Spletne strani MOL Slovenija d.o.o. uporabljajo piškotke (majhne datoteke podatkov, ki se izmenjujejo med strežnikom in stranko), kar omogoča boljšo izkušnjo pri uporabi spletne strani za obiskovalce in s tem boljše storitve, ki so jih deležni.
Zbiramo tudi anonimne statistične podatke z namenom izboljšanja funkcionalnosti in delovanja naše spletne strani.


Več na Politika zasebnosti
Facebook Youtube Linkedin Instagram

Filtriranje novic glede na datum:

Filtriranje novic glede na ključno besedo:

Pravila za sodelovanje v nagradni igri "Dobre stvari so 3"

1. člen (Splošne določbe)

(1) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre „DOBRE STVARI SO 3” (v nadaljevanju: nagradna igra).

(2) Organizatorja nagradne igre sta: AGENCIJA NOVELUS, d.o.o, Ulica heroja Nandeta 37, 2000 Maribor in Infonet media d. d., Stegne 11b, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju producenta).

(3) Pokrovitelj nagradne igre je MOL SLOVENIJA d.o.o., Lendavska ulica 24, 9000 Murska Sobota (v nadaljevanju pokrovitelj).

(4) Pravila nagradne igre so javno objavljena na spletni strani MOL Slovenija (https://mol.si/si/o-nas/za-medije/sporocila-za-javnost)

 

2. člen (Trajanje nagradne igre)

Nagradna igra poteka od vključno 19. 6. 2017 do vključno 7. 7. 2017.

 

3. člen (Pogoji sodelovanja)

1. Sodelujejo lahko državljani Republike Slovenije, rezidenti Republike Slovenije in državljani držav članic Evropske unije, ki so starejši od 18 let. Če je nagrajenec mlajši od 18 let, ga mora zastopati oseba, starejša od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da zastopa omenjeno mladoletno osebo.

2. Uslužbenci producentov ali pokrovitelja, ter njihovi najbližji sorodniki (vključno z zunajzakonskimi partnerji), kot tudi uslužbenci vseh, s producentoma ali pokroviteljem povezanih pravnih oseb oziroma oseb, povezanih z omenjeno akcijo, ne morejo sodelovati v nagradni igri. Tudi vsi ostali, ki sodelujejo, ne smejo imeti nikakršne podpore s strani zgoraj omenjenih. Vsako takšno sodelovanje se šteje za neveljavno. Pravne osebe in s.p.-ji v nagradnih vprašanjih in objavah ne morejo sodelovati.

3. Pogoj za sodelovanje je, da se sodelujoči strinjajo s pravili nagradne igre. Šteje se, da s sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči pristane na vse pogoje in pravila v zvezi z nagradno igro.

 

4. člen (Sistemizacija nagradne igre ''Dobre stvari so 3'')

1. V času trajanja nagradne igre je v nagradni igri mogoče sodelovati preko naslednjih kanalov:

 • Facebook strani radia Antena,
 • pravilno izpolnjenega kupona, oddanega na enem od treh bencinskih servisih MOL v Ljubljani: MOL BTC, Letališka cesta 24, 1000 LJUBLJANA, MOL Rudnik, Premrlova ulica 10, 1000 Ljubljana in MOL Bratislavska cesta 11, 1000 Ljubljana.
 • Sodelovanje oz. žreb kroglic na treh bencinskih servisih MOL v Ljubljani: MOL BTC, Letališka cesta 24, 1000 LJUBLJANA, MOL Rudnik, Premrlova ulica 10, 1000 Ljubljana in MOL Bratislavska cesta 11, 1000 Ljubljana in v TUŠ Supermarket BTC Ljubljana, Bratislavska cesta 9, 1000 Ljubljana.

2. Nagradno igro lahko po nagradah delimo na tri posamične segmente:

 • Nagradna igra za glavno nagrado.
 • Nagradna igra za dnevne nagrade z Radiem Antena.
 • Nagradna igra z žrebanjem kroglic.

 

5. člen (Način sodelovanja v nagradni igri za glavno nagrado)

1. Osebe lahko v nagradni igri za glavno nagrado sodelujejo s popolno in veljavno prijavo preko naslednjih kanalov:

 • Sodelovanje preko Facebook strani Radia Antena
 • Oddaja zbirnega kupona na enem od bencinskih servisov MOL v Ljubljani, ki mora biti pravilno in popolno izpolnjen.

2. Udeleženci lahko zbirni kupon pridobijo na treh MOL bencinskih servisih v Ljubljani (MOL BTC, Letališka cesta 24, 1000 Ljubljana, MOL Rudnik, Premrlova ulica 10, 1000 Ljubljana in MOL Bratislavska, Bratislavska cesta 11, 1000 Ljubljana. Zbirni kupon lahko pridobijo tudi na lokacijah promocijskih aktivnosti, povezanih s to nagradno igro (TUŠ supermarket na Bratislavski in Citypark v Ljubljani). Pravilno izpolnjen zbirni kupon šteje za oddan na pravilen način, kadar ga udeleženci v nagradni igri oddajo v za to namenjena mesta na treh bencinskih servisih MOL v Ljubljani (pri tem udeležencem pomagajo zaposleni na BS MOL).

