencialne priložnosti povezane z vodikom. V naslednjih petih letih bo MOL porabil 1 milijardo ameriških dolarjev za nove, nizkoogljične in trajnostne projekte, da bo postal ključni igralec v Srednji in Vzhodni Evropi v krožnem gospodarstvu.

 

Pomembni cilji glede zmanjšanja ogljika do leta 2030 so popolnoma usklajeni z Evropskim zelenim dogovorom in ambicijami 2050. V skladu s Pariškim sporazumom in potrebo po globalno usklajenih prizadevanjih za omejevanje globalnega segrevanja in podnebnih sprememb je tudi MOL-ova vloga, da prispeva k zmanjšanju emisij ogljika iz svoje vrednostne verige in upravljanih sredstev. V skladu s tem bo MOL do leta 2030 zmanjšal emisije na ravni skupine za 30%, do leta 2030 bo tako E&P kot tudi segment Storitev za kupce ogljično nevtralen (v smislu emisij na področju 1 in 2), medtem ko se bodo emisije segmenta Downstream-a (področja 1 in 2) do leta 2030 zmanjšale za 20% (od osnove, ki predstavlja leto 2019) za obstoječa delovanja. MOL se strinja z ambicijo EU, da bo do leta 2050 podnebno nevtralen glede vseh (področja uporabe 1, 2 in 3) emisij ogljika in želi aktivno sodelovati v industrijski revoluciji, ki je potrebna, da postane Evropa ogljično nevtralna, tako samostojno kot v partnerstvu z drugimi.

”Ključni element uspeha velikega podjetja, kot je MOL, je ohranjanje sposobnosti privabljanja, razvoja in ohranjanja talentov. Naši nadarjeni sodelavci in sodelavke so daleč najdragocenejše premoženje in so tudi jedro uspešnega gospodarstva. Upravljanje zapletene preobrazbe, kot jo je začel MOL, ne zahteva le raznolikih in sodelujočih človeških kadrov. Potrebuje tudi močno sodelovanje z našimi lokalnimi skupnostmi, partnerji in regulatorji, ki zagotavljajo sodelovanje skoraj vseh družbenih slojev, da lahko uresničimo poslanstvo prehoda v zeleno energijo." (Zsolt Hernádi, predsednik in izvršni direktor)

 

Celovit trajnostni okvir postavlja cilje vzdolž vseh štirih stebrov: Ljudje in skupnosti; Zdravje in varnost; Integriteta in preglednost; Podnebje in okolje. MOL vidi raznolikost in vključenost kot eno svojih ključnih vrednot in strateških možnosti, s ciljem da se poveča udeležba žensk na vseh ravneh in na vodstvenih položajih doseže 30% ter širše osredotočanje na boljše počutje in zdravje zaposlenih. Naš rezultat trajnostne angažiranosti zaposlenih bo ostal nad 75; sodelovanje skupnosti se bo okrepilo, tako da bomo ostali zaupanja vreden partner; skupna stopnja incidentov (ang. TRIR), bo do leta 2025 padla pod 1,0. Do konca leta 2022 bomo v celotni skupini sprožili novo strategijo odgovornega naročanja; med zaposlenimi in vodstvom se bo še naprej spodbujalo ozaveščanje o etiki in človekovih pravicah; negativni vplivi na okolje (poleg CO2) se bodo še zmanjšali.

 “Vsaka preobrazba je sama po sebi zapletena, dolgotrajna in pogosto boleča izkušnja. Prepričan pa sem, da nas bo naša osvežena dolgoročna strategija vodila po pravi poti, da se bomo razvili v ključnega akterja nizkoogljičnega krožnega gospodarstva, ki svojim zaposlenim ponuja zanimive priložnosti, nenehno izboljšuje izkušnje strank in konstruktivno sodeluje s partnerji, hkrati pa vlagateljem zagotavlja stabilen, predvidljiv dohodek na celotni poti preobrazbe.” (Zsolt Hernádi, predsednik in izvršni direktor)

 

Finančni okvir 2021-25: v celoti financiran prehod in stabilno ter predvidljivo plačilo delničarjem, močna bilanca stanja. Tudi s konzervativnimi srednjeročnimi makro predpostavkami bo MOL v letih 2021–25 ustvaril zadostne denarne tokove iz poslovanja - pri čemer se bo EBITDA zvišala z 2,3 milijarde ameriških dolarjev iz leta 2021 na 2,6 milijarde USD v letu 2025 - za kritje „trajnostnega“ CAPEX-a, vsaj 3,5 milijarde ameriških dolarjev strateškega CAPEX-a, vključno z novimi naložbami v nizkoogljično krožno gospodarstvo v višini 1 milijarde ameriških dolarjev in stabilnimi osnovnimi dividendami. Ohranjanje močnega finančnega profila z zanesljivo bilanco stanja in dovolj finančnega prostora ostaja prednostna naloga. Ta prilagodljivost se lahko uporablja za financiranje novih poslovnih priložnosti, vključno z denarno ustvarjalnimi združitvami in prevzemi v vseh poslovnih segmentih.

 

O Skupini MOL

Skupina MOL je integrirana, mednarodna naftna in plinska družba s sedežem v Budimpešti na Madžarskem. Aktivna je v več kot 30 državah z dinamično mednarodno ekipo, ki šteje 25.000 ljudi in beleži več kot 100 let izkušenj v naftni industriji. Raziskovalne in proizvodne dejavnosti podjetja MOL so podprte z več kot 75-letnimi izkušnjami na področju ogljikovodikov. Trenutno poteka proizvodnja v 9 državah, raziskovalne dejavnosti pa v 14-ih. Skupina MOL upravlja 3 rafinerije in 2 petrokemijski enoti v okviru integriranega upravljanja oskrbovalne verige, in sicer na Madžarskem, Slovaškem in Hrvaškem. V Skupini MOL obratuje blizu 2.000 bencinskih servisov v 10 državah Srednje in Jugovzhodne Evrope.

 

Služba za odnose z mediji:

Katja Grabrovec,

E: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.,

T: +386 41 829 180

Nagrajenci nagradne igre »Osvojite 1 leto brezplačnega goriva!«

ČESTITAMO!


Zaključili smo veliko nagradno igro, ki je potekala od 1. decembra 2020 do 31. januarja 2021. Vsi, ki ste na bencinskih servisih MOL natočili vsaj 20 litrov goriva MOL EVO, ste imeli priložnost osvojiti 1 LETO BREZPLAČNEGA GORIVA! Glavno nagrado je osvojil MARTIN RUTAR!
Seznam nagrajencev za vse osvojene nagrade se nahaja spodaj, prav vsi boste o nagradi obveščeni tudi po elektronski pošti.

Prosimo vas, da nam odgovorite na elektronsko pošto ali v zasebno sporočilo na našem Facebook profilu MOL Slovenija najkasneje v 30-ih dneh in nam sporočite: ime in priimek, naslov za pošiljanje nagrade in davčno številko.

