Spletne strani MOL Slovenija d.o.o. uporabljajo piškotke (majhne datoteke podatkov, ki se izmenjujejo med strežnikom in stranko), kar omogoča boljšo izkušnjo pri uporabi spletne strani za obiskovalce in s tem boljše storitve, ki so jih deležni.
Zbiramo tudi anonimne statistične podatke z namenom izboljšanja funkcionalnosti in delovanja naše spletne strani.


Več na Politika zasebnosti
Facebook Youtube Linkedin Instagram

Spoštovani obiskovalec!

Prosimo, pozorno preberite spodnje informacije.

Varstvo podatkov

MOL Slovenija d.o.o. (v nadaljevanju MOL) se zaveda, da je pravica do zasebnosti ena najpomembnejših pravic posameznika. Za MOL je zato varstvo osebnih podatkov, ki jih posredujete ključnega pomena. Vsi podatki, ki so posredovani MOL preko interneta, so predmet naše zaščite v obsegu, kot če bi bili ti podatki sicer na voljo in je zato dostop do osebnih podatkov dovoljen le za to pristojnim zaposlenim MOL, kakor tudi pogodbenim obdelovalcem osebnih podatkov v skladu z zakonsko podlago in namenom, ki je potreben za opravljanje dejavnosti MOL.

MOL zato ravna odgovorno in vse osebne podatke, ki so mu dani na voljo med uporabo katere koli spletne strani obravnava v skladu z veljavnimi zakonskimi določbami o varstvu osebnih podatkov in razkrivanju informacij javnega značaja - Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/2007 in Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 51/2006-UPB2, 117/2006-ZDavP-2 )) − v veljavi v državi podjetja skupine MOL ter mednarodnimi pravili varstva osebnih podatkov (GDPR uredba).

S posredovanjem katerega koli vašega osebnega podatka po lastni svobodni volji se strinjate, da lahko MOL hrani in obdeluje te podatke za namene in za obdobje, ki je potrebno za poslovanje.

Zbiranje osebnih podatkov

Dostop do informacij na spletni strani ni pogojen s posredovanjem vaših osebnih podatkov, vendar pa se lahko nekatere storitve uporabljajo samo, če so podani osebni podatki.

MOL lahko zbira vaše osebne podatke za izvedbo različnih storitev, kot npr.:

 • zahteva po informacijah v zvezi s storitvijo za stranke v trgovini na drobno;
 • zaprosilo za kartice zvestobe;
 • izvajanje kluba ugodnosti MOL FOR ME;
 • obveščanje o ugodnostih oziroma akcijskih ponudbah bencinskih servisov MOL;
 • obiskovalcev spletnih strani MOL.

Poleg posredovanih informacij lahko MOL zbira tudi podatke o času vašega obiska na spletni strani MOL ali spletni aplikaciji s pomočjo svojih instrumentov za samodejno zbiranje podatkov (piškotki). MOL bo začasno uporabljal naslednje avtomatsko generirane podatke − ne vsebujejo osebnih podatkov − za namene tehničnega delovanja spletne strani:

 • naslov internetnega protokola računalnika (IP-naslov),
 • domensko ime (URL)
 • dostop do podatkov,
 • datoteka v zvezi s povpraševanjem s strani stranke (tj., strani, ki si jih ogledujete, povezave, ki jih kliknete)
 • HTTP koda odgovora,
 • podatke o spletni strani, od koder se raziskuje,
 • količina bajtov, ki se uporablja med obiskom,
 • datum in trajanje obiska,
 • podatki o obiskanih straneh ali
 • vrsta in jezik v uporabi s strani brskalnika.

MOL se zavezuje k trajnemu varovanju osebnih podatkov uporabnikov vseh storitev, ki jih zagotavlja, v skladu s predpisi s področja varstva osebnih podatkov, ki veljajo v Republiki Sloveniji.