3. Za pravilno izpolnjen zbirni kupon šteje kupon, ki vsebuje vse tri (3) potrebne žige – en (1) žig sodelujoči pridobi z nakupom v vrednosti 10 € ali več na katerem od treh bencinskih servisih MOL v Ljubljani: MOL BTC, Letališka cesta 24, 1000 LJUBLJANA, MOL Rudnik, Premrlova ulica 10, 1000 Ljubljana in MOL Bratislavska cesta 11, 1000 Ljubljana) in hkrati vsebuje vse, na zbirnem kuponu zahtevane, podatke o udeležencu nagradne igre.

4. V nagradni igri preko Facebook strani Radia Antena lahko udeleženci sodelujejo na način, da v komentarju Facebook objave s pozivom za sodelovanje v nagradni igri, označijo še dva prijatelja s katerima bi delili nagrado. Vsak posameznik lahko v nagradni igri na FB Radia Antena sodeluje večkrat, vendar le 1x na posamezno objavo s pozivom za nagradno igro na Fb Radia Antena. Pravilno sodelovanje v večih objavah zagotavlja večjo verjetnost  za žreb.

5. Vsak posameznik lahko v nagradni igri za glavno nagrado preko kuponov, ki jih lahko odda na vseh treh zgoraj navedenih bencinskih servisih v Ljubljani, sodeluje večkrat. Več pravilno in popolno izpolnjenih kuponov zagotavlja višjo verjetnost za žreb.

6. V postopku žreba za glavno nagrado bodo združene vse popolne in pravilne prijave udeležencev nagradne igre, oddane preko kanalov, naštetih zgoraj. Sodelovanje preko več kanalov zagotavlja višjo verjetnost za žreb.

 

6. člen (Način sodelovanja v nagradni igri Dobre stvari so 3 za dnevne nagrade z Radiem Antena)

1. Radio Antena bo med vsemi prijavljenimi, ki bodo na Fb strani Radia Antena sodelovali na zgoraj opisan način, vsak dan v času trajanja akcije izžrebal nekaj sodelujočih in jih poklical v eter Radia Antena. Poslušalci bodo v etru odgovorili na vprašanje, kako bi porabili denar v primeru osvojitve glavne nagrade in koga so še označili v komentarju. S tem osvojijo dnevno nagrado, ki je opredeljena v 8. členu teh pravil.

2. S sodelovanjem preko FB strani Radia Antena udeleženci soglašajo s sodelovanjem v nagradni igri za dnevne nagrade. Podrobnosti in pravila sodelovanja za dnevne nagrade bodo objavljena v tekstu ene ali več objav na FB strani Radia Antena.

 

7. člen (Način sodelovanja v nagradni igri »Dobre stvari so 3« z žrebanjem kroglic ob nakupu na treh izbranih bencinskih servis MOL)

1. V nagradni igri z žrebanjem kroglic na treh bencinskih servisih MOL v Ljubljani: MOL BTC, Letališka cesta 24, 1000 LJUBLJANA, MOL Rudnik, Premrlova ulica 10, 1000 Ljubljana in MOL Bratislavska cesta 11, 1000 Ljubljana ter v TUŠ Supermarket BTC Ljubljana, Bratislavska cesta 9, 1000 Ljubljana.), lahko posamezniki sodelujejo v nagradni igri žrebanja kroglic. Vsak posameznik, ki je upravičen do sodelovanja, ima en (1) poskus žrebanja kroglic.

2. Posameznik je upravičen do sodelovanja v nagradni igri oziroma do poskusa žrebanja v sledečih taksativno naštetih primerih:

 • Ob predložitvi računa, ki izkazuje nakup na istem bencinskem servisu MOL, kjer poteka žrebanje kroglic in ni starejši od 30 min.
 • Z odgovorom na nagradno vprašanje dneva.

3. Ko udeleženec izžreba kroglico, jo predloži promotorki na licu mesta, ta pa mu izroči nagrado, v kolikor je izžrebal kroglico, ki je dobitna. Dobitne kroglice so tiste, na katerih je nagradna jasno označena. Različne nagrade med seboj niso zamenljive, prav tako nagrade ne gre zamenjati za njeno vrednost v denarju.

4. Udeležencem pri žrebu pomagajo promotorji na licu mesta, prav tako pa bodo podrobnosti o samem poteku žreba oz. navodila za slednjega objavljena na vidnem mestu na lokaciji žreba.

 

8. člen (Nagrade)

1. Nagradna igra ''Dobre stvari so 3'' je nagradna igra v reklamne namene. Nagrade so razdeljene v 3 segmente:

 • Nagrada v nagradni igri za glavno nagrado,
 • nagrade v nagradni igri za tedensko nagrado z Radiem Antena,
 • nagrade v nagradni igri z žrebanjem kroglic.