Iskrene čestitke vsem nagrajencem!
Vabimo vas, da še naprej spremljate naše ponudbe in prihajajoče nagradne igre!

NAGRAJENCI

5 X DARILNI BON V VREDNOSTI 100 €

 • 1. Denis Dabic
 • 2. Miloš Đaković
 • 3. Gregor Guček
 • 4. Alen Birsa
 • 5. Matija Markovinovič

5 X SET ZA NEGO AVTOMOBILA V VREDNOSTI 50 €

 • 1. Mateja Miklavžina
 • 2. Andrej Vodišek
 • 3. Dejan Kernc
 • 4. Robert Hriberšek
 • 5. Aleš Dolžan

4 X DODATNIH 1.000 TOČK ZVESTOBE

 • Gregor Ječnik
 • Stefan Novak
 • Iztok Simnovčič
 • Anja Vindiš

1X POVRNITEV 3-KRATNEGA ZNESKA RAČUNA OB TOČENJU PREMIUM GORIVA

 • Andrej Lavrič

PRAVILNIK SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI »Podarjamo 1 leto goriva MOL EVO«

PRAVILNIK SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI »Podarjamo 1 leto goriva MOL EVO«

AGENCIJA NOVELUS d.o.o. v sodelovanju z MOL Slovenija d.o.o. vam za vašo zvestobo podarjata celoletno zalogo goriva MOL EVO. 

 

ORGANIZATOR 

1. člen

Ta Pravilnik določa pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri »Podarjamo 1 leto goriva MOL EVO« „AGENCIJA NOVELUS d.o.o. v sodelovanju z MOL Slovenija d.o.o. vam za vašo zvestobo podarjata celoletno zalogo goriva.“, katere organizator je Agencija Novelus d.o.o., Ulica Heroja Nandeta 37, 2000 Maribor, matična številka: 3571246000, ID za DDV: SI: 86192876  (v nadaljevanju organizator) v sodelovanju z MOL Slovenija d.o.o., Lendavska ulica 24, 9000 Murska Sobota, matična številka: 5952441000, ID za DDV: SI: 88362264. 

Odgovornost za nagradno igro je izključno na Organizatorju. 

Pravilnik nagradne igre bo objavljen na internetnem naslovu www.mol.si ter na spletni strani www.zadenigorivo.si.

NAMEN NAGRADNE IGRE 

2. člen

Namen organiziranja nagradne igre je promocija goriva MOL EVO, blagovne znamke v lasti Skupine MOL, ki so navedeni v 4. členu tega pravilnika.

TRAJANJE NAGRADNE IGRE

3. člen

Nagradna igra traja od 1.12.2020 do vključno do 30.01.2021 do 24.00 ure in poteka na vseh bencinskih servisih v upravljanju MOL Slovenija d.o.o. 

ORGANIZACIJA IN NAČIN SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI 

4. člen

4.1 V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe, ki sprejemajo pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri, objavljene na spletnih naslovih www.mol.si ali www.novelus.eu. Zaposleni pri Organizatorju ali podjetju MOL Slovenija d.o.o. ali upravljalci bencinskih servisov MOL in njihovi zaposleni v nagradni igri ne smejo sodelovati. V nagradni igri ne smejo sodelovati tudi njihovi ožji družinski člani (zakonec, zunajzakonski partner ali partner iz registrirane istospolne partnerske skupnosti, otroci oziroma posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oziroma posvojitelji zaposlenega) ter vse druge pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji nagradne igre ali zaposleni v podjetjih, ki so kakorkoli povezani s poslovanjem Organizatorja. Mladoletne osebe lahko sodelujejo v nagradni igri na podlagi pisne odobritve staršev oz. zakonitega zastopnika. 

4.2 Sodelovanje v nagradni igri je pogojeno z minimalnim točenjem vsaj 20 litrov goriva MOL EVO. Posameznik v času trajanja nagradne igre v katerikoli poslovalnici MOL Slovenija d.o.o. toči vsaj 20 litrov goriva MOL EVO. Ob izpolnitvi obrazca na spletni strani www.zadenigorivo.si, je udeleženec takoj vključen v končni žreb nagradne igre. 

Vsak udeleženec, ki bo v nagradni igri sodeloval s prijavo na zgoraj naveden način, sodeluje v nagradni igri z največ 1 (eno) unikatno prijavo. Kot unikatna prijava šteje številka računa, to pomeni, da se vsak posamezni račun lahko uporabi samo enkrat. Posameznik lahko v nagradni igri sodeluje večkrat – vendar z različnimi računi. V primeru, da je račun z isto številko ponovno poslan s strani iste ali druge osebe, se ta prijava razglasi za neveljavno in ne bo uvrščena v žrebanje. 

Vsak udeleženec, ki bo v nagradni igri sodeloval na zgoraj naveden način, mora originalni račun kot dokaz o nakupu, hraniti do konca nagradne igre. Iz računa mora biti razvidno, da je bilo iztočenih vsaj 20 litrov goriva.

4.3 S Prijavo v nagradno igro sodelujoči izrecno izjavlja, da je v celoti seznanjen s temi pravili nagradne igre in izjavlja, da se z njimi v celoti strinja. Prav tako se zavezuje, da bo v celoti spoštoval pravila nagradne igre. 

 

NAGRADNI SKLAD 

5. člen

5.1 Sklad nagrad vsebuje: 

GLAVNA NAGRADA: 1 x eno leto goriva MOL EVO (nagrada je izračunana glede na povprečno porabo goriva osebnega vozila v Sloveniji na podlagi podatkov statističnega urada na povezavi https://pxweb.stat.si/SiStatData/pxweb/sl/Data/Data/1815420S.px/ in znaša 850 €. Nagrada se bo podelila v obliki darilnih bonov)

1x vračilo 3-kratnega zneska vašega računa ob točenju premium goriva 

5 x 100 EUR darilni boni za bencinske servise MOL (darilni bon velja tako za nakup goriva kot ostalih izdelkov v trgovini in Fresh Corner kotičkih)

5 x 50 € darilni set za nego avtomobila

4 x1.000 dodatnih točk zvestobe na vašo MOL FOR ME kartico (nagrada ne presega 42 EUR)

5.2 Nagrad ni možno zamenjati za denar, druge nagrade ali storitve. Slike na promocijskem materialu so simbolične narave. 

 

ŽREBANJE NAGRAD 

6. člen

6.1 Žrebanje glavne nagrade bo potekalo med vsemi izpolnjenimi spletnimi prijavami. 

Glavno žrebanje se izvede 11.02.2021 med vsemi pravilnimi prijavami od začetka do konca nagradne igre. 

7. člen

7.1 O poteku elektronskega žrebanja se mora voditi zapisnik, ki mora vsebovati: kraj in čas žrebanja, skupno število prijav, datum in naziv elektronskega ali drugega javnega medija, v katerem so bila Pravila nagradne igre objavljena, imena in priimki članov komisije, način žrebanja dobitnikov in naziv ter vrednost nagrade posameznega dobitnika. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. 