Če ste le obiskovalec spletnih strani MOL, o vas zbiramo podatke le z uporabo piškotkov.

Če ste nosilec ali skrbnik uporabniškega računa, ali drug uporabnik storitev MOL (npr. ste član kluba ugodnosti MOL FOR ME), o vas zbiramo tudi druge osebne podatke, ki jih potrebujemo za izvajanje Pogodbe o članstvu v klubu ugodnosti MOL FOR ME, ali drugih storitev, ki ste jih naročili.

Če želite izvedeti več, preberite »Piškotki«.

Uporaba in prenos podatkov

V primeru, da MOL namerava uporabiti podatke, ki ste jih posredovali za druge namene kot za namen prvotne hrambe podatkov, mora MOL obvestiti posameznika in pridobiti njegovo predhodno soglasje, ki ga lahko kadarkoli prekliče.

MOL ne bo posredoval nobenih osebnih podatkov kateri koli tretji osebi, razen če je tako posredovanje predvideno z zakonskimi določbami brez predhodnega soglasja posameznika, ki je posredoval podatke.

MOL zbranih osebnih podatkov ne iznaša v tretje države in jih tako ne iznaša izven EU. V primeru, da bo nastala potreba po iznosu osebnih podatkov v tretje države, bodo vaši osebni podatki preneseni v tretje države (izven EU) v skladu z zakonskimi zahtevami ob zagotovitvi ustreznih ukrepov za zagotavljanje varnosti osebnih podatkov ter temeljnih pravic in svoboščin posameznikov.

 

MOL ima pravico uporabljati podatke in informacije, ki ste jih posredovali za spodaj navedene namene:

 • tržna raziskava, tržna analiza,
 • analiza navad uporabnikov,
 • zbiranje statističnih podatkov obiskovalcev,
 • organizacija brezplačnih nagradnih žrebanj in drugih iger na srečo,
 • zagotavljanje informacij o novih izdelkih in storitvah,
 • posredovanje informacij o aktivnostih.

MOL obravnava vse podatke o osebah, osebne podatke in podatke v zvezi s poslovnimi odnosi med MOL in njegovimi strankami, partnerji in drugimi strankami kot zaupne podatke.

Nameni obdelave osebnih podatkov in pravni temelji

 1. MOL osebne podatke strank obdeluje v okviru in za namen izvajanja pogodb kot so npr. pogodba o članstvu v kubu ugodnosti MOL FOR ME. Na podlagi pogodbenega pravnega temelja se osebni podatki v potrebnem obsegu obdelujejo tudi za namen sklenitve pogodb, v fazi pogajanj, po prejemu ponudbe oz. povpraševanja posameznika. V primeru plačila storitev preko spleta MOL zagotavlja vse potrebne tehnološke in organizacijske rešitve za popolno varnost nakupa. Varnost osebnih podatkov ob nakupu je zagotovljena tudi z upoštevanjem veljavnih zakonskih obveznosti in priporočil slovenske ter mednarodne zveze potrošnikov.
 2. MOL osebne podatke posameznikov obdeluje tudi na podlagi zakonskega pravnega temelja:

Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma za namen posredovanja osebnih podatkov posameznikov, ki zapadejo v obveznost poročanja Uradu za preprečevanja denarja in financiranja terorizma in na podlagi drugih zakonov, predpisov EU ter mednarodnih pogodb, ki terjajo od MOL-a, da v določenih primerih posreduje osebne podatke posameznikov državnim organom in drugim upravljavcem za izpolnjevanje svojih ali njihovih zakonskih obveznosti ali pristojnosti.