2. Nagrada v nagradni igri za glavno nagrado oziroma glavna nagrada je: 3 x DARILNI BON v vrednosti 1000 €. Ob prejemu nagrade mora nagrajenec definirati dve osebi, katere, poleg njega, prejmejo vsaka po en (1) bon v vrednosti 1000€. Vrednostni bon oz. znesek glavne nagrade podjetje MOL nagrajencu in z nagrajenčeve strani izbranima osebama izroči v obliki vrednostnih kartic, unovčiti pa ga je možno za celoten prodajni program na bencinskih servisih MOL po Sloveniji.

3. Nagradno žrebanje glavne nagrade bo potekalo v roku enega tedna po zaključku nagradne igre. Pri izvedbi žrebanja je prisotna 3-članska komisija producenta, ki jo sestavljajo: Žiga Gombač, urednik Radia Antena, Jerica Zupan, voditeljica Radia Antena in Rok Ostrež, vodja promocijskih akcij Radia Antena. Nagrajenec bo o nagradi obveščen po telefonu ali preko spletnega portala Facebook (odvisno ali je sodeloval preko kupona oddanega na bencinskih servisih MOL ali na Facebooku Radia Antena).

4. Nagrade za  dnevno nagrado z Radiem Antena se podeljujejo dnevno. Čas izbire nagrajencev in način obveščanja nagrajencev o nagradi bo določen s strani Radia Antena. Dnevna nagrada je vrednostni bon v vrednosti 20€, ki ga nagrajenec prejeme v obliki vrednostne kartice, unovčiti pa ga je možno za celoten prodajni program na bencinskih servisih MOL po Sloveniji. Vrednost dnevne nagrade se lahko izkoristi samo ob enkratnem nakupu in denarja v primeru nakupa, manjšega od 20€, ne vračamo.

5. Nagrajenec in dve, z njegove strani definirani osebi, glavno nagrado prevzamejo ob predložitvi osebnega dokumenta na sedežu podjetja MOL Slovenija d.o.o., ali preko prevzema priporočene pošte. Dnevne nagradne nagrajenci prevzamejo osebno z osebnim dokumentom na BS MOL Bratislavska, Bratislavska cesta 11, 1000 Ljubljana.

6. Nagrade v nagradni igri z žrebanjem kroglic se delijo na več različnih tipov nagrad majhne vrednosti, katere nagrajenec prejme na licu mesta, ali pa za njih prejme vrednostni kupon (veljaven na bencinskem servisu MOL), katerega mora unovčiti do, na kuponu, določenega datuma. Posameznik lahko izžreba prazno kroglico ali kroglico, katera vsebuje nagrado. Dobitnih kroglic je več tipov oziroma obstaja več različnih nagrad, med seboj niso zamenljive in ne obstaja možnost zamenjave dobitne kroglice oz. nagrade za gotovino. Nagrade je potrebno prevzeti na licu mesta.

7. Nagrade v nagradni igri ''Dobre stvari so 3'' niso prenosljive ali zamenljive.

8. Nagrad nagradne igre '' Dobre stvari so 3'' ni možno zamenjati za gotovino.

9. Nagrajenci nagradne igre '' Dobre stvari so 3'' krijejo vse stroške povezane s prevzemom nagrade (morebitne potne stroške ipd.).

10. Odločitev producentov glede vseh zadev je dokončna in je ni moč spremeniti. Producenta si pridržujeta pravico, da z izločitvijo iz igre kaznujeta vsak sum ali izvedbo goljufije v spletni igri.

11. Dohodnino, vključno z akontacijo dohodnine za prejeto nagrado in morebitne druge dajatve, opredeljene v zakonodaji Republike Slovenije, krije in obračuna pokrovitelj nagradne igre. Prav tako se nagrajenci strinjajo in so seznanjeni s tem, da se lahko s prejemom nagrade uvrstijo v višji dohodninski razred. V tem primeru nosijo vso finančno odgovornost in posledice sami. V skladu z zakonom o davčnem postopku so prejemniki nagrade dolžni pred prejemom nagrade predložiti davčno številko. Nagrajenci bodo morali tako podpisati Prevzemno potrdilo, v katerega bodo morali vpisati svoje ime, priimek, naslov in davčno številko. Ta podatek pokrovitelj potrebuje zaradi plačila akontacije dohodnine v primerih, ko nagrada presega vrednost 42 EUR. Dobitek v nagradnih vprašanjih ali objavah je po točki 3. člena odstavka 105. ZDoh-2 obdavčen kot drugi dohodki, vendar le, če njegova vrednost presega 42 EUR (108. Člen ZDoh-2, Ur.l.RS, št. 117/2006). Akontacijo dohodnine sicer plača pokrovitelj.