7.2 Rezultati žrebanja so dokončni, pritožba na rezultate žrebanja ni mogoča. 

DOBITNIKI NAGRAD 

8. člen

Imena in priimki ter kraj bivanja dobitnikov bodo objavljeni na spletni strani www.mol.si najkasneje v 10-ih delovnih dneh po žrebanju. Dobitniki nagrad bodo o prejeti nagradi obveščeni po elektronski pošti.

Dobitniki nagrad s sodelovanjem in potrditvijo, da se strinjajo s splošnimi pogoji sodelovanja v nagradni igri, soglašajo, da se njihovo ime, priimek, kraj bivanja in fotografija ter prejete nagrade objavijo na omenjenih spletnih straneh. V primeru mladoletnikov je za objavo podatkov in fotografije na internetni strani potrebno pridobiti pisno soglasje zakonitih zastopnikov. 

Organizator bo v imenu in za račun nagrajencev obračunal in plačal davčni odtegljaj v višini 25% za prejete nagrade skladno z veljavno zakonodajo. 

Prejemnik nagradne igre je seznanjen, da lahko prejem nagrade vpliva na letni obračun dohodnine. 

 

PREVZEM NAGRAD 

9. člen

9.1 Dobitniki nagrade, ki so izpolnili pogoje po tem Pravilniku, dobijo nagrade v 30-ih dneh od datuma žrebanja, bodisi na naslov, ki ga bo dobitnik posredoval organizatorju, bodisi kot osebni prevzem na izbranem bencinskem servisu MOL – distribucija nagrade je odvisna od tipa podeljene nagrade. O pošiljki bo organizator dobitnika obvestil. 

9.2 Mladoletnik je lahko dobitnik nagrade in jo lahko prejme v primeru, da starši ali zakoniti zastopniki mladoletnika pisno pristanejo in se strinjajo s tem Pravilnikom in nagrado v imenu mladoletnika tudi prevzamejo. 

9.3 S trenutkom prevzema nagrade oziroma po potrebi s podpisom posebnega dogovora ali izjave o prevzemu nagrade, prenehajo vse obveze Organizatorja do dobitnika.

9.4 V roku 8 dni od dne, ko se dobitnika obvesti o prejemu nagrade mora dobitnik nagrade organizatorju posredovati naslednje podatke: 

 • Naslov stalnega ali začasnega prebivališča
 • Davčno številko

V primeru, da je dobitnik nagrade tujec, ki nima slovenske davčne številke, mora predložiti samo osebni dokument, iz katerega se lahko razberejo identifikacijski podatki (ime in priimek, naslov, kraj prebivanja, država prebivanja, država davčnega rezidentstva, številka osebnega dokumenta, identifikacijska številka za davčne namene dodeljena v državi rezidentstva). 

Nerezidenti, ki imajo slovensko davčno številko, morajo poleg navedenega obvezno priložiti tudi svojo slovensko davčno številko. 

9.5 Nagrada se ne podeli, izžrebanec pa izgubi pravico do nagrade, če izžrebanec: 

 • V roku 8 dni ne posreduje vseh zahtevanih točnih podatkov,
 • Ne izkaže svoje istovetnosti z veljavnim osebnim dokumentom,
 • Krši pravila ali ne izpolnjuje pogojev za sodelovanje v nagradni igri ali če ne sodeluje v nagradni igri na v teh pravilih opredeljen način, 
 • Pisno ali ustno izrazi voljo, da se nagradi odpoveduje, 
 • Nagrade ne prevzame v roku 14 dni od prvega poskusa vročitve ali v primeru, 
 • Če nagrajenca ni mogoče obvestiti o pravici do nagrade na komunikacijske poti, ki jih je nagrajenec v okviru sodelovanja v nagradni igri posredoval prireditelju.

9.6 Nagrade ni mogoče prenesti na tretjo osebo ali pri organizatorju unovčiti za gotovino ali zamenjati za drugo nagrado.

9.7 V primeru, da se nagrada ne podeli zaradi razlogov navedenih v tem pravilniku se izvede ponovno žrebanje za posamezne nagrade, ki niso bile podeljene.  

 

PREKINITEV NAGRADNE IGRE 

10. člen

Nagradna igra se lahko prekine samo v primeru, da nastopijo okoliščine, za katere Organizator ni odgovoren, oziroma jih ni mogel preprečiti, odpraviti ali se jim izogniti. Sodelujoči bodo o morebitni prekinitvi nagradne igre obveščeni preko elektronskih ali drugih javnih medijev. 

VARSTVO PODATKOV 

11. člen

11.1 Organizator se obvezuje, da bo vse prejete osebne podatke obdeloval in varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in Splošno uredbo EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR). 

Sodelujoči v nagradni igri Organizatorju kot upravljavcu osebnih podatkov dovoljujejo, da do preklica sodelujočega vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko njihovih zbranih osebnih podatkov izključno za namene obveščanja o nagradni igri. Sodelujoči v nagradni igri lahko pošlje pisni preklic soglasja za obdelavo podatkov na naslov Agencija Novelus, Ulica Heroja Nandeta 37, 2000 Maribor. Organizator je dolžan osebne podatke izbrisati iz svojih evidenc v roku 15-ih dni od prejema zahteve. Sodelujoči ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj. 

11.2 Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre. Sodelujoči je seznanjen in se izrecno strinja, da lahko Organizator posamezna opravila v zvezi z obdelavo pridobljenih osebnih podatkov zaupa pogodbenemu obdelovalcu, skladno z veljavno zakonodajo. 

 

KONČNE DOLOČBE 

12. člen

12.1 Sodelujoči, ki sodeluje v nagradni igri s prijavo izrecno izjavlja, da je seznanjen s tem Pravilnikom sodelovanja v nagradni igri ter z njim soglaša. Pravilnik prične veljati z dnem javne objave na spletnih straneh www.mol.si

Organizator si pridržuje pravico do sprememb Pravilnika, če to zahtevajo vzroki tehnične ali izvedbene narave, vzroki na strani javnosti ter drugi vzroki (višja sila). Spremembe bodo komunicirane pisno.

Za predmetna pravila nagradne igre velja pravo, veljavno na območju Republike Slovenije.

Za spore, nastale v zvezi s to nagradno igro, ki jih ne bo mogoče sporazumno rešiti, bo pristojno stvarno pristojno sodišče v Mariboru.Maribor, dne, 1.12. 2020
Organizator za MOL Slovenija, d.o.o.:

Agencija Novelus, d.o.o. 

Nagrajenci akcije »OSVOJI JO«

ČESTITAMO!

