Spletne strani MOL Slovenija d.o.o. uporabljajo piškotke (majhne datoteke podatkov, ki se izmenjujejo med strežnikom in stranko), kar omogoča boljšo izkušnjo pri uporabi spletne strani za obiskovalce in s tem boljše storitve, ki so jih deležni.
Zbiramo tudi anonimne statistične podatke z namenom izboljšanja funkcionalnosti in delovanja naše spletne strani.


Več na Politika zasebnosti
Facebook Youtube Linkedin Instagram

Spoštovani obiskovalec!

Prosimo, pozorno preberite sledeče informacije.

Splošni pravni pogoji in informacije

Z obiskom spletne strani, dostopne na naslovu www.mol.hu, in njenih podstrani sprejemate na tem mestu navedene pogoje. Če se s katerim od v nadaljevanju navedenih pogojev ne strinjate, vas prosimo, da naših spletnih strani ne odpirate.

Informacije

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (H-1117 Budapest, Dombóvári út 28, Madžarska) in vsi člani Skupine MOL (v nadaljevanju Skupina MOL) si po najboljših močeh prizadevajo, da so informacije, posredovane prek spletnih strani Skupine MOL, na dan objave točne. Kljub temu pa Skupina MOL za točnost informacij na tej spletni strani ne daje nikakršnih jamstev, ne izrecnih ne implicitnih, in si pridržuje pravico, da brez predhodnega obvestila v celoti ali deloma kakor koli in kadar koli spremeni, popravi ali izbriše vsebino spletne strani ali na njej objavljene informacije. Skupina MOL ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne vsebinske napake ali pomanjkljivosti na spletni strani.

Za razpise in natečaje veljajo posebna pravila, določena v posameznem razpisu oziroma natečaju.

V skladu z informacijami na spletni strani www.mol.hu je vsaka odločitev uporabnika sprejeta na lastno odgovornost.

Skupina MOL ne prevzema odgovornosti za nobeno izgubo ali škodo, ki bi nastala zaradi dostopa, uporabe ali nezmožnosti uporabe spletne strani ali na njej objavljenih informacij.

Skupina MOL ne odgovarja za nobeno škodo, izgubo ali stroške, ki bi nastali zaradi spletne strani, njene uporabe ali nezmožnosti uporabe, nepravilnega delovanja, tehničnih težav, kakršne koli nepooblaščene spremembe podatkov s strani katere koli osebe, zamud pri prenosu podatkov, računalniških virusov, prekinitve linije, izpada sistema ali podobnih razlogov.

Informacije na spletni strani Skupine MOL niso namenjene pozivanju k investiranju v ameriška potrdila o lastništvu (ADR) Skupine MOL ali k drugim transakcijam v zvezi z njenimi delnicami ali ADR in se ne smejo razlagati kot tovrsten poziv.

Vsak uporabnik spletne strani Skupine MOL, ki s pomočjo uporabe informacij na spletni strani posreduje informacije Skupini MOL, soglaša, da ima Skupina MOL neomejene pravice do teh informacij in da jih lahko po lastni presoji uporabi na kakršen koli način. Takšne informacije, ki jih posreduje uporabnik, se obravnavajo kot javno razpoložljive informacije.

Avtorske pravice

Spletne strani Skupine MOL in njihova vsebina (vključno s slikami, zvokom in besedilom) kot tudi njihova grafična ureditev so zaščitene z avtorskimi pravicami ali blagovno znamko. Brez predhodnega izrecnega pisnega soglasja Skupine MOL teh vsebin ni dovoljeno uporabljati v nobeni obliki, ki presega osebno rabo.

Vsakršni uporabi, ki odstopa ali krši zgoraj navedene pogoje Skupine MOL, bo sledila tožba za zavarovanje avtorskih pravic Skupine MOL in kazenska ovadba. Skupina MOL bo ukrepala zoper vsakršno kršitev pravic, s katero bo seznanjena.

×