12. V primeru, da se nagrajenec ne strinja s posredovanjem podatkov zahtevanih na Prevzemnem potrdilu, se s tem odpove nagradi in ekipa producenta ponovi žreb in izžreba drugo osebo. V primeru, da se oseba (definirana s strani nagrajenca) ne strinja s posredovanjem podatkov, zahtevanih na Prevzemnem potrdilu, mora nagrajenec definirati novo osebo. S podpisom prevzemnega potrdila se šteje, da se osebe, definirane s strani nagrajenca, strinjajo s pravili nagradne igre.

 

9. člen (Varstvo osebnih podatkov)

1. Z izpolnjenim podatkom o naslovu elektorskega naslova, kot je to določeno v 3. odst. 4. člena teh pravil, sodelujoči izrecno potrjuje, da je v celoti seznanjen s temi pravili nagradne igre ter se z njimi izrecno strinja.

2. Z izpolnjenim elektronskim naslovom sodelujoči izrecno soglaša z zbiranjem osebnih podatkov v namen nagradne igre. Z izpolnjenim elektronskim naslovom se sodelujoči izrecno strinjajo tudi z zbiranjem podatkov v marketinške namene in soglašajo, da se jim s strani Pokrovitelja, Producentov in s producentoma povezanih oseb po pošti in drugih medijih (gsm, e-pošta) pošilja ankete, obvestila o svojih akcijah, novih izdelkih in nagradnih igrah. Vsakdo ima pravico kadarkoli zahtevati prenehanje obveščanja (v pisni obliki), in sicer tako, da na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. pošljejo elektronsko pošto s svojo telefonsko številko.

3. Pokrovitelj, Producenta in s producentoma povezane osebe se zavezujejo, da bodo osebne podatke, zbrane v okviru te nagradne igre, varovali v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) (Ur.l.RS, št. 94/2007-UPB1) in Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot) (Ur.l.RS, št. 20/1998 s spremembami in dopolnitvami), ter da jih ne bodo posredovali tretjim osebam. Vsi sodelujoči v nagradnih vprašanjih in objavah soglašajo, da lahko producenta in pokrovitelj javno objavijo njihovo ime in priimek v primeru prejema nagrade.

 

10. člen (Reklamacije)

Vse morebitne reklamacije v zvezi z nagradno igro ter v zvezi z nagradami lahko pošljete na elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. ali pokličete na številko 08/205 15 51.

 

11. člen (Dodatne informacije o nagradni igri)

1. Pogoje nagradne igre je potrebno tolmačiti v skladu s slovensko zakonodajo.

2. Producenta imata pravico umakniti, spremeniti ali dopolniti pravila sodelovanja v nagradni akciji, ki jo ustvarjata.

 

Maribor, 15. 6. 2017

 

Treningi varne vožnje za zaposlene MOL Slovenija

Treningi varne vožnje za zaposlene MOL Slovenija

V podjetju MOL Slovenija izvajamo številne programe promocije zdravja in varnosti na delovnem mestu. Eden izmed njih je tudi organizacija treningov varne vožnje, kjer udeleženci preživijo dan na poligonu, ki jim omogoča doživeti različne situacije, ki se lahko pripetijo udeležencem cestnega prometa. Pod skrbnim očesom inštruktorja, so zaposleni osvežili znanje o tem kaj vse lahko povzroči nesrečo in kako se ji izogniti. To je še posebej pomembno za vse zaposlene, ki so dnevno na službenih poteh in so zato pogosti udeleženci v cestnem prometu. Osvežitev znanja vsekakor pripomore k večjemu ozaveščanju, tudi zato, ker čez nekaj časa vožnja postane rutina - kar pa nas lahko hitro pripelje v situacijo, kjer si lahko mislimo “to se pa meni ne more zgoditi”. Praktične izkušnje na poligonu dokazujejo, da nihče ni popoln voznik in da je vsak lahko hitro udeležen v nesreči, včasih je potreben samo trenutek naše nepozornosti. Zatorej je glavni namen programa poleg našega truda za varnost zaposlenih tudi, da se vsi skupaj spomnimo, da moramo od trenutka, ko se usedemo v avtomobil, posvečati posebno pozornost naši vožnji.

 

Zlata MOL kartica prinaša velike poletne ugodnosti

ZLATA MOL KARTICA PRINAŠA VELIKE POLETNE UGODNOSTI

Poletje je tik pred vrati in kljub temu, da temperature hitro naraščajo, podjetje MOL Slovenija skrbi za nižanje cen. Letošnje poletje bomo razvajali naše imetnike Zlatih kartic tako, da bomo potovanje po hrvaških cestah olepšali s prav posebnimi ugodnostmi.

Mednarodna Zlata kartica Skupine MOL

Zlata kartica skupine MOL je kartica na odloženo plačilo, ki je sprejeta na mednarodni ravni, kar pomeni, da lahko z njo plačujete na več kot 3.200 bencinskih servisih v različnih evropskih državah. Namenjena je podjetjem in organizacijam, ki svojo poslovno dejavnost vršijo tudi izven meja Slovenije in z uporabo kartice preprosto in udobno plačujejo ter koristijo razne ugodnosti.