Zaključili smo z našo akcijo »OSVOJI JO«, kjer ste vsi, ki ste v mesecu oktobru 2020 z nami praznovali mesec kave, imeli priložnost osvojiti povsem novo Vespo Primavera. Hvala vsem, ki ste sodelovali in še posebne čestitke KAJI NOVAK, ki je osvojila svoje novo motorno vozilo. Seznam nagrajencem za vse osvojene nagrade se nahaja  spodaj, prav vsi pa boste obveščeni o nagradi tudi po elektronski pošti. Prosimo vas, da nam v zasebno sporočilo najkasneje v 30-ih dneh javite, ime in priimek, naslov, številko računa, ki ga hranite, in davčno številko.

Še enkrat iskrene čestitke vsem nagrajencem, vabimo pa vas, da spremljate našo nagradno igro ob mesecu zvestobe, kjer vaše zbrane točke v novembru meseca decembra pomnožimo tudi do 5-krat!

 

50x 1KG KAVE

1

Borut Mraz

2

Adrijana Kovacevic

3

Sabina Lovrenčič

4

Jožica Kovačič

5

Danilo Hozjan

6

Urban Strenčan

7

Tatjana Grebenc

8

Marija Melanšek

9

BOGDAN DEČMAN

10

Marjetka Pirš

11

Franc Žnidaršič

12

Matic Zamuda

13

Ines Dobnik

14

Marta Dimic

15

zdravko cepe

16

NATAŠA KOVAČ

17

Aleš Pajtler

18

Asja Flamiš

19

Marta Dimic

20

Sabina Lovrenčič

21

Mate Bračič

22

Tjaša Ozimek

23

Patrizia Juric

24

Jožica Kovačič

25

Aleš Ameršek

26

Borut Mraz

27

Sabina Lovrenčič

28

NATAŠA KOVAČ

29

Aleš Pajtler

30

Borut Mraz

31

JOŽE GALIN

32

Sabina Lovrenčič

33

Robert Šajher

34

Mitja Bogataj

35

zorko kenda

36

Uroš Jazbec

37

Smiljan Temlin

38

jana andruščišen

39

Asja Flamiš

40

Katarina Kushnerova

41

Dušan Rituper

42

Vlasta Pisnik Majerič

43

Matej Potočnik

44

Robert Havli

45

Dejan Lamut

46

Gregor Ječnik

47

Hadzera Islamoska

48

Gregor Podkrajšek

49

Vesna Veber

50

Marko Čehovin

 

50X  FC OBSEK ZA KLJUČE

1

Neva Ketiš

2

TOMAZ GABOR

3

Aleš Ameršek

4

Blaž Gerenčer

5

Nejc Pajmon

6

Tamara Čuček

7

NATAŠA KOVAČ

8

Dušan Rituper

9

Roman Arh

10

Viljemka Urnaut

11

Borut Mraz

12

Iztok Živko

13

Marija Melanšek

14

Aleš Pajtler

15

Karin Kočevar

16

Ivo Kalazić

17

Aleš Ameršek

18

Jože Arzenšek

19

Merisa Amidžić

20

Elvis Marc

21

Butala  Leopold

22

Borut Mraz

23

Aleš Ameršek

24

Borut Mraz

25

Klavdija Plohl

26

Gabrijela Bauman

27

Ivo Kalazić

28

Aleš Pajtler

29

Diana Roškar

30

Jožica Kovačič

31

dejan kaisersberger

32

Sašo Bračič

33

Danilo Hozjan

34

Marika Enci

35

Bojan Miško

36

Borut Veselko

37

Aleš Pajtler

38

Karmen Patty Lah

39

Danilo Hozjan

40

ALEŠ MAJCENIČ

41

Vesna Veber

42

Bogomir Breskoč

43

Elvira  Vukojević

44

Avguštin

45

Merisa Amidžić

46

Borut Mraz

47

Aleš Pajtler

48

Aleš Ameršek

49

Suzana Panker

50

Dušan Rituper

 

30X KERAMIČNA SKODELICA FC

1

Borut Mraz

2

Lidija BAJT

3

Gabrijela Bauman

4

Leonida Vogrinec Kolman

5

Anja Kranjc

6

Butala  Leopold

7

Matej Rupar

8

Boštjan Ožanič

9

Nina Mitrovic

10

TANJA ZADRGAL

11

Manca Hrastovec

12

Ciglar Štefan

13

ALEŠ MAJCENIČ

14

Hadzera Islamoska

15

damijana poznič pikl

16

JOŽE GALIN

17

Ciglar Štefan

18

Dušan Rituper

19

Aleš Ameršek

20

Borut Mraz

21

Sabina Lovrenčič

22

Sabina Lavrič

23

Klemen plaznik

24

Karin Kočevar

25

Matija Debelak

26

Borut Mraz

27

Dušan Gornik

28

Iztok lubej

29

Saška Stanojević

30

Saša Karas

 

1X KAVNI AVTOMAT

ZMAGOVALEC

Jože Marinič

 

1x VESPA PRIMAVERA

ZMAGOVALKA

Kaja Novak

Preizkusite naše kakovostno premium gorivo MOL EVO Diesel Plus

Od sedaj naprej boste lahko gorivo MOL EVO Diesel Plus točili na večjih bencinskih servisih MOL, po vsej Sloveniji.
 
Avtocestnima bencinskima servisoma Pince in Lormanje, smo dodali še naslednje bencinske servise MOL izven avtocest: Kranj, Logatec, Litija, Ribnica, Kočevje Ljubljanska, Celje Mariborska 111, Maribor – Tezno, Laško, Radlje ob Dravi, Šalovci, Hotiza, Arclin, Hoče, BTC Letališka, Senožeti, Celje Kidričeva, Lenart, Murska Sobota Lendavska, Murska Sobota Mala Nova, Rogaška Slatina ter Kidričevo.
 
Gorivo MOL EVO Diesel Plus omogoča:
 • Odličen učinek čiščenja in ohranjanja čistosti motorja s 25 % več MOL EVOTECH formule
 • Daljšo življenjsko dobo in boljšo zmogljivost motorja
 • Optimalno porabo in zaščito pred korozijo
Privoščite svojemu avtomobilu nekaj več in poskrbite za še daljšo življenjsko dobo njegovega motorja.

 

Več o gorivih MOL EVO si lahko prebereta na: evo.mol.si

Velika nagradna igra toči gorivo MOL EVO in odpelji MINIja domov

VELIKA NAGRADNA IGRA »TOČI GORIVO MOL EVO IN ODPELJI MINIja DOMOV« je zaključena‼️

V veliko veselje nam je, da smo s pomočjo strokovne komisije 7. septembra 2020 izžrebali srečne nagrajence za več kot 100 praktičnih nagrad. In kaj vse smo podeljevali? 30 darilnih bonov za gorivo v vrednosti 50 EUR, 20 setov za nego vozila v vrednosti 100 EUR in 50 x 500 točk zvestobe na kartico zvestobe MOL FOR ME. Glavna nagrada je bila nov avtomobil MINI COOPER. 

V nagradno igro se je prijavilo več kot 23.000 sodelujočih in elektronski žreb je za ponosno lastnico novega MINI-ja izbral:

KLARO JERMAN!