 1. MOL osebne podatke obdeluje tudi na podlagi zakonitega interesa za namen zagotavljanja zmanjšanega tveganja vdorov na njegova spletna mesta (zagotavljanje informacijske varnosti, zmanjševanje tveganj nepooblaščenega dostopa do pomembnih poslovnih informacij, osebnih podatkov in informacijskih sistemov MOL), in za namene izvajanja analiz osebnih podatkov za uravnavanje poslovnega tveganja ter optimiziranja poslovnih odločitev (varstvo ekonomskih interesov MOL) ter za statistične obdelave namenjene pripravi poročil poslovodstvu, pri čemer so v poročilih vselej vsebovani le anonimiziranimi podatki.
 2. MOL v določenih primerih zaproša svoje stranke in druge posameznike za podajo privolitev v obdelavo njihovih osebnih podatkov za ocenjevanje nekaterih osebnih vidikov v zvezi s posameznikom, zlasti za analizo nakupnih navad, interesov, in vedenja, tega posameznika za namen izdelave in predstavitev posamezniku prilagojenih ponudb blaga in storitev vključno z obveščanjem oz. neposrednim trženjem ter za namen izvajanja trženjskih raziskav. V teh primerih obdelava osebnih podatkov poteka v okviru s posameznikovo izjavo dopuščenega obsega osebnih podatkov, namena in dogovorjenih kanalov obveščanja, vse do preklica.
 3. MOL zbira osebne podatke tudi ob obisku njegovih spletnih strani, prek piškotkov, za namene zagotavljanja boljše funkcionalnosti in uporabniške izkušnje, varnosti, nemotenega delovanja spletnih strani oz. portalov ter štetja uporabnikov na spletnem mestu. Več na ˝Piškotki˝.

Varnost obdelave podatkov

Da bi preprečili nepooblaščeno uporabo osebnih podatkov, s katerimi upravlja MOL, in da se prepreči zloraba teh podatkov, je naše podjetje sprejelo celovite tehnične in operativne varnostne ukrepe. Naši varnostni postopki so redno nadzorovani in so predmet stalnih tehnološkim izboljšav.

Informacije

Na vašo pisno zahtevo vas MOL obvesti o ravnanju z vašimi osebnimi podatki. Tako lahko s pisno zahtevo, ki jo pošljete na naslov MOL Slovenija d.o.o., p.p. 180, 9000 Murska Sobota, s pripisom ˝za DPO˝ zahtevate informiranost oziroma seznanitev z lastnimi osebnimi podatki, popravek in izbris, omejitev obdelave, prenos osebnih podatkov, dopolnitev, ugovor obdelavi osebnih podatkov, ki se obdelujejo v zvezi s posameznikom in zahteva njihov prenos.

Posameznik, ki je dal privolitev za obdelavo njegovih osebnih podatkov za določen namen, lahko privolitev kadarkoli delno ali v celoti prekliče s pisno zahtevo, ki jo pošlje na naslov MOL Slovenija d.o.o., p.p. 180, 9000 Murska Sobota s pripisom ˝za DPO˝ oziroma na portalu MOL FOR ME na spletni povezavi www.molforme.si, pri čemer preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave pred podajo preklica.

Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri informacijskem pooblaščencu, če meni da se njegovi osebni podatki obdelujejo v nasprotju s podano privolitvijo ali veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo podatkov.

Opozorili bi vas, da lahko dostopate do spletnih strani drugih podjetij in organizacij s spletne strani MOL. Zato MOL ne prevzema odgovornosti niti za vsebino in točnost podatkov na teh spletnih straneh ali za varnost vaših podatkov. Priporočljivo je, da se v primeru uporabe takšnih spletnih strani poučite o politiki varstva podatkov s strani organizacije, ki objavlja z vaše strani obiskane spletne strani.

Roki hrambe osebnih podatkov

MOL obdeluje in bo obdeloval osebne podatke v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namenov obdelave in dokler bo to potrebno za dosego cilja za katerega so podatki bili zbrani, če so pridobljeni na podlagi privolitve, pa do preklica. V določnih primerih MOL osebne podatke obdeluje in hrani na podlagi zakonskih zahtev ter jih tudi hrani do roka v skladu z zakonskimi zahtevami.

 

×