Poletni prihranek na gorivu

V času poletne sezone od 1. maja 2017 pa vse do 30. septembra 2017 boste lahko na bencinskih servisih TIFON z našo Zlato kartico skupine MOL točili s popustom. Samo za vas bo cena standardnega goriva na avtocestnih servisih nižja za 0,16 HRK/liter ter na ostalih bencisnkih servisih za 0,11 HRK/liter. Ob točenju premium goriva pa boste deležni še višjega popusta; in sicer 0,20 HRK/liter na avtocestnih bencinskih servisih in 0,15 HRK/liter na ostalih. Napolnite svoje vozilo z gorivom na bencinskih servisih TIFON z Zlato kartico skupine MOL in popust se vam bo v promocijskem obdobju obračunal samodejno. Seznam celotne mreže bencinskih servisov Tifon najdete tukaj: www.molgroupcards.com.

Brezplačno kosilo

Uživajte prednosti uporabe Zlatih kartic Skupine MOL tudi v času kosila. Vsem voznikom avtobusa ali turističnim vodnikom v času trajanja akcije podarjamo brezplačno okusno kosilo na bencinskih servisih Tifon opremljenih z Marche restavracijami. Vse, kar morate storiti je, da pokažete svojo Zlato kartico, izpolnite informativni obrazec in že lahko uživate ob toplem obroku. Vabljeni!

Adijo stres za zaposlene v MOL Slovenija

ADIJO STRES ZA ZAPOSLENE V MOL SLOVENIJA

Podjetje MOL Slovenija je za svoje zaposlene organiziralo delavnico Adijo stres. Zaposleni, ki so se želeli udeležiti zanimive delavnice, so izvedeli veliko koristnih informacij kako se soočati s stresom. Evropska Agencija za varnost in zdravje pri delu je tako na primer poročala, da stalno delo pod pritiskom lahko vodi do kar 5- krat več nesreč. Zatorej je pomembno znati kako se soočati s pritiski in kako delati učinkovito in zdravo pod pritiskom, oziroma stres spremeniti v pozitivno motivacijo. Ob tej priložnosti so se zaposleni na prostovoljni ravni lahko udeležili celodnevne delavnice, kjer so izvajali vaje, ki temeljijo na tradicionalni kitajski medicine – vaje za sprostitev, dihanje in pomirjanje, spoznali so akupresurne točke, se naučili kaj pomeni moč navad in kako jih spremeniti iz veliko praktičnimi prikazi poskrbeli za zdravje in zadovoljstvo pri delu in doma. S tovrstno iniciativo je podjetje MOL Slovenija še enkrat več demonstriralo, da smo delodajalec z visoko ravnijo ozaveščenosti o zdravju zaposlenih. Poleg številnih že uveljavljenih iniciativ in programov za zdravje zaposlenih, je tudi zadnja tovrstna iniciativa – delavnica Adijo stres, bila ocenjena kot odlična, drugačna in dobrodošla s strani zaposlenih.

MOL Slovenija objavlja javni razpis za partnersko upravljanje bencinskih servisov - Slovenska Bistrica in Ljubljana

DOKUMENTI ZA PRENOS

Kontakt za razpis: 02 530 33 10

Oba dokumenta pošljite po pošti na naslov:

MOL Slovenija d.o.o.,
Lendavska ulica 24,
9000 Murska Sobota

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri "MOL podarja"

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri »MOL podarja. Ob prihodu MOL v Mestno občino Ljubljana podarjamo za eno leto goriva.«

S temi pravili so urejena pravila sodelovanja in izvedba nagradne igre »MOL podarja. Ob prihodu MOL v Mestno občino Ljubljana podarjamo za eno leto goriva.«

1) Organizator nagradne igre

Organizator nagradne igre »MOL Podarja. Ob prihodu MOL v Mestno občino Ljubljana podarjamo za eno leto goriva.« (v nadaljevanju: nagradna igra) je MOL SLOVENIJA, trgovsko podjetje d.o.o., Lendavska ulica 24, 9000 Murska Sobota (v nadaljevanju: organizator).

2) Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je promocija in izvajanje trženjskega komuniciranja organizatorja, promocija blagovne znamke MOL in Fresh Corner, posredno pospeševanje prodaje in oblikovanje trženjske baze kontaktov.

3) Pogoji in način sodelovanja v nagradni igri

Sodelovanje v nagradni igri je mogoče od 13. 12. 2016 do vključno 15. 1. 2017 na izbranih bencinskih servisih MOL v Sloveniji, to je MOL BTC, Letališka 24, 1000 Ljubljana in MOL Rudnik, Premrlova 10, 1000 Ljubljana.

Nagradna igra se zaključi  15. 1. 2017. Žrebanje se izvede po koncu nagradne igre, najkasneje do 31.1.2017. V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe, z naslednjimi omejitvami:

-V nagradni igri ni dovoljeno sodelovati zaposlenim v družbi MOL Slovenija, d. o. o., upravljavcem bencinskih servisov MOL in njihovim zaposlenim ter njihovim ožjim družinskim članom.