Nova lastnica rdečega MINIJA nam je že predložila kopijo original računa, kar pomeni, da se bo kmalu po cesti zapeljala s  svojim novim jeklenim konjičkom. O predaji vozila in veselju, ko bo prejela ključ, vas kmalu obvestimo. 

Čestitamo tudi vsem ostalim nagrajencem in prosimo, če se nam javite preko zasebnega sporočila z imenom in priimkom, poštnim naslovom in kopijo vašega MOL računa.

Hvala tudi vsem ostalim sodelujočim, katerim zvezde tokrat niso bile naklonjene, se pa zato ponovno kmalu srečamo na naslednji MOL nagradni igri! 

 

DARILNI BONI ZA GORIVO

 1. Kaja Novak
 2. Zala Lapič
 3. Tia Ogrin
 4. Vanja Rapuš
 5. Klementina Slemenšek
 6. Nika Bratovič
 7. Asja Flamiš
 8. Aleksandra Senčar
 9. CARMEN URH
 10. Lucija Pecko
 11. Mojra Medved
 12. Klavdija Kopač Zagožen
 13. Petra Feldin
 14. Eva Gombač
 15. Tomaž Jeraj
 16. Matej Večko
 17. Mladen Jović
 18. Janez Kolša
 19. Tina Mežek
 20. Metod Škarja
 21. Andreja Rogan Lajovic
 22. Maruša Boršič
 23. Samo Kraker Škulj
 24. Snežana Skorobrijin Jesenšek
 25. Andreja Petrovčič
 26. Mojka Budihna
 27. Sara Moškon
 28. Lara Kunstič
 29. Kaja Luskovec
 30. Babić Vjekoslav

 

SET ZA VOZILO

 1. Igor Pučko
 2. Marko Nolimal
 3. Ela Štumberger
 4. Matic Rogan
 5. Franc Gril
 6. Viktor Erzar
 7. Andreja Ličer Čehovin
 8. Nermin Hajder
 9. Gašper Novak
 10. Klemen Bobnič
 11. Kaja Novak
 12. Maja Matešič
 13. Sara Paher
 14. zoran lah
 15. Hermina Lamovšek
 16. Zdenka Štraus
 17. Danilo Kure
 18. Cvetka Černigoj
 19. Monika Škalič
 20. Mateja Knaus

 

TOČKE ZVESTOBE

 1. Matic Albreht
 2. Primož širnik
 3. Peter Bregantič
 4. Tilen Kalteneker
 5. Franjo Žvegler
 6. Natasa Marinc
 7. Miran Jelenko
 8. Monika Belej
 9. Stojan Širok
 10. Darko Vasić
 11. Denis Burzic
 12. Peter Levstek
 13. Nada Hribernik
 14. Vida Glaser
 15. Jožica Ulamec
 16. Fritzenwanker Rudolf
 17. Milan Strnad
 18. Vladimir Kotnik
 19. Dušana Mamlić
 20. Emil Kern
 21. Andrej Firm
 22. Milan Strnad
 23. Larisa Šegula
 24. Danijel Turnar
 25. Sabina Lešek
 26. Franc Trunk
 27. Drago Bregar
 28. Vladimir Mirkovič
 29. Anton Gobec
 30. Jože Pintar
 31. Hrovat Sergej
 32. Simona Zorko
 33. Saša Kovačič
 34. Viktor Zupančič
 35. Špela Kolarič
 36. Suzana Brežnik
 37. Petra Bergles
 38. Katja Kaiser
 39. Veronika Tambolaš
 40. Janko Lah
 41. Mirko Stopar
 42. Primož Kastelic
 43. Simon Koren
 44. Irena Mikulič
 45. Janko Novak
 46. Lučka Lujanac
 47. Toni Naglič
 48. Urban Vidovič
 49. Anton Podhraški
 50. Urška Reberšak

 

 

MOL  je v Pakistanu v bloku TAL odkril plin in kondenzate

 • MOL je kot operater odkril velike rezerve plina in kondenzata v Pakistanu.  
 • To je že trinajsto odkritje MOL-a v Pakistanu, v zadnjih 21-ih letih, odkar je podjetje prisotno v državi.
 • MOL Pakistan je zelo uspešen upravljavec in pomembno prispeva k energetski varnosti v Pakistanu, poleg tega pa zaposluje več kot 400 ljudi. 
 • To je že drugič v zadnjih 3 mesecih, ko je MOL odkril rezerve ogljikovodika - v marcu 2020 je MOL Norge odkril nafto in plin v Severnem morju.
 • MOL si prizadeva, da bi se njegov oddelek za Raziskave in Proizvodnjo preoblikoval v mednarodno platformo, novo odkritje pa to ambicijo še dodatno krepi.

 

BUDIMPEŠTA, 16. julij 2020 - MOL, kot upravljavec bloka TAL v Pakistanu, odkril nove kondenzate in plin. To za podjetje predstavlja trinajsto odkritje v Pakistanu in deseto odkritje v bloku TAL.

MOL že 21 let dokazano uspešno posluje v Pakistanu v Upstream sektorju in ima poslovne deleže v štirih blokih. Od leta 2000 je MOL v Pakistanu odkril 13 naftnih, plinskih in kondenzatnih najdišč ter več kot 400 milijonov boe (tj. sod ekvivalenta nafte) rezerv ogljikovodikov. Kot operativni delničar je MOL realiziral 89 mboepd (tj. tisoč sodčkov ekvivalenta nafte na dan) bruto proizvodnje (v prvem četrtletju 2020) v bloku TAL, enem največjih blokov za proizvodnjo ogljikovodikov v državi, kjer ima MOL 8.4 % delež.

MOL-ovi partnerji v konzorciju skupnega projekta so OGDCL, PPL, POL in GHPL. MOL Pakistan je v državi drugi največji proizvajalec LPG-ja, surove nafte in kondenzatov. Kot upravljavec trenutno zagotavlja okrog 9 % potreb po zemeljskem plinu v Pakistanu, 25 % potreb po nafti in kondenzatu ter 22 % potreb po LPG-ju. 

Kot operativni delničar je MOL realiziral 89 mboepd (tj. tisoč sodčkov ekvivalenta nafte na dan) bruto proizvodnje (v prvem četrtletju 2020) v bloku TAL, enem največjih blokov za proizvodnjo ogljikovodikov v državi, kjer ima MOL 8.4% delež.  

Tokrat so še posebej ponosni, da je raziskovalna vrtina Mamikhel South-1 23. maja 2020 uspešno dosegla skupno globino 4.939 m. Ob testiranju pretoka nafte in kondenzatov iz vrtine iz formacije Lockhart & Hangu, s pretokom 6.516 boepd (tj. sodčkov ekvivalenta nafte na dan) (16.12 MMscf/d in 3.240 bpd kot sledi), s pretočnim tlakom v vrtini 4,476 PSI pri 32/64”. Nadaljnje testiranje vrtine je v teku.    

Dr. Berislav Gašo, izvršni podpredsednik za Raziskave in Proizvodnjo Skupine MOL, je ob tem povedal:  

“Z veseljem sporočam, da smo v Pakistanu odkrili še eno najdišče. To novo odkritje je zmanjšalo tveganje za raziskovanje globljega najdišča bloka TAL, kar je privedlo do novih priložnosti. Mamikhel South-1 odkritje bo pomagalo tudi izboljšati energetsko varnost države iz domačih virov. Zahvaljujemo se našim partnerskim podjetjem v skupnem projektu ter vladi Pakistana za njihovo stalno podporo.” 

MOL si prizadeva, da bi se njegov oddelek za Raziskave in Proizvodnjo preoblikoval v mednarodno platformo, novo odkritje pa to ambicijo še dodatno krepi. Trenutno je Skupina MOL na področju Upstream-a prisotna v 14-ih državah in ima proizvodnjo v 9-ih državah. Poleg svoje ključne regije, Srednje & Vzhodne Evrope (Madžarska in Hrvaška), je MOL prisoten in ima partnerstva tudi v regiji CIS (Rusija, Kazahstan, Azerbajdžan), na Bližnjem vzhodu, Afriki in Pakistanu kot tudi območje Severnega morja (Združeno kraljestvo, Norveška). 

Pravilnik sodelovanja v nagradni igri "Toči gorivo MOL EVO in odpelji Minija domov"

ORGANIZATOR

1. člen

Ta Pravilnik določa pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri »TOČI GORIVO MOL EVO IN ODPELJI MINIJA DOMOV« „AGENCIJA NOVELUS d.o.o. v sodelovanju z MOL Slovenija d.o.o. vam za vašo zvestobo podarjata Minija.“, katere organizator je Agencija Novelus d.o.o., Ulica Heroja Nandeta 37, 2000 Maribor, matična številka: 3571246000, ID za DDV: SI: 86192876 (v nadaljevanju organizator) v sodelovanju z MOL Slovenija d.o.o., Lendavska ulica 24, 9000 Murska Sobota, matična številka: 5952441000, ID za DDV: SI: 88362264. Odgovornost za nagradno igro je izključno na Organizatorju.

Pravilnik nagradne igre bo objavljen na internetnem naslovu www.mol.si ter na socialnem omrežju Facebook - https://www.facebook.com/molslo/.

NAMEN NAGRADNE IGRE

2. člen

Namen organiziranja nagradne igre je promocija goriva MOL EVO, blagovne znamke v lasti Skupine MOL, ki so navedeni v 4. členu tega pravilnika.

TRAJANJE NAGRADNE IGRE

3. člen

Nagradna igra traja od 1.07.2020 do vključno do 31.8.2020 do 24.00 ure in poteka na vseh bencinskih servisih v upravljanju MOL Slovenija d.o.o.

ORGANIZACIJA IN NAČIN SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI

4. člen

4.1  V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe, ki sprejemajo pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri, objavljene na spletnih naslovih www.mol.si ali www.novelus.eu. Zaposleni pri Organizatorju ali podjetju MOL Slovenija d.o.o. ali upravljalci bencinskih servisov MOL in njihovi zaposleni v nagradni igri ne smejo sodelovati. V nagradni igri ne smejo sodelovati tudi njihovi ožji družinski člani (zakonec, zunajzakonski partner ali partner iz registrirane istospolne partnerske skupnosti, otroci oziroma posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oziroma posvojitelji zaposlenega) ter vse druge pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji nagradne igre ali zaposleni v podjetjih, ki so kakorkoli povezani s poslovanjem Organizatorja.. Mladoletne osebe lahko sodelujejo v nagradni igri na podlagi pisne odobritve staršev oz. zakonitega zastopnika.

4.2  Posameznik v času trajanja nagradne igre v katerikoli poslovalnici Mol Slovenija toči vsaj 20 litrov goriva MOL EVO. Ob izpolnitvi obrazca na spletni strani www.mol.si ali www.zadenimini.si ali pri blagajni je udeleženec takoj vključen v končni žreb nagradne igre.

Posameznik v času trajanja nagradne igre v katerikoli poslovalnici Mol Slovenija toči vsaj 20 litrov goriva MOL EVO. Ob izpolnitvi obrazca na spletni strani wwww.zadenimini.si ali pri blagajni je udeleženec takoj vključen v končni žreb nagradne igre.

Vsak udeleženec, ki bo v nagradni igri sodeloval s prijavo na zgoraj naveden način, sodeluje v nagradni igri z največ 1 (eno) unikatno prijavo. Kot unikatna prijava šteje številka računa, to pomeni, da se vsak posamezni račun lahko uporabi samo enkrat. Posameznik lahko v nagradni igri sodeluje večkrat – vendar z različnimi računi. V primeru, da je račun z isto številko ponovno poslan s strani iste ali druge osebe, se ta prijava razglasi za neveljavno in ne bo uvrščena v žrebanje.

Vsak udeleženec, ki bo v nagradni igri sodeloval na zgoraj naveden način, mora originalni račun kot dokaz o nakupu, hraniti do konca nagradne igre. Iz računa mora biti razvidno, da je bilo iztočenih vsaj 20 litrov goriva.

4.3  S Prijavo v nagradno igro sodelujoči izrecno izjavlja, da je v celoti seznanjen s temi pravili nagradne igre in izjavlja, da se z njimi v celoti strinja. Prav tako se zavezuje, da bo v celoti spoštoval pravila nagradne igre.

NAGRADNI SKLAD

5. člen

5.1  Sklad nagrad vsebuje:

 • 30 x DARILNI BON ZA GORIVO v vrednosti 50 eur
 • 20x 100 € SET ZA NEGO VOZILA
 • 50 x 500 DODATNIH TOČK ZVESTOBE (nagrada ne presega 42 EUR)
 • GLAVNA NAGRADA: 1x avtomobil MINI Cooper v vrednosti 22.909 € z ddv.

5.2  Nagrad ni možno zamenjati za denar, druge nagrade ali storitve. Slike na promocijskem materialu so simbolične narave.

ŽREBANJE NAGRAD

6. člen

6.1  Žrebanje glavne nagrade bo potekalo med vsemi izpolnjenimi kuponi.

Glavno žrebanje se izvede 7.9.2020 med vsemi pravilnimi prijavami od začetka do konca nagradne igre.

7. člen

7.1  O poteku elektronskega žrebanja se mora voditi zapisnik, ki mora vsebovati: kraj in čas žrebanja, skupno število prijav, datum in naziv elektronskega ali drugega javnega medija, v katerem so bila Pravila nagradne igre objavljena, imena in priimki članov komisije, način žrebanja dobitnikov in naziv ter vrednost nagrade posameznega dobitnika. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije.