-V nagradni igri lahko sodelujejo le rezidenti Republike Slovenije. Nagrajenci glavne nagrade in morebitnih posebnih nagrad so tako lahko samo osebe z rezidentstvom (in davčno številko) Republike Slovenije.

Načini sodelovanja

Nakup izdelkov na bencinskih servisih MOL ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Pogoj za sodelovanje je, da so udeleženci seznanjeni in se strinjajo s pravili nagradne igre. Sodelovanje v nagradni igri bo omogočeno le osebam, ki bodo pri obisku izbranega bencinskega servisa MOL oddali pravilno izpolnjen letak na, za oddajo, posebno določeno in označeno zbirno mesto.

S sodelovanjem v žrebanju soglašate, da se vse materialne avtorske pravice prenesejo na organizatorja nagradne igre. Organizator nagradne igre lahko podatek o zmagovalcu javno objavi v celoti ali skrajšani obliki, v kateremkoli mediju.

4) Žrebanja in opisi nagrad Skupni sklad za nagrade zajema:

Glavno nagrado, ki zajema enkrat (1) gorivo v vrednosti enoletne povprečne porabe osebnega vozila v Sloveniji*;

nagrado, ki zajema 20 pranj kateregakoli progama po izboru v avtomatskih pralnicah na bencinskih servisih MOL Slovenija.

3., 4. in 5. nagrada:

Bon v vrednosti 40 EUR z ddv.

*Vrednost glavne nagrade je določena glede na povprečno število prevoženih kilometrov na leto za osebno vozilo za vsa goriva v letu (12.653 km) in povprečno porabo osebnega vozila za vsa goriva v l/100 km v letu 2014 (6,7 l/100 km). Upoštevana cena za liter goriva Eurosuper 95 na dan . Vir: Statistični urad Republike Slovenije. Končna vrednost nagrade tako znaša 1.052,91 € in bo izplačana na zeleno kartico MOL.

Pri žrebu bodo upoštevane vse prijave, ki jih je finalist oddal (tri ali več, vendar največ dvajset). V primeru, da sodelujoči vendarle odda več kot dvajset prijav, se bo v glavno žrebanje uvrstil zgolj s prvimi dvajsetimi prijavami. Sodelujoči lahko kadarkoli v času trajanja nagradne igre prekliče svoje sodelovanje v nagradni igri, tako da pošlje sporočilo na e-poštni naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.. Po prejemu tega sporočila se sodelujočega izloči iz nagradne igre. Žrebanje nagrajencev bo potekalo na naslovu organizatorja pod nadzorom tričlanske komisije, ki jo za žrebanje posebej imenuje organizator. Žrebanje nagrajencev se izvede s pomočjo računalniškega sistema z uporabo naključnega algoritma, ki iz nabora celotne množice sodelujočih izžreba dobitnike nagrad.

Sodelujoči v nagradni igri so lahko nagrajeni le enkrat. V primeru, da je sodelujoči ponovno izžreban za drugo nagrado, se žrebanje za dotično nagrado ponovi. Predsednik komisije pripravi zapisnik, ki vsebuje seznam nagrajencev. Zapisnik potrdijo in podpišejo vsi člani komisije. Zapisnik se eno leto hrani na naslovu organizatorja.

5) Objava nagrajencev

Vsi nagrajenci izrecno dovoljujejo objavo svojega imena, priimka, pošte in fotografij s podelitve nagrade na spletni strani organizatorja, na Facebook strani organizatorja ali v morebitnih drugih medijih, za kar od organizatorja ne bodo zahtevali plačila ali odškodnine.

Vsi nagrajenci bodo objavljeni na spletni strani nagradne igre najkasneje v roku 5 delovnih dni po zaključku žrebanja.

 6) Splošno o nagradah, davčnih obveznostih in obveščanju nagrajencev

 Nagrade ni mogoče zamenjati za plačilo protivrednosti nagrade v denarju ali katero koli drugo nagrado. Nagrajenec iz naslova nagrade ne more zoper organizatorja uveljavljati nikakršnega zahtevka (npr. glede kakovosti nagrade, odprave napak, ipd). Prenos nagrade na tretjo osebo ni možen, razen v primeru, če je nagrajenec mladoletna oseba. V primeru, da je nagrajenec mladoletna oseba, se nagrado ob soglasju starša ali zakonitega zastopnika nagrajenca prenese na starša ali zakonitega zastopnika nagrajenca, ki tako postane nagrajenec.

Organizator ima pravico zahtevati, da nagrajenec v določenem roku in na zahtevan način izkaže svojo identiteto. V primeru, da nagrajenec tega ne želi storiti, izgubi pravico do nagrade. V primeru, da nagrajenec ob prijavi navede neresnične ali pomanjkljive podatke, izgubi pravico do nagrade.

O načinu in kraju ter času prevzema nagrad bodo nagrajenci obveščeni s strani organizatorja preko e-pošte v roku 14 dni po zaključku nagradne igre. Če se posamezni nagrajenec na obvestilo o prevzemu nagrade ne odzove (npr. ne posreduje zahtevanih podatkov v pisni obliki ali preko e-pošte ali po telefonu) v roku 14 dni od prejema obvestila (ali v drugem roku, ki je naveden v obvestilu), ali pa nagrade ne prevzame, kot je v obvestilu navedeno oziroma se nagradi odpove, izgubi pravico do nagrade. V tem primeru se nagrada ne podeli.

Sodelujoči so seznanjeni z možnostjo osvojitve nagrade, ki je predmet obdavčitve po Zakonu o dohodnini. Akontacijo dohodnine za vse nagrade plača organizator, nagrajenci pa so kot zavezanci za dohodnino (2. odst. 35. člena ZDavP-2) organizatorju dolžni pisno predložiti natančne osebne podatke (ime in priimek, naslov stalnega/začasnega prebivališča, davčno izpostavo, svojo davčno številko) in sicer najkasneje v roku 14 dni od prejema obvestila o prevzemu nagrade (ali v drugem roku, ki bo naveden v obvestilu).

Če nagrajenec v 30 dneh po prejemu obvestila o prejeti nagradi ne sporoči zahtevanih osebnih podatkov, organizator ni več zavezan izročitvi nagrade. Organizator je v teh primerih (odklonitev ali nepravočasno posredovani zahtevani osebni podatki) prost vseh obveznosti do nagrajenca, ki izhajajo iz teh pravil. Druge morebitne davčne obveznosti ali/in stroške vezane na nagrado krije nagrajenec sam. Če se nagrajenec odpove nagradi, nima zaradi te nagradne igre do organizatorja nikakršnega zahtevka.

Rezultati so dokončni in pritožbe niso mogoče.

7) Zaupnost, varovanje in uporaba osebnih podatkov

Organizator bo osebne podatke skrbno varoval, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) (Ur. l. RS, št 94/2007-UPB1) in Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom) (UR. l. RS, št. 13/2007-UPB1, 110/2009). Organizator bo v vlogi upravljavca osebne podatke, ki jih pridobi od sodelujočih, samostojno in po lastni presoji uporabljal izključno za naslednje namene:

 • izvedbo nagradne igre v vseh vidikih;
 • obveščanje nagrajencev o rezultatu žrebanja in podelitvi nagrad;
 • objave nagrajencev na spletni strani nagradne igre in Facebook strani organizatorja;
 • statistične in tržne analize ter segmentacijo sodelujočih;
 • izvajanje neposrednih trženjskih akcij;
 • pošiljanje e-poštnih ali SMS sporočil s ponudbami, informacijami o novostih, akcijah in ugodnostih.

Organizator pridobljenih osebnih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam. Pridobljeni osebni podatki se hranijo v skladu z zakonskim rokom ali do preklica hrambe osebnih podatkov s strani sodelujočega. Preklic hrambe osebnih podatkov pri organizatorju lahko sodelujoči sporoči s pisnim obvestilom na naslov organizatorja (oziroma na e-poštni naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.). Posledica preklica hrambe osebnih podatkov bo izbris osebnih podatkov sodelujočega pri organizatorju. Davčna številka in davčna izpostava nagrajencev se hranijo 5 let od podelitve nagrad oziroma kolikor je to potrebno na podlagi davčne zakonodaje.

8) Kje so pravila na voljo

 Ta pravila so na vpogled dostopna na spletni strani https://mol.si/si.

9) Spremembe pravil in pogojev

Organizator lahko spremeni ta pravila, če to zahtevajo tehnični ali komercialni vzroki oziroma vzroki na strani javnosti. Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil, da bi se s tem izognil zlorabi nagradne igre v škodo sodelujočih. Za nagradno igro v celoti veljajo ta pravila; skrajšana in kratka pravila, ki se lahko objavijo, pa veljajo kot smernice. Organizator bo o vseh spremembah in novostih nagradne igre obveščal udeležence z objavami na spletni straneh nagradne igre.

10) Reklamacije in pritožbe

 Vse pritožbe in reklamacije v zvezi z izvedbo nagradne igre rešuje organizator. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujočega oziroma po potrebi tudi druge udeležence.

11) Ostale določbe

Organizator se zavezuje, da bo naredil vse, kar je v njegovi moči, da bo nagradna igra korektno izpeljana, odgovornost pa ne vključuje primerov višje sile. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila, logistične ovire, tehnične težave), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse udeležence. Pravila so obvezujoča za organizatorja, vse zaposlene in druge osebe, ki so kakorkoli povezane s prodajno akcijo in nagradnim žrebanjem, ki je predmet tega pravilnika, ter za udeležence prodajne akcije (kupce), ki s potrditvijo teh pravil soglašajo z njimi. V primeru dodatnih vprašanj ali nejasnosti pošljite elektronsko pošto na naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.. MOL Slovenija d.o.o., Lendavska ulica 24, 9000 Murska Sobota.

Kmalu otvoritev MOL bencinskega servisa v Ljubljani!