7.2  Rezultati žrebanja so dokončni, pritožba na rezultate žrebanja ni mogoča.

DOBITNIKI NAGRAD

8. člen

Imena in priimki ter kraj bivanja dobitnikov bodo objavljeni na spletni strani www.mol.si najkasneje v 10-ih delovnih dneh po žrebanju. Dobitniki nagrad bodo o prejeti nagradi obveščeni pisno po pošti.

Dobitniki nagrad s sodelovanjem in potrditvijo, da se strinjajo s splošnimi pogoji sodelovanja v nagradni igri, soglašajo, da se njihovo ime, priimek, kraj bivanja in fotografija ter prejete nagrade objavijo na omenjenih spletnih straneh. V primeru mladoletnikov je za objavo podatkov in fotografije na internetni strani potrebno pridobiti pisno soglasje zakonitih zastopnikov.

Organizator bo v imenu in za račun nagrajencev obračunal in plačal davčni odtegljaj v višini 25% za prejete nagrade skladno z veljavno zakonodajo.

Prejemnik nagradne igre je seznanjen, da lahko prejem nagrade vpliva na letni obračun dohodnine.

PREVZEM NAGRAD

9. člen

9.1  Dobitniki nagrade, ki so izpolnili pogoje po tem Pravilniku, dobijo nagrade po pošti v 30 dneh od datuma žrebanja, na naslov, ki ga bo dobitnik posredoval organizatorju. O pošiljki bo organizator dobitnika obvestil. Glavna nagrada bo dobitniku vročena osebno, o načinu predaje bo dobitnik natančno obveščen.

9.2  Mladoletnik je lahko dobitnik nagrade in jo lahko prejme v primeru, da starši ali zakoniti zastopniki mladoletnika pisno pristanejo in se strinjajo s tem Pravilnikom in nagrado v imenu mladoletnika tudi prevzamejo.

9.3  S trenutkom prevzema nagrade oziroma po potrebi s podpisom posebnega dogovora ali izjave o prevzemu nagrade, prenehajo vse obveze Organizatorja do dobitnika.

9.4  V roku 8 dni od dne, ko se dobitnika obvesti o prejemu nagrade mora dobitnik nagrade organizatorju posredovati naslednje podatke:

 • Naslov stalnega ali začasnega prebivališča,
 • davčno številko

V primeru, da je dobitnik nagrade tujec, ki nima slovenske davčne številke, mora predložiti samo osebni dokument, iz katerega se lahko razberejo identifikacijski podatki (ime in priimek, naslov, kraj prebivanja, država prebivanja, država davčnega rezidentstva, številka osebnega dokumenta, identifikacijska številka za davčne namene dodeljena v državi rezidentstva).

Nerezidenti, ki imajo slovensko davčno številko, morajo poleg navedenega obvezno priložiti tudi svojo slovensko davčno številko.

9.5  Nagrada se ne podeli, izžrebanec pa izgubi pravico do nagrade, če izžrebanec:

 • V roku 8 dni ne posreduje vseh zahtevanih točnih podatkov,
 • Ne izkaže svoje istovetnosti z veljavnim osebnim dokumentom,
 • Krši pravila ali ne izpolnjuje pogojev za sodelovanje v nagradni igri ali če ne sodeluje v nagradni igri na v teh pravilih opredeljen način,
 • Pisno ali ustno izrazi voljo, da se nagradi odpoveduje,
 • Nagrade ne prevzame v roku 14 dni od prvega poskusa vročitve ali v primeru,
 • Če nagrajenca ni mogoče obvestiti o pravici do nagrade na komunikacijske poti, ki jih je nagrajenec v okviru sodelovanja v nagradni igri posredoval prireditelju.

9.6  Nagrade ni mogoče prenesti na tretjo osebo ali pri organizatorju unovčiti za gotovino ali zamenjati za drugo nagrado.

9.7  V primeru, da se nagrada ne podeli zaradi razlogov navedenih v tem pravilniku se izvede ponovno žrebanje za posamezne nagrade, ki niso bile podeljene.

PREKINITEV NAGRADNE IGRE

10. člen

Nagradna igra se lahko prekine samo v primeru, da nastopijo okoliščine, za katere Organizator ni odgovoren, oziroma jih ni mogel preprečiti, odpraviti ali se jim izogniti. Sodelujoči bodo o morebitni prekinitvi nagradne igre obveščeni preko elektronskih ali drugih javnih medijev.

VARSTVO PODATKOV

11. člen

11.1  Organizator se obvezuje, da bo vse prejete osebne podatke obdeloval in varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in Splošno uredbo EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR).

Sodelujoči v nagradni igri Organizatorju kot upravljavcu osebnih podatkov dovoljujejo, da do preklica sodelujočega vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko njihovih zbranih osebnih podatkov izključno za namene obveščanja o nagradni igri. Sodelujoči v nagradni igri lahko pošlje pisni preklic soglasja za obdelavo podatkov na naslov Agencija Novelus, Ulica Heroja Nandeta 37, 2000 Maribor. Organizator je dolžan osebne podatke izbrisati iz svojih evidenc v roku 15-ih dni od prejema zahteve. Sodelujoči ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.

11.2  Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre. Sodelujoči je seznanjen in se izrecno strinja, da lahko Organizator posamezna opravila v zvezi z obdelavo pridobljenih osebnih podatkov zaupa pogodbenemu obdelovalcu, skladno z veljavno zakonodajo.

KONČNE DOLOČBE

12. člen

12.1  Sodelujoči, ki sodeluje v nagradni igri s prijavo izrecno izjavlja, da je seznanjen s Pravilnikom sodelovanja v nagradni igri ter z njim soglaša. Pravilnik prične veljati z dnem javne objave na spletnih straneh www.mol.si.

Organizator si pridržuje pravico do sprememb Pravilnika, če to zahtevajo vzroki tehnične ali izvedbene narave, vzroki na strani javnosti ter drugi vzroki (višja sila). Spremembe bodo komunicirane pisno.

Za predmetna pravila nagradne igre velja pravo, veljavno na območju Republike Slovenije.

Za spore, nastale v zvezi s to nagradno igro, ki jih ne bo mogoče sporazumno rešiti, bo pristojno stvarno pristojno sodišče v Mariboru.

Maribor, dne, 11.06.2020

Organizator za MOL Slovenija, d.o.o.:
Agencija Novelus, d.o.o.

Skupina MOL zagotavlja nenehno varnost oskrbovanja z optimiziranimi poslovnimi in finančnimi ukrepi

 • Skupina MOL je implementirala zdravstvene, varnostne, poslovne in finančne ukrepe v odziv na pandemijo COVID-19 in ekonomsko situacijo
 • Poslovanje in proizvodnja se nemoteno nadaljujeta z optimiziranimi poslovnimi načrti in proizvedenimi količinami kjerkoli je to potrebno

8. april 2020Skupina MOL je implementirala ukrepe ne samo, da bi zmanjšala vpliv trenutne situacije na Skupino, ampak tudi zato, da bo Skupina MOL prišla iz krize še močnejša. Družba se osredotoča na zagotavljanje zdravja in varnosti zaposlenih, prilagoditvi poslovanja, da se minimizira širjenje koronavirusa in prilagoditvi proizvedenih količin trenutnemu tržnemu povpraševanju. Operativni in kapitalski izdatki se bodo zmanjšali z namenom ohranjanja sredstev in obvladovanju izzivajočih časov tudi v primeru dlje trajajoče krize.