S CELOVITO PRENOVO AGIP BENCINSKIH SERVISOV VSTOPA MOL BLAGOVNA ZNAMKA TUDI V LJUBLJANO

Ponosni smo, da MOL Slovenija širi svojo prisotnost in pokritost v Sloveniji ter z MOL bencinskimi servisi vstopa tokrat tudi v Ljubljano, v prestolnico Slovenije. Stranke iz Ljubljane bodo MOL bencinske servise sedaj lahko obiskovale na dveh lokacijah, in sicer na Rudniku, Premrlova 10, in v BTC-ju, Letališka 24. Oba bencinska servisa bosta – na Rudniku na 101 m2 in v BTC-ju na 112 m2 – vključevala tako trgovski del, avtopralnico in bar, poleg tega pa smo njuno ponudbo dopolnili s celovito Fresh Corner ponudbo.

V izgradnji pa je že tudi tretji MOL bencinski servis v Ljubljani, ki bo predvidoma končan do konca aprila 2017.

Zato vas vabimo, da se nam pridružite na URADNI OTVORITVI MOL bencinskega servisa v Ljubljani v BTC-ju, Letališka 24, 14. decembra  ob 14. uri.

Za popestritev dogajanja bodo poskrbeli znana vokalna skupina Perpetuum Jazzile in plesalci Plesne šole iz Ljubljane. Za vas smo pripravili tudi pogostitev iz naše nove Fresh Corner ponudbe.

Pridružite se nam in skupaj bomo praznovali ta prelomni dogodek!

Večje število sprejemnih mest za MOL GOLD v Avstriji

Skupina MOL prejela nagrado.

Skupina MOL prejela nagrado »Petroleum Economist 2016« za najboljše Downstream podjetje v tem letu.

15. septembra so bili zmagovalci letošnjih nagrad nagrajeni na slovesnosti, ki je potekala v Londonu in so se je udeležili predstavniki iz energetskih industrij. Cilj nagrade je ceniti ljudi, podjetja in projekte, ki utelešajo najboljše dosežke energetske industrije ter prepoznava in nagrajevanje primerov inovativnosti in odličnosti.


Poleg Skupine MOL so letošnji nagrajenci tudi podjetje ENI za raziskovalno podjetje leta in podjetje Repsol za petrokemično podjetje leta.
Nagrada za najboljše Downstream podjetje leta dokazuje izvajanje jasne poslovne strategije, doseganje poslovnih ciljev, zavezanost k razvoju zaposlenih in inovativen pristop k reševanju poslovnih izzivov.


Ferenc Horváth, izvršni predsednik Downstream-a Skupine MOL je ob tem povedal: »Počaščeni smo, da smo prejeli tako prestižno nagrado, ki priznava uspešno izvajanje poslovne strategije in naše operativne odličnosti. Downstream Skupine MOL je začel svojo ambiciozno pot leta 2011, z močno osredotočenostjo na notranjo učinkovitost in na močno rast maloprodajnega in petrokemičnega poslovanja. Zanašamo se in verjamemo v strokovno znanje in predanost naših ljudi in smo prepričani, da so ljudje in nenehni razvoj podjetniške kulture izjemnega pomena za vsako podjetje ter so strategija za uspeh. Rad bi izkoristil to priložnost in se zahvalil vsem sodelavcem za njihov prispevek. Gradili bomo na naših temeljih in lahko povem, da smo v dobrem položaju za nadaljnjo dolgoročno rast v vedno hitreje spreminjajočem se zunanjem okolju.«

Obvestilo za kartične kupce

Spoštovani poslovni partnerji,

ponosno Vam sporočamo, da je Skupina MOL z dnem 30.6.2016 prevzela poslovne dejavnosti družbe ENI Slovenija d.o.o., vključno z mrežo 12 bencinskih servisov ENI Slovenija. S spremembo lastništva se bo spremenilo tudi ime podjetja ENI Slovenija d.o.o. na MOL – naftna družba d.o.o., ki je v postopku registracije.

MOL Slovenija d.o.o. –  ki je izdajatelj kartic za gorivo Skupine MOL v Sloveniji – je tako razširila sprejem kartic za gorivo tudi na bencinske servise družbe MOL – naftna družba d.o.o., ki delujejo pod blagovno znamko Agip, pod istimi komercialnimi pogoji. Tako je sedaj sprejem kartic omogočen na 46 bencinskih servisih v Sloveniji.

V začetni fazi je nakup z MOL karticami GOLD, SILVER in GREEN na dodatnih 12 bencinskih servisih omejen le na nakup goriv. Vsi ostali produkti in storitve, vključno s polnjenjem GREEN kartic, bodo omogočene naknadno.

O vseh spremembah in novostih vas bomo sproti obveščali. V primeru kakršnih koli vprašanj so vam na voljo sodelavci na kartičnem oddelku:

tel.: 02 530 33 32
e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
med delovnim časom, od 8. do 16. ure.

 

S spoštovanjem,

MOL Slovenija d.o.o.

                       

Sprejemna mesta za Kartice MOL v Sloveniji

×