Nenehno prilagajoča se spreminjajoči se situaciji, je Skupina MOL v preteklih nekaj tednih implementirala različne ukrepe in kreirala nove rešitve, da bi zmanjšala verjetnost okužbe pri zaposlenih in strankah. Ti preventivni ukrepi so v veljavi tako v maloprodaji kakor tudi v Downstream in Upstream lokacijah. Ukrepi  podpirajo socialno distanciranje, povečujejo ozaveščanje o pomenu higiene, zagotavljajo zaščitno opremo našim sodelavcem, vključujejo spremembe obratovalnih časov na prodajnih mestih, v obratih in lokacijah raziskav in razvoja Skupine MOL, vključujejo testiranje ključnih operativnih področjih in spodbujajo delo od doma kjerkoli je le-to možno.

COVID-19 ukrepi v različnih državah kjer posluje Skupina MOL vključujejo delne ali popolne omejitve ter znatno zmanjšanje ekonomskih aktivnosti v ključnih državah regije osrednje in vzhodne Evrope. Z namenom prilagoditi se tem razmeram, je Skupina MOL posodobila svoje finančne in poslovne načrte.

Zaradi negotovosti o trajanju in vplivu pandemije, ekstremne nestanovitnosti zunanjega okolja in nepredvidljivosti povpraševanja, je oziroma bo Skupina MOL

 • znižala svoj EBITDA načrt za leto 2020;
 • znižala porabo kapitala za okrog 25% na pod 1,5 milijarde USD v letu 2020, po revizij projektov in prestavitvi nebistvenih investicij;
 • zaključila celovito revizijo operativne porabe z namenom ohranjanje denarnih sredstev;
 • ohranila zadostno likvidnost tudi po zaključku transakcije z ACG, z okoli 2,0-2,5 milijarde USD, da bi odpravila potencialno dolgotrajnejšo krizo in izkoristila priložnosti, enkrat, ko se situacija povrne v normalno; in
 • v celoti zadržala dobiček po obdavčitvi od leta 2019, dokler se stanje ne normalizira, ko bodo morda izplačane kot dividende, če bi se delničarji tako odločili.

Zsolt Hernádi, Predsednik uprave Skupine MOL je povedal:

»Svet se sooča z izzivom brez primerjave. V zadnjih nekaj tednih so se naša življenja popolnoma spremenila. Čeprav je energetska industrija boljše pozicionirana za soočanje z gospodarskimi padci kot nekatere ostale, je prav tako vstopila v obdobje  negotovosti s kakršnim se verjetno še nikoli ni srečala, s scenariji, ki vključujejo ekstreme kakršne si je bilo težko predstavljati še nekaj tednov nazaj.

Skupina MOL je svojo prilagodljivost dokazala že mnogokrat prej; v preteklosti smo videli in premagali številne situacije. Dokazali smo, da smo sposobni uspešno poslovati v zelo nepredvidljivih zunanjih okoljih, zahvaljujoč naših visokokakovostnim sredstvom, našemu odpornemu, integriranemu poslovnemu modelu in najpomembnejše, naši predani, visoko strokovni ekipi. Skupina MOL vstopa v to težko obdobje v dobri formi – in prepričan sem, da bo iz njega prišla še močnejša ter zagotovo s pomembnimi lekcijami, ki se jih bomo naučili.

Na koncu vse pripelje do investicij v naš človeški kapital – do predanega dela skoraj 25.000 mojih sodelavcev. Imamo mnogo sredstev v številnih državah, ampak naši ljudje so ključ našega uspeha. Delamo in bomo delali vse kar je v naši moči, da zaščitimo njihovo zdravje, še posebej vseh tistih, ki morajo biti fizično prisotni na naših lokacijah, da bi zagotovili poslovno kontinuiteto ter varnost oskrbovanja.

Ponosen sem na moje sodelavce, ki so prišli do ideje, da bi našo proizvodnjo linijo za maziva zamenjali za proizvodnjo dezinfekcijskih tekočin. Če bi v normalnih časih to prav tako lahko bila dobra poslovna priložnost, je danes naša odgovornost, da podajmo inovativne ideje in rešitve, ki pripomorejo k zajezitvi širjenja virusa, varujejo naše zaposlene in podpirajo države ter lokalne skupnosti v državah kjer poslujemo. Osebno verjamem, da način kako se podjetje obnaša v krizi, pokaže njegov pravi karakter in moč. Skupina MOL je odločena biti vir stabilnosti v svetu negotovosti in bo znova dokazala, da ima mesto v »ligi prvakov« energetskih podjetij.«

Poslovne spremembe v ključnih poslovnih segmentih:

 • v segmentu Upstream (raziskave in proizvodnja) je bila v prvem četrtletju proizvodnja okrog 110 tisoč sodčkov ekvivalenta nafte na dan. Manjše povpraševanje po gorivih, polne skladiščne kapacitete in zmanjšan obseg obratovanja rafinerij, lahko privedejo do začasnega zmanjšanja proizvodnje na nekaterih naših mednarodnih lokacijah, kar se lahko potencialno izravna z večjo količino sodčkov zaradi nižje cene nafte. V luči negotovega makroekonomskega okolja, spreminjamo proizvodni načrt na 115-120 tisoč sodčkov ekvivalenta nafte na dan iz 120 tisoč sodčkov (vključujoč tudi 6-mesečni prispevek ACG lokacije). Uvedli smo niz akcij za prilagoditev izdatkov in portfelja.  
 • Downstream – omejitve v ključnih državah poslovanja se kažejo v rezultatih znatno nižjega povpraševanja za 20 – 40% v ključnih produktnih skupinah. Medtem ko je to ustvarilo izzive in potrebo po optimizaciji naših visokokakovostnih Downstream sredstev, izkoriščamo trenutno atraktivne marže z ohranjanjem delovanja naših rafinerij, četudi po nižjih cenah. Skupina MOL nadaljuje z zagotavljanjem varnosti pri oskrbi z naftnimi in kemijskimi proizvodi v vseh naših ključnih državah.
 • Storitve za kupce – maloprodaja. Po močnem poslovnem in finančnem uspehu v prvem četrtletju, je Skupina MOL zabeležila padec prodaje saj so meje zaprte in družbene aktivnosti omejene. Kot rezultat tega se Skupina MOL osredotoča na zanesljivo oskrbovanje v naši celotni mreži in na ohranjanje pozitivnega denarnega toka. Tudi tukaj so bili načrti za leto 2020 znižani, saj se ne ve kako dolgo bodo v veljavi ukrepi prepovedi ne-nujnih potovanj.
×